Lev i nåden

februar 9, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Har du noen gang blitt forfulgt for din tro?

Forfølgelse av kristne er en realitet i vår verden, og den er økende. Den finnes i forskjellige grad alt etter hvor man er i verdenen. I noen land så vil det å være kristen garantere deg en smertefull død etter først å ha lidt under grusom tortur. I andre land, så er forfølgelse latterliggjøring på arbeidsplassen, samfunnet, i familien og blant venner.

Hvorfor skjer forfølgelse, om Gud er god og allmektig, hvorfor griper Han da ikke inn og bare hindrer Hans fiender fra å forfølge de kristne?

Paulus var en mann som var velkjent med forfølgelse fra begge sider. Før han ble Paulus, mens han het Saul, så var han en beryktet forfølger av de første kristne. Når han ble frelst, så opplevde han selv mer enn en gang å bli forfulgt for sin tro. I 2.Korinterbrev 12 så ser vi Paulus fortelle om de store åpenbaringene og visjonene Yehovah har gitt han. I neste setning, så sier Paulus plutselig at det ble gitt han en torn i kjødet ett sendebud fra djevelen for å forhindre han fra å bli arrogant og stolt. Så det er tydelig at hva nå enn dette «tornet i kjødet» var, så fikk han det for å forhindre han fra å bli arrogant og stolt over alle de åpenbaringene og visjonene han hadde sett. 3 ganger ber Paulus Yehovah om å få slippe denne tornen i kjødet, men tre ganger så får han til svar :»Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i din svakhet». Derfor endte Paulus opp med å rose seg av denne tornen og alt det ubehagelige han opplevde med den, fordi når han var svak så visste han at Yehovah ville være sterk i han.

Hva var denne tornen i kjødet?

I Dommerens bok 2:3, Exekiel 28:24, 4.Mosebok 33:55 så leser vi at en torn i kjødet er ett menneske som oppfører seg truende. Så hva Paulus egentlig sier her i 2.Kor 12 er at Yehovah sendte han ett menneske som oppførte seg truende, lik en demon, for å forhindre Paulus fra å bli stolt og arrogant. Sagt på en annen måte, Yehovah sendte forfølgelse til Paulus for å forhindre han fra å bli stolt og arrogant. Men fordi Yehovah gjorde dette, så lærte Paulus det som Jesus som snakker om i  Lukas 10:20. Vi skal ikke glede oss over miraklene, demonene som går ut av folk og de døde vi reiser opp. Vårt fokus skal være at vårt navn er skrevet i livets bok, og hvordan blir vårt navn skrevet i livets bok? Gjennom omvendelse tilbake til Moses OG tro på korset. (Matteus 7:21-23). Når vi lever etter Moseloven og har forsont oss med Yehovah gjennom korset at vi er rettferdige av tro, vårt navn er skrevet i livets bok og vi lever i nåden.

Så m.a.o det Paulus sier her i 2.Kor 12 er at han holdt på å falle i synd å bli stolt og arrogant over alle de åpenbaringene han fikk. Men fordi Yehovah var nådig og god, så sendte Han ett menneske som var til en skikkelig plage for Paulus så Paulus ble presset til å glede seg mer over at hans navn var skrevet i livets bok enn hva han hadde opplevd.

Forfølgelse er derfor aldri av det onde for den som er ett Guds barn, istedenfor skal vi takke for forfølgelsen når den kommer og stole på Yehovah vår Gud som har tillatt det å skje av en grunn.

Hva med deg selv? Er du forfulgt for din tro? Blir du latterliggjort blant dine venner, familie, på arbeidsplassen, skolen?

Er det andre vanskeligheter du gjennomgår akkurat nå? Sykdom, økonomiske problemer, problemer med de du er glad i?

Enten det er forfølgelse, eller vanskeligheter, så skal du ikke se på det som noe negativt. Se på det som en positiv ting og vær takknemlig for det. Men gjør som Paulus gjorde, fordi det var hardt, vanskelig og veldig tøft så ble han presset til å leve mer og mer bevisst etter Moseloven. Når Moseloven ble viktigere for han enn hva han hadde opplevd, da skjønte han plutselig at denne tornen i kjødet egentlig var en god ting fordi det var hans garanti for at hans navn var skrevet i livets bok.

Så gjør som Paulus, se ikke på miraklene og alt det store du har opplevd i ditt liv. Se ikke på det vanskelige som skjer i livet ditt nå, si heller takk for at det skjer og ta ett valg om å leve enda mer bevisst etter Moseloven (Joshua 1, 5.Mosebok 28:1-14, Matteus 6:25-34) Da vil du få se at Rom 8:28 er sant, at Yehovah snur alt til det gode for den som følger Moses.