For så høyt har Gud elsket hvem?

februar 26, 2021

Speaker: Ernie Hume

Ett av de mest kjente Bibelvers er «For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.(John 3:16).» På dette Bibelverset bygger vi kristne vår tro på at Gud elsker alle mennesker på hele jorden, så Han har gitt sin Sønn Jesus (på Hebraisk betyr Hans navn Yeshua Yehovah er frelse) som offer for vår synd. Om vi bare vil tro at Yeshua døde for oss, så får vi evig liv. Selv om dette er en kjent forståelse av John 3:16, så møter den på ett problem i Matteus 15:24 og 10:9. For i Johannes 3:16, så står det «får så høyt har Gud elsket verden» forstått som alle mennesker alle steder til alle tider. Men i Matteus 15:24 og 10:9 så sier Yeshua selv at Han kom ikke for verden, Han kom for Israel og bare for Israel. Så hvem er det egentlig Gud elsker? Israel eller verden?

Den vanlige løsningen for oss kristne er å si at Matteus 10:9 og 15:24 var før korset mens John 3:16 er en profeti om hva som skjer etter Jesus er død og oppstått igjen for da ville Han gå til hedningene i verden. Men en slik forståelse blir vår tolkning av John 3:16. Vår tolkning kan være feil om vi ikke har skriftgrunnlag for det. Når du også leser John 3:16 og ser det sies ingenting om ett skille før og etter korset,  korset er ikke en gang nevnt med ett ord i John 3:16 og vi ser Jesus snakke i nåtid. Han sier ikke for så høyt vil Gud snart elske verden, Han sier for så høyt elsker Gud verden nå. Derfor så vet vi at vi kan ikke løse det på den måten siden vi ikke har skriftgrunnlag for det. Da må vi innrømme at vår tolkning er feil og i tillegg har store etiske problemer.

En slik tolkning at det går ett skille ved korset hvor Jesus kom for Jødene før korset, men etter korset kom Han for hedningene, har også store etiske problemer. Denne teologien som sier at Jødene er enten nå forkastet av Gud, eller «satt på pause og gitt en time out av Gud» til fordel for hedningene, har sine røtter blant Nazi Tyskland sine teologer og er derfor gjennomsyret av antisemittisme. Ingen av oss vil være assosiert med teologi tenkt ut av kirkeledere i Sør Afrika under apartheid, eller teologi tenkt ut av Amerikanske teologer i sørstatene på 1800 tallet for å rettferdiggjøre slaveri. Så hvorfor vil vi være assosiert med teologi tenkt ut av Nazistiske teologer?

Også er det ett tredje problem; Paulus går bare til Israels hus eller til hedninger som har fulgt hva Jesajah 56:3 sier og derfor gjort slik som Ruth og valgt av egen fri vilje å tilbe Yehovah Israels Gud.  Disse gudfryktige hedningene lever som Jøder og de følger Moses 100%, men de har ikke enda tatt skrittet fult ut og konvertert. Det er ikke ett eksempel i Bibelen på at Paulus eller apostlene går til hedninger som ikke er gudfryktige og som ikke lever som uoffisielle jøder i lydighet til Moseloven.

Hvordan kan vi da løse denne konflikten mellom John 3:16 og Matteus 15:24, 10:9?

Ved å se på hvordan John 3:16 var skrevet på Gresk. Dette er viktig å gjøre fordi veldig ofte, så glemmer vi kristne at den Bibelen vi eier er en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse av Guds ord. Når vi ikke har i vår eie de originale skriftene, men vi har bare oversettelser av de, så vet vi at oversettere gjør bevisste og ubevisste feil. Derfor kan vi ikke påberope oss at den Bibelen vi har er ufeilbarlig fordi vi har en oversettelse som kan inneholde feil. Men for å vite om oversettelsen vår inneholder feil, så er det viktig å ha mer enn en oversettelse og ha tilgang på de originale tekstene på Gresk og Hebraisk.

Så hva sier Johannes 3:16 om vi leser den på Gresk?

På Gresk så er det ordet for verdenen (som i så høyt har Gud elsket verden) skrevet som kosmos, så på Gresk står det «for så høyt har Yehovah (Guds navn) elsket Kosmos.»

Hva eller hvem er Kosmos?

Kosmos kan oversettes på mange forskjellige måter, alt avhengig av sammenhengen det står i. Du kan f.eks oversette det som universet og hele skapelsen, eller som verdenen. Det er også mulig å oversette det som orden og helhet. Vist vi oversetter det som universet, og sier «for så høyt har Gud elsket universet» så ligger det i den setningen at da er Jesus gitt også for vesener på andre planeter siden universet er så mye mer enn bare vår planet. Bibelen nevner ingenting ellers om liv på andre planeter, derfor vet vi universet er ikke en god måte å oversette John 3:16 på. Om vi oversetter det som verdenen, slik som det vanligvis gjør, så får vi en konflikt med Matteus 15 og 10 hvor Yeshua sier Han kom ikke for verdenen, Han kom for kun for Israel. Men hva om vi oversetter det som orden og helhet, at vi sier «For så høyt har Yehovah (Gud) elsket orden og helhet at Han gav sin Sønn Yeshua for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»?

Det første som da skjer er det ikke lengre er en konflikt mellom John 3:16 og Matteus 15:24, 10:9. For om Yehovah elsker orden og ikke verdenen, så kan Yehovah ha sendt Yeshua bare til Israel.

Men hva slags orden og helhet er det kosmos sikter til?

For å forstå dette så må vi ha i tankene at Johannes var en Jøde, født inn i en Jødisk kultur og religion. Hans Bibel var Gamle Testamentet, den Bibelen Jesus lærte fra og lærte oss å følge. Om vi da skal forstå Johannes sitt valg av Kosmos, så må vi forstå hva Johannes oversetter fra. Kosmos er en Gresk oversettelse av det Hebraiske ordet Shalom som betyr helhet, orden og fullkommenhet. Shalom lover ikke ett fravær av problemer i livet, men det lover at du skal være hel og fullkommen i livet til å møte alt som du må takle gjennom ett langt liv. Vi ser dette f.eks i Matteus 6:25-34 hvor Yeshua sier at hver den som følger Moseloven vil få Shalom, derfor vil vi ikke ha noen grunn til å bekymre oss om vi følger Moses fordi Yehovah vår Far gir oss Shalom. Når Han gir oss Shalom så får vi helhet fra Yehovah til å være fullkomne når vi møter livet. Har vi helhet så mangler vi ingenting.  Og vi ser dette i ordspråkene 3:17, Matt 11:29, Salme 119:165 for her står det at Moseloven er det som gir oss Shalom.

Så nå vet vi at vi kunne like gjerne oversatt Johannes 3:16 slik: «For så høyt har Gud elsket Moseloven som gir menneskene Shalom at Han gav sin Sønn Yeshua så hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»

Men hva betyr det å tro på Yeshua? Jakobs brev 2 og Luk 6:46 sier at det å tro på Yeshua betyr å gjøre som Han sier og følge Hans lære. Vi ser dette igjen i Misjonsbefalingen hvor Yeshua ikke sier «gå ut og fortell alle at Jeg døde for dem.» Istedenfor sier Han «gå ut og lær alle å holde det Jeg har lært dere.» Hva lærte Han oss å gjøre? Matteus 23:2-4, 6:25-34, 7:21-23 er bare noen eksempler på at Yeshua gjennom hele sin tjeneste lærte oss å holde Moseloven. Om vi så går til Johannes 1 og Salme 1 og 119, så ser vi at Moseloven er Guds ord men Yeshua er også Guds ord. Det finnes ikke 2 utgaver av Guds ord, fordi Johannes 1 sier Yeshua har vært Guds ord fra evigheter av og har alltid eksistert. Da skjønner vi at det Bibelen sier er at Yeshua er den levende, pustende Moseloven født i kjød. Så det å tro på Yeshua betyr da å tro på Moseloven og følge den siden de to er identiske.

Derfor kan vi også oversette John 3:16 slik: For så høyt har Yehovah elsket Moseloven som gir mennesker Shalom at Han gav Moseloven så hver den som gjør etter den vil få Yeshua (frelse) og ha evig liv.» I Jesajah 56:3, Rom 2:29 står det at hver den som følger Moseloven blir automatisk en Israelitt og en ekte Jøde, uavhengig av genetikk, DNA og hva eller hvem din mor trodde på. Når vi da vet at Yeshua er Moseloven, og Han kom for å vise oss hvordan vi skulle følge Han, så forstår vi at Matteus 15:24 er ikke i konflikt med John 3:16 fordi hver den som gjør hva John 3:16 sier blir Israel.

Når det er sagt, så trenger vi også å stille spørsmålet hvorfor Yeshua kom?

Når Adam og Eva levde i hagen, så hadde de perfekt Shalom. Alt var i orden, alt var fullkomment og de manglet ingenting. Det fantes ikke sykdom og de manglet ingenting. Hvorfor hadde de Shalom? Fordi de fulgte Moseloven. Men hvordan kunne de følge Moseloven når det ville gå enda 1000 år og mer før den ble gitt på Sinai fjellet? Fordi Johannes 1 sier at Yeshua som er Moseloven har alltid eksistert og har ingen begynnelse eller ende. Derfor vet vi at Yeshua som Moseloven var i hagen, men den gangen, så bestod Moseloven bare av 1 bud: Du skal ikke spise av treet som gir kunnskap om godt og ondt. Så lenge Adam og Eva fulgte dette ene budet, så var alt ok og de hadde kontinuerlig Shalom.

En dag kommer slangen og stiller Eva ett spørsmål om Yehovah virkelig har sagt at du skal ikke spise av treet som gir kunnskap om godt og ondt? Når Eva svarer, så gjør hun noe vi vanligvis ikke legger merke til når vi leser Bibelen. Hun sier at ja, Gud har sagt vi ikke skal spise av treet (som var sant) men så legger hun til noe fordi hun sier plutselig at Gud har også sagt at vi skal ikke røre ved treet (noe Gud aldri sa).

Det slangen gjør er akkurat det samme som han gjør mange 1000 år senere når han frister Yeshua i ørkenen, han stiller spørsmål ved Moseloven og spør har Gud virkelig sagt dette i Moseloven.

Fordi Eva legger noe til og forandrer litt på Moseloven, så får slangen ett innpass og kan følge dette opp ved å friste henne til å faktisk bryte Moseloven ved å spise av treet. Fra det punktet av, så mister menneskene sin Shalom fordi de ikke lengre følger Moseloven.

Allerede her i 1.Mosebok, så leser vi at Johannes 3:16 vil en dag bli en realitet fordi Yehovah lover at menneskene skal få Yeshua igjen fra kaos og Hans Yeshua skal knuse slangens hode. Det var dette som skjedde når Yeshua ble født og lærte oss hvordan vi skal følge Moses for å få Shalom, før Han så gikk til korset og sonet for alle de gangene vi ikke har fulgt Moses. Stopp litt og tenk litt over dette, Moseloven som fordømmer oss som syndere og som har all rett til å dømme oss kom for å lære oss hva vi har gjort feil og hvordan vi skal følge Han før Han så gikk til korset og betalte vår straff. Det er nåde det, først lære oss hvordan vi skal rett leve også sone for alle de gangene vi har vært ulydige.

Så hva var det som var årsaken til syndefallet?

Slangen fikk Eva til å tvile på Moseloven og til å legge noe til. Når Eva gjorde dette, så åpnet det opp for at han kunne friste henne til å faktisk bryte Moseloven og pådra seg synd. Slangen gjør dette fremdeles den dag i dag når han f.eks spør kristne, har Gud virkelig sagt du ikke må spise svin? Har Gud virkelig sagt sabbaten er fra fredag til lørdag? Har Gud virkelig sagt at skilsmisse og gjengifte er synd og hor? Og fordi de fleste kristne gjør som Eva og svarer ja Gud har sagt, men pastoren min sier at jeg kan spise svin, feire sabbat når jeg vil og skille og gifte meg så mye jeg vil fordi Gud vil jeg skal være lykkelig så vil de fleste kristne en dag høre «gå bort fra meg fordi jeg kjenner deg ikke, du som forkaster Moses.» (Matt 7:21-23)

Men den som gjør slik som Yeshua gjorde i ørkenen, når Han ble fristet av djevelen, vil dø fra sitt gamle liv som en hedning og bli en ekte Israelitt, Abrahams barn som Yeshua kom for og leve i Shalom. (Matt 15:24)

Elsker Yehovah alle menneskene på jorden?

Ikke ifølge Bibelen, ifølge Johannes 3:16 så elsker Yehovah orden, lov, rett, Shalom som kommer når vi mennesker følger Hans Sønn som også er Moseloven. Derfor sendte Han sitt ord (Moseloven) for å lære oss hvordan vi skulle leve etter den, før Moseloven gikk til korset og sonet for all våre tidligere lovbrudd. Hver den som tror på dette ved å leve slik som Moseloven lærte oss, og ofre for sin synd gjennom troen på korset, vil få evig liv, Shalom og bli en ekte Israelitt. (John 3:16, Matt 6:25-34, Jesajah 56:3)