Kan vi bevise at Gud finnes?

juni 4, 2021

Speaker: Ernie Hume

Kan vi i dagens samfunn vite noe helt sikkert, noe som står for alltid og aldri forandrer seg uansett hva som skjer rundt oss?

Jo, vi kan f.eks vite at en penn som faller ut av lomma vil alltid falle på gulvet pga tyngdekraften. Og vi kan vite at den bananen vi glemmer i bunnen av vesken vil alltid eldes og dø om den blir liggende. Loven om tyngdekraft og alderdom og død står fast uansett hva som skjer rundt oss. Hva er det egentlig som skjer når en penn faller på gulvet og bananen eldes? Jo vi ser med våre egne øyne at loven om tyngdekraft er sann og loven om at alt som eldes dør er sann. Vi kan derfor vite helt sikkert at loven om tyngdekraft er sann og at alt som eldes dør ved å se om det er sant.

Kan vi vite helt sikkert at det finnes en Gud?

Ja, så lenge vi gjør det på Guds premisser.

Hva menes med det å gjøre dette på Guds premisser?

For å kunne teste loven om tyngdekraft, så er det loven om tyngdekraft og ikke du som bestemmer hvordan du skal gjøre det. Du må derfor teste loven om tyngdekraft på tyngdekraftens premisser. For om du legger en penn i vinduskarmen over tid, så får du bare en varm penn, ikke ett bevis på om tyngdekraften er virkelig. Så om du vil teste loven om tyngdekraft, så må du gjøre det på tyngdekraftens premisser som er å slippe ett fast objekt også se om det faller eller ikke.

Så det å teste om Gud finnes må skje på Guds premisser, akkurat slik som en test av tyngdekraften må skje på tyngdekraftens premisser.

Så hva er Guds premisser?

Gud er ikke en død ting, Gud har en personlighet, så derfor må vi først stille oss det viktigte spørsmålet:

Hvem er Bibelens Gud?

De fleste kristne vil svare, Jesus Kristus. Men la meg da spørre deg, hvor i Bibelen sier Jesus at Han er Gud?  Jesus sier aldri at Han er Gud, istedenfor ser vi Jesus si at Hans Far Yehovah er Hans Gud, større enn Han og vår Gud. Vi ser Jesus si at vi skal tro på Yehovah, be til Yehovah, stole på Yehovah og tjene Yehovah. Er Jesus ikke Gud? Jo, Jesus er Gud men Han sier selv Han er ikke Yehovah fordi Yehovah er større enn Han. Så la meg da spørre deg, hvem er Yehovah?

Bibelen sier Yehovah er Abrahams, Isaaks, Jacobs Gud, som er den samme i går, i dag og til evig tid. Yehovah er den Gud som sier at Hans lov, Moseloven, er evig og når vi er ulydige mot Moseloven så synder vi mot Yehovah. Yehovah er den Gud som sier at synd har konsekvenser, og den som er ulydig mot Hans lov må dø. Men Bibelen sier også at Yehovah er frelse og Han vil ikke at noen skal dø, så Han sendte Yeshua (Yeshua betyr Yehovah er frelser) for å lære oss hvordan vi skulle leve etter Moseloven for så ta på seg straffen vi fortjener for alle de gangene vi har vært ulydige mot Yehovah. Så nå har alle ett valg, enten kan i velge å dø i helvete for alle de gangene du og jeg har vært ulydige mot Moseloven eller få evig liv gjennom omvendelse og tro på hva Yeshua lærte oss og gjorde for oss.

Hvem er Bibelens Gud?

Bibelens Gud heter Yehovah, Bibelens Gud holder deg ansvarlig for om du har levd etter Moseloven eller ikke, Bibelens Gud Yehovah har sendt deg Yeshua til å lære deg hvordan du skal leve etter Moseloven og ta på seg den straffen du fortjener for all din ulydighet.

Så hvordan tester vi Yehovahs eksistens?

Ved å måle ditt moralske liv opp mot Yehovahs krav til ett rent rettferdig liv i Moseloven.  Har du alltid fortalt hva som er sant? Har du alltid tilgitt og aldri hatet noen? Har du alltid feiret Sabbaten fra Fredag kveld-Lørdag kveld? Har du alltid spist kun lovlig ren mat? Dette er bare noen få av 613 lover Yehovah har som Han holder deg moralsk ansvarlig for. Om du kan si nei på ett av disse spørsmålene, så beviser ditt nei Yehovahs eksistens.

Er det alt? Altså om jeg sier nei jeg har ikke alltid fortalt hva som er sant, og av og til har jeg ikke tilgitt og jeg har følt hat, så beviser det at Yehovah lever og det finnes en Gud? Er altså mine moralske valg beviset på Guds eksistens?

Ja

For Bibelen sier at alle mennesker har i sin ungdom valgt å lyve, valgt å hate, valgt å bryte en av de mange lovene Yehovah har og det må vi stå til ansvar for når vi dør.

Det er nemlig en ting til vi kan vite helt sikkert, og som vi kan etterprøve, vi kan etterprøve og vite helt sikkert hva vi er når vi gjør ting. Som f.eks en far er en far fordi han har barn, en arbeidsgiver er en arbeidsgiver fordi han ansetter andre og gir dem en jobb. Men vi vet også at en som stjeler er en tyv og en som lyver er en løgner.

Bibelen sier at i 1.Korinterbrev at ingen løgnere og ingen tyver slipper inn i himmelen når de dør. Om du noen gang har fortalt en løgn, eller tatt noe som ikke er ditt, så kan du vite helt sikkert at du er en løgner og en tyv. Du kan vite det helt sikkert fordi du vet selv hva du har gjort, og du kan etterprøve hva du har gjort ved å gå tilbake i tankene dine og minne deg selv på den gangen du løy og stjal.

Men hvordan kan det at du er en løgner og en tyv bevise Yehovahs eksistens?

Om Yehovah ikke finnes, så kan du uten problem dø som en løgner og en tyv. Da er det ingen som vil dømme deg når du er død, kun mørke.  Men om Yehovah finnes, og du dør som en løgner, en tyv, en som bryter Sabbaten, som spiser avskyelig mat osv så vil det være for sent for deg. Da vil du møte en hellig Gud når du dør som i raseri over din synd dømmer deg til å dø en evighet i helvete.

Er det virkelig verdt å ta sjangsen på det, når du vet helt sikkert at du er skyldig og har ikke levd etter Moseloven slik du skal?

Det trenger ikke være slik, for Han har gjort alt Han kan for at du skal få evig liv gjennom å begynne å leve etter Moseloven og tro på hva Yeshua gjorde for deg.