Kjenner du den kristne Gud?

november 19, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I går stilte vi spørsmålet om du kjenner, virkelig kjenner Gud. Vi fant også ut at Gud er Yehovah, så i dag stiller vi spørsmålet om du kjenner din Gud Yehovah. Som du vil oppdage i dag, så er det visse sider ved vår Gud som er ukjente for de fleste kristne. De sidene er beskrevet i Bibelen, til og med Paulus snakker om dette, men fordi de fleste kristne bygger sin tro på pastorens tro istedenfor på Bibelen, så overser de dette og kjenner derfor egentlig ikke Yehovah.

Hva gjør Yehovah sint?

Om det er en ting som gjør Yehovah sint, så er det vist vi tror Han ikke eksisterer eller om vi tror det finnes andre guder enn Han. Det skulle ikke overraske oss egentlig om vi tenker tilbake på hva Han har gjort og gjør for oss. Han har skapt oss, Han holder oss i live, Han kunne når tid som helst knipset med fingrene og tatt livene våre og ingen hadde egentlig kunne klandret Han for det. For egentlig så har jo ingen av oss levd slik vi burde. Men Han er nådefull og god og velsigner oss selv om vi forkaster Han. 

Paulus kjente Yehovah og advarte kristne

I Romerbrevet 2 så snakker Paulus om hvor farlig det er å ta imot all det gode fra Yehovah, uten at du omvender deg. For den som fortsetter slik lagrer opp vrede til dommens dag. Det betyr at om du fortsetter å tro at Han ikke eksisterer, eller at det er andre guder der ute enn Han, så tar Hans tålmodighet en dag slutt og da vil hele Hans vrede utløses over deg. Det er ikke noe noen burde ønske å oppleve, omvend deg mens du enda kan. 

Men det at Yehovah sier så klart at vi ikke må tro det er andre guder enn Han bør også være en klar advarsel til kristne. Vi kristne tilber ikke Yehovah, vi tilber Jesus som vår Gud og av og til en mer ukjent “Fader i Himmelen” som ingen kristne egentlig vet hvem er. 

Paulus sin advarsel gjelder også kristne, og Jesus sa aldri tilbe meg. Han sa tilbe Yehovah. Når vi kristne tilber Jesus, istedenfor Yehovah, så sier Paulus at vi lagrer opp vrede til dommens dag. 

Den egentlige Misjonsbefalingen

Fordi Yehovah er så glad i sitt skaperverk, og opprettholder livene våre, selv om vi ikke fortjener det så vil Han at alle skal få vite om Han. Derfor vil Han at alle skal bli kjent med Han og Hans vilje for oss (Hans Torah). Det er derfor Yeshua (Jesus) sa vi skulle gå ut og lære alle mennesker å holde Hans Torah og fortelle om Yehovah. Legg merke til at Jesus sa aldri gå ut og fortell om Meg og hva jeg har gjort for dere. Han sa gå ut og fortell hva jeg har lært dere, og hva lærte Han oss? Han lærte oss å holde Toraen. 

Ikke en treenig Gud men vår kjærlighet til Sønnen er viktig

Yehovah er ikke tre guder, heller ikke 3 i en, men Han er heller ikke 1 Gud som bare kan gjøre 1 ting. Han er 1 Gud som er en enhetlig Gud. Men fordi Han er Gud, så kan Han gjøre hva Han vil, når Han vil, så lenge Hans lov Toraen ikke forbyr det. 

Yehovah elsker sin Sønn Yeshua, og Bibelen sier i Johannes 1, at Yeshua er Toraen. Å forandre på Toraen eller å forkaste den er det samme som å forandre på Jesus eller forkaste Han. Å nekte å elske Toraen, er det samme som å nekte å elske Jesus, fordi de to er ett. 

Yehovah forventer derfor at vi skal elske Hans Sønn og bli lik Hans Sønn ved å elske Toraen og gjøre det Hans Sønn sa som var å følge Moses. (Matt 23:2-4) Og når vi følger Hans Sønn, og elsker Hans Sønn, så blir vi rettferdige slik Paulus sa i Romerbevet 2.

Exodus 20:2-3 ,22:27, Lev 22:32, Deut 6:4, 6:5 6:13, 6:16, 13:1 28:9

Lever du slik du skal?

I dag har vi sett litt nærmere på hva Yehovah forventer av deg. Vist du forkaster Hans Torah (Moseloven), tror Han ikke eksisterer, tilber Jesus istedenfor Yehovah, ikke forteller andre om Yehovah og Hans Torah, tror Toraen ikke gjelder for deg, så lever du i synd. Da vil du, om du ikke omvender deg, en dag gå fortapt selv om du tror Jesus døde for deg. (Matt 7:21-23)