Feil i Bibelen?

september 26, 2022

Series: Bibel

Feil i Bibelen?

Markus 16:9-20 ikke skrevet av Markus

«Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske»
‭‭Markus‬ ‭16:15-18‬ ‭

Historisk bevis

I de to eldste Biblene vi har, codex Vaticanus og codex Sinaiticus som begge dateres til ca år 400 e.kr, så slutter Markus evangeliet i Mark 16:8. Når vi leser hva kirkefedrene skrev, mennesker som Esebius og Origenes og sammenligner det vi ser der med tidligere kristne skrifter opp til år 350, så kjente ikke de til versene 9-20. Om vi også sammenligner grammatikken i Mark 1-16:8 med 16:9-20, så finner vi en helt annen grammatikalsk stil i versene 9-20 enn i Mark 1-16:8. Det er derfor tydelig at Markus 16:9-20 er ikke skrevet av evangelisten Markus.

Teologisk bevis

I Mark 16:9-20 finner vi 3 læresetninger som også er helt forskjellig fra resten av Ny Testamentet. For her leser vi at vi skal ta slanger i hendene, vi skal drikke dødelig gift og det vil ikke skade oss, og vi skal legge hendene på de syke så de blir friske. Slik formuleringen er her på Gresk, så sier disse versene at å holde slanger og drikke gift og be for syke med 100% suksess rate (de skal bli frisk) er beviset på at vi er disipler av Jesus.

Problemet med disse 3 er dette: Vi finner ingen andre steder i Bibelen det sagt at kristne og/eller apostlene bevisst tok slanger i hendene, eller drakk gift. Vi finner heller aldri det sagt noen andre steder at vi skal legge våre hender på de syke og de skal bli friske. Istedenfor leser vi f.eks Jakob som sier vi skal kalle de eldste i menigheten til oss, og de skal salve oss med olje og be over oss. Eller vi leser Paulus som sier noen har fått nådegaven til å helbrede (1.Kor 12) men det gjelder ikke alle. Vi ser også i ordstillingen på Gresk, når Paulus snakker om nådegaven til å helbrede at den som har den nådegaven er ikke garantert 100% suksess hver gang. Men det er tema for en annen gang, for nå snakker vi om Markus 16:9-20.

Vi kan vite sikkert

Det vi derfor kan si helt sikkert er dette: Markus 16:9-20 (inkludert Mark 16:15-18) var aldri skrevet av evangelisten Markus. Hvem som har skrevet det vet vi ikke, hvorfor noen har lagt de versene inn i Markus evangeliet nærmere 300 år etter de første kapitlene ble skrevet vet vi ikke. Men det vi vet er at vi kan ikke si sikkert at Jesus noen gang sa at hans disipler skal legge hendene på de syke og de skal bli frisk, heller ikke at vi skal ta slanger i hendene og drikke dødelig gift.

Det positive med dette er at alle oss som noen gang har bedt for syke uten at de ble frisk trenger ikke føle oss som annenrangs troende. Og vi som har blitt bedt for, uten å bli frisk, trenger heller ikke føle oss som annenrangs troende.

Men hva med helbredelse ved bønn? Sier du vi ikke skal be for syke?

Nei det er ikke det jeg sier, for Paulus sier vi skal be for syke men vi som gjør det er ikke garantert 100% suksess hver gang, men det er tema for en mye lengre undervisning en annen gang.