Galaterbrevet viser vi skal følge Moses

desember 3, 2020

Series: Bibel

Galaterbrevet viser vi skal følge Moses

Vi har alle en ting til felles, ett dypt og inderlig ønske om å overleve og beskytte oss selv. Gud har skapt oss slik så vi forstår vi ikke skal gjøre dumme ting som å stikke fingeren i kontakten, legge hånda på en varm kokeplate, eller krysse toglinjen akkurat når toget kommer. Det er også dette instinktet i oss som får oss til å søke ut autoriteter som kan hjelpe og ta vare på vår fysiske, mentale og åndelige helse. Så når vi føler vi ikke er fysisk, emosjonelt eller åndelig friske så går vi til en lege, psykolog eller pastor for å få hjelp.

I 9 ut av 10 tilfeller, så møter vi leger, psykologer og pastorer som er til å stole på. Mennesker som har ett opppriktig ønske om å hjelpe og som kan sine saker. Men bak titlene lege, psykolog og pastor sitter det bare ett vanlig menneske som kan ta feil og som ikke alltid får alt til. Fordi noen er ansatt som pastor, så går vi automatisk utifra at vedkommende leser bibelen sin, studerer den, vet hva den sier, og har tid til å lære oss den. Men dette kan vi ikke vite sikkert. Vi vet ikke hvordan uka har vært for pastoren vår, kan godt være at den uka så hadde han ikke tid en gang til å skrive en preken så han hentet en ferdig lagd en fra nettet.

Vi må derfor aldri ta ordene til en pastor som sannhet bare fordi det kommer fra en talerstol i en menighet. Alt en pastor, evangelist eller apostel sier må alltid uansett måles opp i mot Bibelen.

I Galaterbrevet 5:2-4 sier Paulus at den som vil bli omskjært har gjort Kristus til intet og er forpliktet til å holde hele loven. Og om man allikvel insisterer på å holde loven, så har man falt fra nåden. De fleste pastorer ville fortalt deg at dette beviser at Paulus sier Moseloven gjelder ikke for kristne, og om vi prøver en gang å holde den, så faller vi fra nåden.

Om vi verdsetter vår sjel, så må vi søke en second opinion fra Bibelen.

Hvorfor mener de fleste pastorer dette om Gal 5:2-4? Jo fordi i Gal 2:11-14 så irettesetter Peter av Paulus nettopp fordi Peter har falt tilbake til Moseloven ett øyeblikk. Her i Gal 2:11-14 fortelles det om en gruppe Jødiske menn som kommer til Galatia. Før de kom, så spiste Peter sammen med hedningene. Men etter de kom, så trakk Peter seg vekk og ville ikke lengre spise med hedningene fordi det var ulovlig for en jøde å spise med en hedning.

Det står ingensteder i Toraen (den skrevne Moselov) at en Jøde ikke kan spise sammen med en hedning.

I Peters visjon på taket, så sier Peter at det er forbudt for en Jøde å gå inn til en hedning. Dette er ofte også brukt som bekreftelse på at Moseloven gjelder ikke for kristne.

Det står ingensteder i Toraen (den skrevne Moselov) at en Jøde ikke kan gå inn til en hedning.

Så hvorfor trekker Peter seg vekk i Gal 2:11-14?

I det som heter Halakah og Talmud (som også kalles for den muntlige Torah) står det at en Jøde kan ikke spise med en hedning eller gå inn i en hednings hus. Halakah og Talmud er ikke det samme som Moseloven i Bibelen. Talmud og Halakah er en samling av menneskelige tradisjoner, fortolkninger og meninger skrevet ned opp gjennom årene.

Hva forteller dette oss?

At det som skjer i Gal 2:11-14 har ingenting å gjøre med den skrevne Moseloven.

Så hvem er den gruppen som kommer til Galatia i Gal 2:11-14?

Det er en gruppe Jøder som mente at Hedninger som kom til tro på Yeshua måtte følge Halakah og Talmud. Til dette sier Paulus ett klart nei, samme som Jesus sier i Matt 23:2-4 til både Jøder og hedninger at ingen kan følge Talmud og Halakah og ingen skal følge den. Paulus går til og med så langt i Galaterbrevet som å si det er umulig å følge Talmud 100%.

Så da forstår vi Gal 5:2-4 hva Paulus egentlig sier her. Det han egentlig sier er at den som vil følge Talmud, Halakah og den muntlige Torah istedenfor den skrevne, har gjort Kristus til ingenting og falt fra nåden. Så Gal 5:2-4 er ikke en advarsel mot den skrevne Moseloven, det er en advarsel mot Talmud hvor Paulus til og med sier at den som følger menneskelige tradisjoner istedenfor Moseloven er lovisk.

Det er derfor Jesus i Matt 7:21-23 sier at den som forkaster Moseloven slipper ikke inn i himmelens rike.

Dette er selvfølgelig noe som angår oss i dag, fordi de fleste kristne i dag har forkastet Moseloven til fordel for menneskelige tradisjoner. Vi har over 40 000 kirkesamfunn som alle tilber sin utgave av Jesus på sin måte. Denne måten å gjøre det på, er iflg.Paulus, loviskhet og noe som gjør at du mister frelsen.

Om du leser dette, så er du fremdeles i live og kan fremdeles snu om før det blir for sent.

Omvend deg derfor i dag fra loviskhet og løvløshet tilbake til Moses og bli forsont med Gud gjennom korset.