Er du sikker på at du er frelst?

desember 21, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Judas brev vers 5 leser vi fra Gresk: «Jeg vil minne dere på det dere allerede vet, at Yehovah frelste sitt folk en gang for alle fra Egypt, men Han drepte også de som ikke ville tro.»

I 3.Johannes brev vers 8 leser vi fra Gresk: «Alle som går lengre enn hva som er rett og riktig, og som ikke blir i Jesu lære har ikke Gud. Men den som blir i Hans lære har både Faderen og Sønnen.»

I 1.Johannes 5:18 leser vi fra Gresk: «Vi vet at hver den som er født av Gud kan ikke synde, men den som er født av Gud tar seg i vare  ved å følge Moses og den onde kan ikke røre han.»

Hvordan ble du en kristen, født på ny og frelst pga Lammets Blod?

Enten du sier du er frelst, er en kristen, født på ny, vasket ren ved Lammets Blod så tipper jeg svaret ditt vil være:

Tro på Jesus som døde for vår synd for det står slik i Johannes 3:16

Ok, men hvordan lever du livet ditt som kristen/født på ny/vasket ren ved Lammet Blod? Jeg tipper svaret ditt vil bli omtrent dette:

Frelst av nåde ved tro betyr at vi lever av nåde ved tro. Så vi lever slik vi ble frelst, i troen på Han som døde for oss. 

Hva om du tar feil?

Før du kaster stein og kaller meg for en vranglærer, så la meg vise deg hva Bibelen sier:

I 3.Johannes 8 så sier Apostelen Johannes at kriteriet for å ha Faderen og Sønnen i sitt liv er å bli i Jesu lære. Synes ikke du dette er litt merkelig at Johannes ikke nevner korset med ett ord? Istedenfor sier Han at den som har Gud og Guds Sønn i sitt liv er den som blir i Jesu  lære. Dette er identisk med hva Jesus selv sier i Johannes 14, men også hva Han sier i misjonsbefalingen. For i misjonsbefalingen, så sier Han aldri «gå ut og fortell alle at jeg døde for dem.» Han sier istedenfor, «gå ut og gjør alle til disipler ved å lære dem å holde min lære». Så la oss spørre oss selv, hva er Jesu lære? Jesu lære er: Følg Moses men forkast alle menneskelige tradisjoner og menneskeskapte regler og påbud. (Matt 7:21-23, 23:2-4, 5:17).

Betyr det at vi blir frelst av å følge Moses?

Nei, ikke på noen måte. Men det betyr istedenfor at når vi er frelst, så holder vi oss frelst ved å følge Moses. La meg forklare dette litt nærmere for deg, les Judas 5. Her i Judas 5 står det at Yehovah frelste Israel ut av Egypt, og Judas sier helt klart at det er samme type frelse som Han har gitt oss i korset: En frelse vi ikke kan fortjene eller har gjort oss fortjent til. Det er derfor helt tydelig at vi kan ikke bli frelst av å følge Moses. Men Judas går videre til å si at etter de var frelst ut av Egypt, så drepte Yehovah alle de som nektet å tro.

Hva er det egentlig Judas snakker om her?

I Hebreerbrevet 4:2 står det at Israelittene i ørkenen hørte evangeliet, men fordi de ikke trodde, så fikk de aldri se det lovede land. Hebreerbrevets forfatter sier helt klart at det evangeliet de hørte er det samme som vi har hørt, derfor bruker han dette som ett advarende eksempel ovenfor oss ved å si at vi må ikke gjøre samme feil som dem. Vi må tro når vi hører det, ellers er vi ikke frelst. Det er dette Judas snakker om, for tro som holder oss frelst og den tro de manglet er lydighet til Moses. Men om vi er lydige til Moses, så tror vi og er frelst. Det er dette Jakob snakker om i Jakob 2 hvordan en tro uten gjerninger kan ikke frelse oss og Johannes i 1.Johannes 2 hvordan vi må leve våre liv slik Jesus levde sitt i lydighet til Moses for å være frelst.

Så det er ingen tvil, vi blir ikke frelst av å følge Moses. Det har aldri noen gang vært noens alternativ hverken i Gamle eller Ny Testamentet at lydighet til Moses frelser oss. Men lydighet til Moses er derimot vårt gjensvar og vår eneste måte å vise Yehovah at vi tar imot frelsen.

Om vi lever slik, i lydighet til Moses, så sier 1.Johannes 5:18 at den onde ikke kan røre oss. Også her nevnes ikke korset med ett ord, her også sies det at vår lydighet til Moses er vår beskyttelse mot den onde.

Så hvordan sier Bibelen at vi blir frelst?

Bibelen sier at vi er frelst av nåde, vi kan aldri gjøre oss fortjent til korset eller jobbe oss inn i himmelen. Hvordan tar vi imot Jesus? Ikke ved å be «synderens bønn». Vi tar imot Jesus ved å leve i lydighet til Moses, vi lever frelst ved å leve i lydighet til Moses og vi er beskyttet mot den onde ved å leve i lydighet til Moses.

Kanskje du nå skjønner at du tok feil og vi blir ikke kristen og lever ikke som kristne slik som du alltid har trodd? I dag har jeg vist deg hva Bibelen sier om dette, og om du som kristen tror Bibelen er Guds ord så er det viktig for deg å la Guds ord ha høyere autoritet enn hva du selv måtte mene eller tro. Det er derfor viktig at du tar ansvar for din tro og omvender deg tilbake til Moses i dag, mens du enda har tid, så du ikke gjør samme feil som de i ørkenen.