Gjør som Simon

april 30, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 1:42, leser vi; » Jesus så på han og sa, du er Simon ben Yohanan (Simon sønn av Johannes), du vil bli kalt Cephas (klippen) fra nå av.»

Har du noen gang møtt på mennesker som har ett sterkt selvbilde fordi de har en sterk selvtillit?

Dette er mennesker som legger hele sin identitet og verdi i den jobben de gjør eller den rollen de har. Fordi de er dyktige i jobben, og utfyller rollen godt, så gir det dem ett godt selvbilde. Men den dagen de ikke lengre kan jobbe, eller noe skjer som gjør at de ikke lengre kan utfylle den rollen, så knuses ikke bare selvbildet men også identiteten deres og følelsen av å være verdifulle. Slike mennesker tåler heller ikke å gjøre feil og om de blir tatt i feil, så vil de forsvare selvbildet sitt med nebb og klør.

Kanskje du ikke bare har møtt på slike mennesker, men kanskje du er slik selv? Da vet du, eller dine nærmeste, at slike mennesker er ikke helt enkle å ha med å gjøre den dagen de står uten en jobb eller det ene som gav de god selvtillit.

Så har du den mennesketypen som vet at de er verdifulle uavhengig av hva de gjør eller ikke gjør. De er ikke redd for å innrømme at de kan ta feil, derfor er de heller ikke redd for å lære nye ting. Om de gjør feil så vet de at feilene ikke reflekterer på deres selvverdi og selvbilde derfor tåler de å innrømme at de ikke alltid får alt til. Det er slik vi alle ønsker å være, men fordi vi alle har en fortid så er ikke alltid slik vi er. Men om vi ligner mer på den første mennesketypen, så er det mulig å forandre seg.

Vil du si om deg selv at du har ett godt selvbilde?

Ditt selvbilde og din selvtillit er to forskjellige ting, som vi nettopp så; det er mulig å ha et godt selvbilde men lav selvtillit. Men det er også mulig å ha ett dårlig selvbilde men høy selvtillit.

Hvordan er det ett menneske får dårlig selvbilde? Vi blir jo ikke født inn i denne verdenen med en følelse av at vi ikke er verdt noen ting.? Svaret på det finner vi i Yakov (Jakobs brev) 3. Her i Bibelen leser vi at det talte ordet har stor kraft, så hva jeg og du sier til oss selv og til andre har makt til enten å rive ned ett selvbilde eller bygge opp ett selvbilde. Ja, jeg sa det du og jeg sier til oss selv og til andre, fordi vi har makt og autoritet til å rive ned vårt eget selvbilde eller bygge det opp med de ordene vi bruker mot oss selv. På hvilken måte har vi denne makten? Alle har vi hatt lærere eller foreldre eller andre autoriteter som ikke kan ha lest Yakov 3, mennesker som med sine ord har prøvd å forbanne oss og uttalt ting over oss som kan være veldig ødeleggende for selvbildet. I en ideel verden, så hadde vi alle latt slike ting gå inn ett øre og ut et annet. Men vi har alle, på ett tidspunkt i våre liv, sagt oss enige med slike ødeleggende ord. Og i det øyeblikket vi har sagt oss enige med hva en lærer, eller en foreldre har sagt om oss, så har vi begynt prosessen med å rive ned vårt eget selvbilde.

Så hvordan skal man motvirke dette og bygge selvbildet opp igjen? Hvordan kan vi gjøre de ordene en lærer, en foreldre eller en annen autoritetsfigur forbannet oss med maktesløse? Er det mulig å bli som den mennesketypen som har ett fjellstøtt selvbilde som ikke lar seg rokke uavhengig av hva man gjør eller ikke gjør eller de feilene man gjør?

Ifølge Bibelen så er svaret ja.

I Johannes 1:42 leste vi nettopp at Yeshua (Jesus) sier til Simon Ben Yohanan (Simon) at fra nå av skal han hete Cephas (Peter). Hvorfor er det nødvendig for Guds Sønn å gi Simon ett nytt navn? Hvorfor er det nødvendig for Yehovah å forandre Abrams navn til Abraham, Sara sitt navn til Sarai, Yakov sitt navn til Israel og Hoshea (Josva) sitt navn til Yehoshua? Fordi Bibelen sier at navnet vi har bestemmer hvilket selvbilde vi har.

I Bibelen står det at navnet ditt er så mye mer enn bare bokstaver satt sammen til en identifikasjon av hvem du er. Navnet ditt er en måte å identifisere deg på, men det er også din personlighet, din karakter og din ånd. Så iflg.Bibelen, når noen sier navnet ditt eller du sier navnet ditt selv, så er det som å slå på en strømbryter hvor du gir kraft til din personlighet, karakter og ånd. Om du da ønsker å forandre selvbildet ditt, så må du gi kraft til en forandret personlighet, karakter og ånd. Hvordan gjør du det? Iflg.Bibelen, ved å skifte fornavn eller ved å legge noe til navnet ditt som i tilfelle her i Johannes 1:42, det er derfor vi må gjøre som Simon.

Simon Ben Yohanan (han vi kjenner som apostelen Peter) hadde hele sitt liv vært vant til navnet sitt og alt hva det medførte. Han var Simon sønn av Yohanan (Johannes). Han var Simon fiskeren, Simon som var gift, Simon som alle kjente. Men når Yeshua plutselig sier til han at du er Cephas (som betyr klippen) så gjør det noe med Simons personlighet og selvbilde. Fra den dagen av, hver gang noen roper på Simon, så roper de ikke lengre Simon Ben Yohanan. Istedenfor roper de Cephas, klippen. Det skjer ikke en forandring med Simons selvbilde over natta. Men sakte men sikkert ser vi Simon vokse inn i sitt nye navn og sitt nye selvbilde hvor han går fra å være fiskeren Simon Ben Yohanan til å bli Cephas, klippen og en av lederne i menigheten i Yerusalem (Jerusalem.)

Hvorfor skjedde denne forandringen med Simon? Fordi Yeshua forandret selvbildet hans ved å gi han tilleggsnavnet Cephas. Hver gang noen sa Cephas eller han selv tenkte «jeg heter nå Cephas» så fikk det nye selvbildet hans mer kraft, den nye personligheten hans fikk mer kraft og den nye ånden i han som var Cephas kom mer og mer til syne.

Sier Bibelen at om vi skifter fornavn eller legger noe til navnet vårt, så vil det også forandre selvbildet vårt?

Ja, det er faktisk dette Bibelen lærer oss og det er noe som kan være vanskelig å forstå for mange av oss fordi vi er ikke vant med å tenke slik i vår kultur. I vår kultur, så er navn noe vi bruker for å identifisere hverandre. I den Hebraiske Jødiske kulturen som Bibelen ble skrevet i, så er navn en persons ånd, en persons karakter og rykte og noe som har stor kraft og stor autoritet. Vi ser eksempler på dette når det kommer til Guds navn, Yehovah. I Gamle Testamentet, og Ny Testamentet, så er det utallige løfter knyttet til det å påkalle Yehovah sitt navn. Vi finner til og med i Bibelen at det å si «Yehovah velsigne deg» er nok til at du påkaller Yehovahs ånd over den personen. Det er også derfor vi i Bibelen finner en lov som sier vi må ikke en gang nevne navnet til en fremmed gud. Det er ikke fordi Yehovah ikke tåler å høre det navnet, det er til vår beskyttelse fordi det å si det navnet vil påkalle den demonen som står bak den avguden.

Så hva må jeg gjøre for å forandre mitt selvbilde? Skifte navn? Nei, men du må gjøre som Simon gjorde.

I Johannes 17:11 leser vi, «Far, beskytt dem ved kraften av Ditt navn, det navnet du gav Meg, så de kan være ett slik vi er ett.»

Hva er det egentlig Yeshua (Jesus) sier her? Han ber at vi som tror på Han skal være beskyttet ved kraften av Hans Fars navn, som er det navnet Han har, så vi kan være ett med Yehovah slik Yeshua og Yehovah er ett. Som vi tidligere har sett, så er det mange sider ved dette Yeshua sier her som f.eks at beskyttelsen ligger i omvendelsen. Vi er ett med Yehovah, lever i kraften av Hans navn, når vi er omvendt så vi holder Moseloven forsont med Han gjennom korset. Men den andre, og like så viktige siden, er hva teksten faktisk sier; det er kraft i Yehovah sitt navn, det er samme navn som Yeshua har, og det navnet gjør oss ett med Yehovah og Yeshua.

Men hva betyr dette?

Vi vet, fra Bibelen, at det er kraft i Yehovah sitt navn og bare det å si Hans navn og påkalle Yehovah vil frelse oss (Joel 2, Rom 10). Men Yehovah er ikke samme navn som Yeshua? Jo på en måte, fordi Yeshua er forkortelsen for Yehoshua som betyr Yehovah frelser. Men også på en annen måte fordi Yehovah og Yehoshua har det til felles at begge starter med YEH de tre første bokstavene i Yehovah sitt navn. Så Yeshua er bærer av Yehovah sitt navn fordi Hans navn har i seg Yehovah sitt navn og der ligger kraften og beskyttelsen.

Ok, men hva har det å si for oss og for vårt selvbilde?

I Esthers bok så leser vi om Mordechai som var fra Benjamin sin stamme. Mordechai var med andre ord en Benjamitt og ikke en Jøde fra Judas stamme. Men allikevel, så sier Esthers bok at Mordechai var en Yehudim fordi han tilba Yehovah. Hva er en Yehudim som også forkortet blir Yehudi? Yehudi betyr Jøde, så Esther bok sier Mordechai var en Jøde selv om han ikke var fra Judeas stamme. Samme ser vi i Daniels bok, Daniel blir beskrevet som en Yehudi selv om han ikke var fra Judas stamme.

Når du leser, eller hører ordet Jøde, så tenker du automatisk på en fra Judas stamme eller en person som har konvetert til/født inn i Jødedommen. Når Bibelen ble skrevet, og opp til ca.400 år etter Kristus, så var en Yehudi (en Jøde) en person som tilba Yehovah, Abraham, Isaks og Jakobs Gud den samme Gud som har gitt oss Yeshua. Så opp til 400 år etter Kristus, så ville en person som tror Jesus er Messias sendt av Yehovah vært en Yehudi selv om de ikke var født av foreldre som var Yehudi.

Når Yeshua, i Johannes 1:42 sier at Simon fra nå av skal hete Cephas, så gir han Simon noe mer enn bare ett navn. Han gir Simon ett navn som skal beskrive hans nye personlighet, han skal være som en klippe i det arbeidet han skal stå i fra nå av. Litt senere i Johannes, så leser vi at Simon fremdeles var kjent som Simon Ben Yohanan, men i Korinterbrevene var han kjent som Cephas. Så selv om Simon fikk navnet Cephas, så skiftet han ikke navnet formelt fra Simon til Cephas. Alt tyder på at han brukte begge navnene om hverandre og var kjent under begge navnene.

Så svaret på spørsmålet er, nei, du må ikke søke folkeregisteret om å få skifte navn for å få ett bedre selvbilde. Men du må gjøre som Simon Ben Yohanan (Peter) å ta inn over deg det nye navnet Yeshua gir deg.

For vet du hva navnet Yehudi betyr i Bibelen? Jeg spør ikke hva det betyr nå, men hva det betyr i Bibelen fordi det er hva Bibelen sier det betyr som er viktig for oss.

Navnet Yehudi betyr den som tilber den ene Gud Yehovah og som er totalt avhengig av Han. Altså navnet Yehudi betyr en som ikke klarer noen ting selv uten Yehovahs hjelp. Men det er noe annet viktig med det også, Yehudi, Yehoshua og Yehovah har alle en ting til felles. Alle starter med YEH, så alle er bærere av Yehovahs navn som Yeshua ber om i Johannes 17:11.

Om du har omvendt deg fra lovløshet til Moseloven, forsont deg med Yehovah gjennom korset, så sier Bibelen at fra og med nå av har du i likhet med Simon Ben Yohanan ett tilleggsnavn. Du er blitt en Yehudi fordi du har fra nå av begynt å tilbe Yehovah, den ene Gud. Og fordi du er blitt en Yehudi, så er du bærer av Yehovahs navn (John 17:11) som iflg.Yeshua (Jesus) gir deg en enorm og veldig viktig beskyttelse.

Hvorfor kan du ikke bare si om deg selv at du er en kristen? Og alt dette er vel og bra, men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det vil gjøre selvbildet mitt bedre?

Først og fremst fordi kristen er ett ord som ikke eksisterer i Bibelen. Men like så viktig fordi navn er viktige i Bibelen og navn har kraft til å forandre selvbildet ditt enten negativt eller positivt. Simon Ben Yohanan ble ikke forandret til Cephas over natten, i de årene han vandret med Jesus så var det mer Simon Ben Yohanan enn Cephas i hans personlighet. Men litt etter litt, så ble det mer og mer Cephas og mindre og mindre Simon Ben Yohanan. Det var Simon Ben Yohanan som fornektet tre ganger, men det var Cephas som holdt talen til mange 1000 mennesker i Apostlenes gjerninger. Det var Simon Ben Yohanan som lot seg true til å gå tilbake til menneskelige tradisjoner og som måtte irettesettes av Paulus. Men det var Cephas som hadde visjonen på taket. Litt etter litt ble selvbildet hans forandret fra Simon Ben Yohanan til Cephas. Jo mer du tar innover deg at du nå er en Yehudi jo mer vil ditt selvbilde gå fra å være en syndig hedning full av sår fra din fortid, til å bli en Yehudi som er restaurert med en helbredet sjel fri fra fortidens sår.

Yehovah din Gud, den samme Gud som sendte Yeshua, Hans ønske er å helbrede din sjel, din ånd, din kropp og ditt liv. Han ønsker å gi deg ett selvbilde som er sterkt, stødig og urokkelig uavhengig av hva du gjør feil eller hva du gjør rett. Han ønsker å beskytte deg, bevare deg, gi deg hva du måtte behøve. Men Han kan kun gjøre dette om du omvender deg til Han ved å gå fra ett lovløst liv, til ett liv levd i lydighet til Moseloven forsont med Han gjennom korset. Og om du tar det første steget, og omvender deg til Han for å la deg bli forsont med Han, så sier Hans ord i Bibelen at du blir en Yehudi. Som en Yehudi så er du bærer av Hans navn og det å være bærer av Hans navn er iflg.Yeshua (Jesus) en ekstra sterk beskyttelse. Så gjør som Simon Ben Yohanan, ta inn over deg det nye navnet Yeshua gav deg den dagen du ble frelst, navnet Yehudi så også ditt selvbilde kan bli forandret.