Den nye fødsel?

februar 16, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Er du født på ny? De fleste kristne vil si ja, jeg er frelst og født på ny. Men hva betyr det å være født på ny og hvor i Bibelen står det? Er du født på ny fordi du har bedt Jesus inn i hjertet ditt? Fordi du er døpt? Eller fordi du ble barnedøpt?

Norsk Bibel 88, NIV, NLV, ESV, KJV og NKJV oversetter alle Johannes 3:3 som «uten at en blir født på ny kan en ikke se Guds rike.» Når Jesus sa disse ordene, så ble de første gang skrevet ned på Hebraisk så oversatt til Gresk. Om vi leser samme verset fra Gresk, så får vi en helt annen oversettelse: «om noen ikke er født ovenfra så kan han ikke se Guds rike.» Med andre ord, Jesus snakket aldri om å være født på ny Han snakket om å være født ovenfra.

Hvordan blir vi født ovenfra?

Jesus sier i Johannes 3:5 ved vann og ånd, men hva betyr dette?

Både Jesus og Nikodemus var Jøder vant med Hebraiske ord og uttrykk velkjent med Gamle Testamentet. I Jesajah 51 så sier Yehovah at Moseloven er livgivende vann, så da skjønner vi at vann er ett bilde på Moseloven. Alle Jøder visste at Den Hellige Ånd var Han som hadde gitt Moseloven til Israels folk på Sinai fjell, så da skjønner vi at Ånd betyr Den Hellige Ånd.

Så ifølge Jesus, så blir vi født ovenfra når vi omvender oss til Moses, og når vi omvender oss til Moses så kommer Den Hellige Ånd og tar bolig i oss. Dette er samme som Jesus sier i Johannes 14 at om vi elsker Han og følger Moseloven, så vil Han, Yehovah OG Den Hellige Ånd komme og ta bolig i oss.

Er du født på ny?

Jesus sier selv her i Johannes 3:3 og 3:5 at du er bare født på ny om du har omvendt deg til Moses med alt det innebærer. Om du tror Jesus er din Herre og Frelser, men du har forkastet Moseloven, så er ikke du født ovenfra/på ny og da vil du en dag høre «gå bort fra Meg for jeg kjenner deg ikke, du som forkaster Moseloven!». (Matt 7:21-23)