Er frelse Jesus alene eller Jesus + noe annet?

august 21, 2021

Speaker: Ernie Hume

Hva er egentlig frelse?

Som kristne så tror vi at vi er frelst av nåde ved tro, og vi er frelst av Jesus alene og ikke Jesus + noe annet. Derfor så sier vi at frelse er enkelt og en gave, vi kan ikke gjøre noe for å bli mer frelst eller gjøre noe for å bli mindre frelst.

Men selv om vi kristne liker å tenke slik, så vet vi at ikke alle mennesker blir frelst. Vi forstår at det er faktisk noe vi må gjøre, vi må ta imot frelsen fordi den er ikke automatisk. Derfor er det Bibelsk rett å si at frelse er Jesus + vår vilje til å ta imot. Om vi ikke tar imot, så er vi ikke frelst.

Men hvordan tar vi imot frelsen?

Enten vil du svare at vi «ber Jesus inn i hjertet vårt», men vi finner ikke i Bibelen den tanken å «be Jesus inn i hjertet vårt» og vi finner heller ikke tanken om «synderens bønn». Det betyr at vi kan ikke si at vi er frelst fordi vi har «bedt Jesus inn i hjertet vårt» eller vi har «bedt synderens bønn». Så om du tror du er frelst fordi du har bedt en slik bønn, så er muligheten der for at du tar feil og du er fremdeles på veg til helvete.

Så kan det være at du vil svare «bekjenn med din munn at Jesus Kristus er Herre og tro i ditt hjerte at Gud har reist Han fra de døde, da skal du bli frelst.»

Men hva betyr det å si «Jesus Kristus er Herre» og hva betyr det å «tro i ditt hjerte at Gud har reist Han fra de døde.»?

Det er to måter å svare på dette spørsmålet, enten vil du si at «vi vet ikke, det er noe Gud gjør, så vi må bare gjøre som Han sier og si ordene også blir vi frelst.» Eller du kan si «nåden er så stor og ufattelig og Gud er så god at bare vi sier disse ordene så blir vi frelst.» Har du noen gang tenkt over konsekvensene av en slik holdning? Konsekvensene er at onde mennesker kan si «jeg er frelst fordi jeg har sagt at Jesus er Herre,» og opp gjennom historien så har vi sett utallige eksempler på «kristne» ledere som har levd gjennomført onde liv men bekjent seg selv som kristne nettopp fordi de en gang i historien lærte at vi ikke egentlig kan vite hva det vil si å «bekjenne at Jesus er Herre.»

Eller så kan du la Jesus selv få svare på dette spørsmålet, og Han svarer på det i Lukas 6 hvor Han spør «hvorfor sier dere at Jeg er Herre men gjør ikke det Jeg sier?». Her i Lukas så ser vi at det å si at «Jesus er Herre» betyr ikke å si ordene, det betyr å leve livene våre som om Han virkelig er Herre. Vi finner denne tanken igjen i Paulus sine brever hvor han beskriver seg selv som en slave av Jesus, og når du ser ordlyden til Paulus, så ser du at han er stolt over å være en slave som tjener Jesus som Herre. Så nå skjønner vi at det si «Jesus er Herre» betyr å adlyde Jesu lære.

Hva lærte Jesus oss?

Det er her vi kommer inn i vanskelig farvann, fordi mange kristne vil si Han lærte en ting før korset og en helt annen ting etter korset. Men hva sier Bibelen? I Matteus 23:2-4 så sier Jesus «hold Moseloven», og gjennom alle evangeliene så ser vi at Jesus lærer sine displer å leve etter Moses. Så det Jesus lærte oss var å følge Moseloven, Han sier aldri noen gang «tro på at jeg skal dø for deg på korset.» Så vi skjønner at Bibelen sier at om Jesus er din Herre, så må du vise at Han er din Herre ved å leve etter Moseloven.

Men som sagt, mange kristne tror at etter oppstandelsen, så gav Jesus sin åpenbaring om frelse av nåde ved tro til Paulus. Dette er blank løgn, vi ser aldri i Bibelen at det faktisk står svart på hvitt at Jesus sier til Paulus «forkast Moseloven og lær hedningene å tro på meg uten å følge Moses.» Istedenfor ser vi flere steder i Apostlenes Gjerninger at Paulus blir falsk anklaget for å si at hedninger og kristne som er frelst må forkaste Moses. Men hver gang, så klarer Paulus å motbevise sine anklagere.

Det er veldig synd at så mange kristne idag tror på løgner om Paulus som ble motbevist av Paulus selv i Apostlenes Gjerninger.

Så nå skjønner vi at om vi er frelst, så følger vi Moses og Moseloven, det er dette vi gjør om Jesus er vår Herre.

Men hvorfor må du tro at Gud oppreiste Han fra de døde?

Fordi om Jesus fortsatt er død, så er vi uten en gud. Men om Jesus lever så har vi en Gud å tjene og tilhøre. Hvordan tjener vi Jesus? Johannes evangelium sier det selv best, ved å følge Moseloven.

Så hva er egentlig frelse?

Bibelen sier frelse er å tro på at Jesus Kristus døde på korset for dine og mine synder, ble begravd, og sto opp igjen fra de døde den tredje dag og vise at vi tror ved å leve etter Moseloven. 

Frelse er Jesus + Moseloven, ikke Jesus alene, for om du tar vekk Moseloven så sier Bibelen at din tro på Jesus er død og kan ikke frelse deg.

Er du frelst?