Guds enhet

oktober 9, 2022

Series: andakt

Guds enhet

Hva som får onde ånder til å skjelve av frykt

I Jakob 2:19 står det; Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver!

Jeg vet ikke med deg, men i de årene jeg har vært kristen, så har jeg hørt mer enn en gang at dette verset sitert som: «Du tror det finnes en Gud? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det- og skjelver» eller «Du tror på Jesus? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver». Men om vi skal holde oss til hva som står her, så står det at Gud er en og dette er det som får de onde åndene til å skjelve.  Har ikke du også lyst til å vite hva som får onde ånder til å skjelve av frykt og hvorfor det skremmer dem så mye?

En av de tingene jeg med en gang begynte å undre meg over var dette; hvorfor skjelver de onde åndene av frykt over at Gud er en? Jeg ville forstått det om det sto at de skalv av frykt for Jesu navn, eller for at det finnes en Gud. Men det står ikke det, det står rett ut at de skjelver av frykt fordi Gud er en. Men hva er så skremmende for dem at Gud er en? Og mener Jakob virkelig onde ånder som i demoner? Eller mener han noe annet? Kanskje like så viktig spørsmål er; mener vi en som i 1 eller mener vi en som i en enhet?

For å ta det siste først, det Greske ordet heis som vi oversetter til en i Jakob 2:19 betyr en som i tallet 1 og ikke en enhet. Jakob bruker også her det Greske ordet for demoner, så han mener bokstavelig talt onde ånder.

Hvorfor er dette så skremmende for de onde åndene? For å finne svar på det, så må vi lese i begynnelsen av Jakobs brev.

I Jakob 1:1 skriver han at brevet sendes til de 12 stammene som er spredt rundt omkring, dette forteller oss at Jakobs brev er skrevet til etniske Jøder som tror Jesus er Messias. Paulus sier i Romerbrevet at ikke etniske jøder (hedninger) som tror på Jesus som sin Messias er ett med etniske jøder som tror på Jesus som sin Messias. Derfor vet vi at Jakob 1:1 gjelder også for deg som ikke er født av en jødisk mor og som ikke har noe Jødisk blod i årene dine.

Skal vi forstå hvorfor de onde åndene blir så redd fordi Gud er 1, så må vi derfor prøve å tenke slik de opprinnelige leserne av Jakobs brev ville tenkt.

Hva er første reaksjonen til en Jøde som leser Jakob 2:19?

Den første tanken en Jøde får når du sier Gud er 1 er shema. Hva er shema? Det er den Jødiske bønnen Jesus sier i Mark 12:29: Shema Israel, Yehovah eloheinu, Yehovah echad ( Hør og adlyd Israel, Yehovah er vår Gud, Yehovah er 1 Gud). Hva vi leser her i Mark 12:29 er første linjen i shema. Etter denne første linjen, så sier shema at vi skal elske Yehovah vår Gud av hele vårt hjerte, hele vårt sinn og all vår sjel. Så går den videre til å forklare at det å elske Gud er å holde Hans lov (Forkynneren 12:13, Johannes 14). Den som holder Guds Tora blir velsignet, den som ikke gjør det med vitende vilje blir forbannet.

Når Jakob i 2:19 sier «Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver!» så forstår vi derfor at Jakob her sikter til shema. Vi ser dette om vi leser ifra vers 14 og helt ut til 26 Da skjønner vi at hva Jakob egentlig sier her er: Du påstår at du lever etter shema? Men hvor er dine gjerninger som beviser at du holder shema?For om du virkelig tror på vår Gud som er 1, og du virkelig elsker vår Gud som er 1, så må din tro være synlig for at det skal være en ekte tro.  For til og med demonene tror på at den som ikke lever etter Guds lov er forbannet, og de viser at de tror dette ved å skjelve av frykt. Demonene skjelver av frykt fordi de vet hva som kommer for dem som er forbannet av Gud slik de er. Om da demonene tror og viser de tror på shema, burde ikke da du som er ett menneske vært bedre enn dem? 

Så hva er det som får de onde ånder til å skjelve av frykt? Det er at vår Gud er 1 Gud og de vet at vår Gud er fullt ut istand til å velsigne de som viser sin kjærlighet til han ved å holde hans Tora, og forbanne de som med vitende vilje bryter hans Tora.

Hva med deg som leser dette?

Kan de som er rundt deg se din tro og se at du tilber Bibelens Gud som er 1, slik Bibelens Gud vil bli tilbedt?

Eller ser de at du tilber en annen gud som er treenig? For Jesus og Jakob lærte oss ikke å tilbe en treenig Gud, de lærte oss å tilbe vår Gud, Bibelens Gud som er 1.