For å være frelst, må du holde loven

august 13, 2021

Speaker: Ernie Hume

I 2.Kor 13:5, leser vi «5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?»

Er du frelst og født på ny?

Da vet du sikkert hva som står i Johannes 10:28, ingen kan ta frelsen fra deg fordi du er trygg i Jesu hender. Men har du lagt merke til hva som ikke står i Johannes 10:28? Det står at ingen kan ta frelsen fra deg, men det står ikke at du ikke kan gjøre noe som fører til at du mister frelsen. Det er derfor Paulus sier i 2.Kor 13:5 at vi må aldri ta frelsen for gitt, vi må ransake oss selv, teste oss selv for å se om Jesus Kristus virkelig er i oss.

Spørsmålet blir hvordan? Hvordan kan vi teste oss selv for å se om Jesus Kristus er i oss og vi er frelst?

Svaret finner vi i 1.Johannes 2:6, den som sier han er frelst må leve slik Jesus levde.

Hvordan levde Jesus?

Om du er kristen, så vet du svaret på dette; Jesus holdt Moseloven så Han kunne være syndfri og sone for vår synd. Så om 1.Johannes 2:6 sier vi må leve som Jesus for å være frelst, så må vi holde Moseloven slik Jesus gjorde for å være frelst.

Det er denne testen Paulus snakker om i 2.Kor 13:5, vi skal måle våre liv opp mot Moseloven for å se om Jesus er i oss. Om vi ikke består den prøven, altså om vi ikke lever etter loven, så er vår tro på korset død og kan ikke frelse oss sier Bibelen. (Jakob 2).

Er du frelst og født på ny?

Om du er som de fleste kristne, så skjønner du nå at din tro er død og du er ikke egentlig frelst, fordi du har levd på en løgn. Du har levd på en løgn som sier at bare du ber Jesus inn i hjertet ditt, så er du frelst og trenger ikke bekymre deg for noen ting fordi Jesus kom for å sette deg fri fra Moseloven. Det er en løgn, og om du dør i dag så vil du høre «gå bort fra Meg, for Jeg kjenner dere ikke, dere som forkaster Moseloven!» (Matt 7:21-23)

Bli ekte frelst i dag, omvend deg fra lovløshet til lov så du kan bestå prøven og vite sikkert at Jesus er i deg.