Hvorfor gjør ikke Gud noe?

desember 24, 2020

Speaker: Ernie Hume

Vi leser fra Hebreebrevet 11:1, «1Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.  2For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. 3Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige. 4.Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død.  5Ved tro ble Enok rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket ham bort. For før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham.  6Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.»

Også fra Jakob 1:6-7: Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må ett slikt menneske vente å få noe av Herren.

Fra Markus 11:24: Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.

Fra Johannes 14:13: Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!

Vi kan trygt si at 2020 ikke ble det året vi hadde sett for oss. I løpet av året har vi fått både nye ord, nye faste følgesvenner og regjeringen har fått autoritet til å kontrollere livene våre på måter vi aldri trodde var mulig.  Vi fikk nye ord og uttrykk i dagligtale som «klemme venner», «meteren» og Antibac ble vår beste venn og regjeringene våre bestemmer hvor mange gjester vi kan ha på julaften og i romjulen. Mange av oss som hadde jobb i Desember 2019 har sett de blitt tatt av Corona viruset, men også kjente og kjære som vi er glad i er borte. Vi kan med andre ord trygt fastslå at 2020 har vært, og fremdeles er ett krevende år. Men på mange måter kan man kanskje si at det har vært mest krevende for oss kristne, fordi om du er kristen, så vet jeg helt sikkert at du har mer enn en gang stilt deg selv dette spørsmålet:

Hvorfor hører ikke Gud bønnene våre og griper inn?

Bibelen har ett svar på dette om vi leser fra Jakobs brev:1-6-7:

Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må ett slikt menneske vente å få noe av Herren.

Har du bedt i tro, uten å tvile? Vet du hva det er å be i tro?

Den eneste som kan avgjøre om du har bedt i tro, uten å tvile og om du virkelig vet hva det er å be i tro, er Bibelen:

I Hebreerbrevet 11 så trekkes det frem enkelte mennesker fra Gamle Testamentet som eksempler på hva det vil si å tro og hva det vil si å be i tro. Mennesker som Abel, Abraham, Noah, Sarah, Moses, Gideon, Barak, Samson, Japthah, David, Samuel og Profetene. Fordi disse hadde tro gjennom hele sitt liv så regnet Gud dem som rettferdige, deres bønner ble hørt og de fikk del i evangeliet. Hvordan kunne de få del i evangeliet om Jesus ikke var født enda? Bibelens svar er fordi disse menneskene var trofaste mot Toraen (det vi kaller for Moseloven). Når Hebreerbrevet sier at disse er våre forbilder i tro, og vi vet Jesus sier i Matt 5:17, 23:2-4 at Moseloven gjelder enda, så skjønner vi at ifølge Bibelen så er tro det samme som å være trofast mot Moseloven. Derfor blir det å ha tro ikke det samme som å tro «Jesus døde for meg». Det å be i tro ikke å si «i Jesu navn.» Istedenfor er tro og det å be i tro å være trofast mot Moseloven fordi Jesus døde for meg. 

Derfor kunne vi like gjerne oversette Jakob 1:6-7 slik: Men han som ber må være trofast mot Moses, uten å vike. for den som er utro mot Moses ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må ett slikt menneske vente å få noe av Herren.

Med andre ord, Gud hører ikke bønnen din om du forkaster Moses, kan det være derfor Han ikke har grepet inn?

Vi ser dette også i  Markus 11:24 og Johannes 14:13:

Disse to skriftstedene forstår vi vanligvis som en blanko fullmakt som garanterer svar på bønn bare vi sier «i Jesu navn» og har tro. Men vi forstår alle sammen, uavhengig av kirkesamfunn, at en slik forståelse er feil. Hvorfor? Fordi om det var slik, så ville det ikke vært ett eneste sykt menneske, ett eneste fattig menneske og alle ville vært frelst. Men som vi vet, når vi ber for syke så blir ikke alle frisk noen dør. Når vi ber for at menneskers behov skal bli møtt, så er det noen som bare blir fattigere. Så vi vet av erfaring at vi kan ikke forstå Markus 11:24 og Johannes 14:13 som en blanko fullmakt som garanterer svar på bønn. Så hvordan skal vi da forstå det?

Med bakgrunn i det vi har lært fra Jakobs brev, så vet vi at den korrekte forståelsen blir slik:

Derfor sier Jeg dere: Alt dere ber om med trofasthet mot Moses, tro at Gud er trofast og vil gi dere det dere spør om, så skal dere få det. Og hva som helst dere ber om mens dere holder dere trofaste, det skal Jeg gjør for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber Meg om noe mens dere er trofaste så skal Jeg gjøre det.

Det er vår trofasthet til Moses som er betingelsen vår for besvart bønn, det er vår trofasthet til Moses som er garantien vår for besvart bønn. Kan derfor en av grunnene til at Gud ikke har grepet inn i din bønn være at du ikke er trofast mot Moses?

Betyr dette at om alle Nordens kristne plutselig begynte å følge Moses, så ville corona viruset forsvinne?

Ofte så kan vi få det feilaktige bildet at det å bli kristen garanterer ett problemfritt liv. Men Hebreerbrevet 11:32-40 forteller oss at vår trofasthet til Moses ikke nødvendigvis garanterer ett problemfritt liv. Vi ser dette i versene 32-35, noen fikk se en stor seier her og nå fordi de var trofaste. Mens i versene 35-40 ser vi andre igjen som ikke fikk se det de hadde håpt på. Men felles for dem alle, var at de fikk se både Yehovahs hjelp i dette livet og ta del i evangeliet når de døde pga sin trofasthet.

Så om vi ikke har noen garanti for Guds hjelp, om vi er trofaste mot Moses, hvorfor skal vi da være kristne?

Fordi din trofasthet mot Moses garanterer deg Yehovahs hjelp her og nå og bestemmer om du får del i evangeliet når du dør. Din trofasthet mot Moses er derfor nøkkelen som gir deg hjelp her og nå i livet og som bestemmer hvor du vil tilbringe evigheten. Vi ser dette f.eks i skriftsteder som Matt 6:25-34, Salme 23, Rom 8:28 og hele Exodus. Vi ser f.eks når Israelittene gikk ut av Egypt, så var alle sammen trofaste mot Yehovah i starten og det sikret at Han gav dem mat, beskyttelse og helbredelse. Men fordi alle med unntak av Joshua og Caleb falt fra og sluttet å være trofaste på ett tidspunkt, så var det kun Joshua og Caleb som fikk del i evangeliet og gikk inn i det lovede landet.

Så det blir med andre ord feil å si at vi ikke har noen garanti for Guds hjelp, fordi vi har det så lenge vi er trofaste mot Moses. Men hvordan og når tid Han skal hjelpe oss er det kun Han som bestemmer. Men om vi ikke viker fra å være trofaste, så kan vi stole på at Yehovah vil hjelpe slik Han ser best i rette tid og vi vil få del i evangeliet når vi dør.

Kanskje denne jula og dette året ikke ble slik du hadde sett for deg, for kanskje du må være i karantene på julaften, jobben din er borte og du står uten inntekt og den eller de du er glad i ble tatt av Corona i løpet av året.

Om du er trofast mot Yehovah, selv om du ikke forstår hva som skjer eller hvorfor det skjer, så sier Bibelen i Rom 8:28 at Han vil snu det som skjer nå til noe godt for deg. Hva det er, hvordan det ser ut og når tid det vil skje vet bare Han og det vil aldri skje om du slutter å være trofast. Det er derfor mer viktigere enn noen gang at du gjør Moseloven til det viktigste i ditt liv, mer viktig enn dine behov, fordi da lover Bibelen deg at du vil i likhet med Joshua og Caleb en dag gå inn i det lovede land og Yehovah vil snu det som nå er vondt til noe godt.

Men så er det desverre slik at flertallet av Nordens kristne er utro mot Yehovah, de vil ha Jesus men de vil ikke ha Moses. Da er det ikke rart at bønnene deres ikke blir hørt, og da er det slettes ikke merkelig at de er i den situasjonen de er i nå fordi det er en konsekvens av å være utro mot Yehovah.

Lever du i utroskap mot Yehovah?

Omvend deg i dag mens det enda er tid, omvend deg tilbake til Moses og bli trofast igjen så dine bønner kan bli hørt og Yehovah kan snu det du står oppi nå til noe godt.