Feil i Bibelen

november 27, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Filipperbrevet 2:6, feil i oversettelse?

I Filipperbrevet 2:6 leser vi «Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods/tilranet god å være Gud lik.» (Bibelen 78/85, Norsk Bibel 88/07, Bibelen Guds ord 1997) 

Når jeg leser Filipperbrevet 2:6 på Norsk, så forstår jeg det slik:

  1. Jesus er lik Gud
  2. Før Jesus ble født, så var Jesus sammen med Gud og var Gud

Men det er flere problemer med dette: Først og fremst den mest åpenbare; Jesus sa aldri om seg selv at han var Gud. Derimot sa han mye om at vi skal tilbe hans Gud og vår Gud. Ingen av apostlene (inkludert Paulus) sa noen gang at Jesus var Gud. Paulus satte alltid helt klart skille mellom Jesus og Gud. Så enten motsier Paulus seg selv her i Fil 2:6, eller så er det noe feil i oversettelsen fra Gresk til Norsk.

Om vi skal være ærlige, så er det veldig få i år 2022 som bruker ord og uttrykk som «røvet gods» og «tilranet gode» slik som Fil 2:6 er oversatt. Derfor kan det være lurt å spørre seg selv, hva betyr disse uttrykkene? Røvet gods og tilranet gode betyr omtrent det samme, at Jesus så på seg selv som Gud og mente han hadde rett til tronen. Men, som vi alle vet; Bibelen ble ikke skrevet på Norsk. Opprinnelig ble Bibelen og Filipperbrevet 2:6 skrevet på Gresk, og den gangen så det slik ut:

hos en morphe theos hyparchon ouk harpagmon hegesato

Denne delen av setningen: ouk harpagmon hegesato er for oss veldig interessant fordi ordet ouk er her forbundet med ordet harpagmon og ikke med ordet hegesato. Ok, dette jeg nå sa er bokstavelig talt Gresk for mange av dere, så la meg si det på en litt enklere måte:

Når ouk står forbundet med substantivet harpagmon  og ikke med verbet hegesato, så må vi lese den delen av setningen slik:

så det ikke som mulig å være lik Gud

Da blir hele setningen slik:

Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som mulig å være lik Gud. 

Spørsmålet blir da hva hvordan vi kan forstå første halvdel av setningen?

hos en morphe theos hyparchon

Verbet hyparchon er nøkkelen her for det er skrevet i nåtid, så det kan ikke på noen måte oversettes som «han var». Det kan kun oversettes som «han er». Men det kan også oversettes som «han som er her og nå, og som hadde sin begynnelse under en autoritet». Men hva da med morphe theos?

Oversetter du morphe theos direkte, så kan du uten problem si «i Guds skikkelse». Men hvordan skal vi forstå ordet «skikkelse»? At Jesus så ut som Gud, selv om Bibelen helt klart sier Gud er ånd og sier vi har ikke lov til å si at ett menneske, dyr eller noe som helst som er skapt ser ut som Gud? Om vi husker på at Paulus var en Jøde og tenkte som en Jøde, så forstår vi at morphe i dette tilfellet betyr ikke utseende men det betyr væremåte. For Paulus ville aldri noen gang sagt at Jesu utseende var identisk med Gud fordi Bibelens Gud har ikke noe form.

Derfor kan vi si at en mer rett oversettelse av Fil 2:6 er:

Han som begynte under Gud, og som eksisterer her og nå, viser oss hvordan Gud er, han så det ikke som mulig å være Gud. 

Det Paulus egentlig sa i Fil 2:6 er m.a.o at Jesus så det som umulig å være Gud.

Så om vi skal forholde oss kun til den Greske teksen, så sier Fil 2:6 det helt motsatte av hva oversettelsen sier til Norsk.

Hvorfor er da Filipperbrevet 2:6 oversatt slik på Norsk ? «Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods/tilranet god å være Gud lik.» (Bibelen 78/85, Norsk Bibel 88/07, Bibelen Guds ord 1997)

Fordi Fil 2:6 er det som kalles for en dogmatisk oversettelse.

En dogmatisk oversettelse av en Bibel er hva som skjer når oversetteren lar sin teologi styre hvordan han forstår den Greske teksten. Her i dette tilfellet, så har oversetterens treenighet dogme påvirket hvordan han leste teksten på Gresk. Men konsekvensen av en slik dogmatisk forståelse er tre ting:

  1. Du får ett skriftsted som motsier 99% av resten av Bibelen
  2. Om du bygger din tro på 1% av Bibelen og ignorerer de 99% som motsier hva du tror på, så kan du ikke vite sikkert at du virkelig er frelst.
  3. Den Norske oversettelsen av Fil 2:6 vil frarøve deg frelsen din fordi du ender opp med å tilbe Jesus som Gud når Jesus selv sa vi skal kun tilbe Yehovah og Yehovah alene.