Har alt en mening?

januar 29, 2021

Speaker: Ernie Hume

Hva om du kunne vite sikkert at alt som skjer i livet ditt har en mening og vil ende bra? Hvordan ville det påvirket deg om du visste fra det øyeblikket du sto opp, til det sekundet du la deg, at samme hva som skjedde så hadde alt en mening og Gud var i kontroll?

I Rom 8:28. 5.Mosebok 28:1-14, Matteus 6:25-34 så sier Bibelen ja, det er mulig å vite sikkert at alt som skjer i livet ditt har en mening og vil ende bra. Men dette er bare mulig om du gjør din del for å få det til å skje. Ja, du må gjøre noe sier Bibelen for at alt skal ha en mening og ende bra. Det du må gjøre, er å elske Jesus og Hans Far Yehovah. Kanskje du gjør dette allerede, fordi som kristen så er det jo enkelt å elske Han som døde for oss? Men du vet vel at Jesus sier selv i Johannes 14 at for å elske Han og Hans Far, så må vi elske Dem slik De vil bli elsket. Bibelen sier, i Johannes 14, den eneste måten å elske De på er gjennom å følge Moseloven. Så om du vil at alt i livet ditt skal ha en mening å ende bra, så må du først av alt følge Moseloven.

Kanskje du nå spør men hva med korset? Moseloven forventer at vi skal ofre for vår synd, Hebreebrevet sier at vår yppersteprest er nå Yeshua (Jesus) som gjør tjeneste i det himmelske tempelet. Den eneste måten vi har for å ofre for vår synd nå er å tro på at Yeshua døde for deg på korset og nå gjør tjeneste i tempelet som din og min yppersteprest. Derfor er korset en sentral del av det å følge Moseloven og de to tingene kan ikke skilles.

Men selv om du gjør dette, så er dette ikke noen garanti for at du vil få ett problemfritt liv. Yehovah vår Gud har aldri noen gang lovt noen ett problemfritt liv når de velger å bli Hans barn. Men det Han har lovt er at Han vil være vår Gud og slåss for oss i alle våre utfordringer og vanskeligheter i livet. (5.Mosebok 28:1-14, Matt 6:25-34.)  Du vil derfor fremdeles måtte takle alle sidene ved det å være ett menneske. Ting som sorg, savn, frykt, angst, ensomhet, død, økonomiske vanskeligheter vil være en del av livet ditt så lenge du lever på denne jorden.

Hvordan takler vi de tingene når livet blir hardt?

Så kommer vi til det som kan være litt utfordrende for oss alle. Du må nemlig også ta ett valg om ikke å klage og være takknemlig samme hva som skjer deg i livet.Faktisk så sier Moseloven at vi skal takke under alle forhold og velsigne vår Gud i tro på at Han er med oss og alt hva vi gjennomgår skjer fordi Han har tillatt det og har en god mening med det.

Vi ser dette i Hebreerbrevet 3 og 4, her blir vi advart mot å gjøre den feilen Israelittene gjorde i 4.Mosebok kapittel 13 og 14. I 4. Mosebok, så har Israelittene blitt frelst ut av Egypt og nå er de i ørkenen på vandring mot det lovede land. Det er ikke så forskjellig fra vår situasjon, vi blir frelst ut av vår synd når vi tar imot Jesus som Herre og Frelser og omvender oss fra lovløshet tilbake til Moses. Så begynner også vi vår vandring gjennom livene våre på tur mot det lovede land som er det nye Jerusalem.

I kapittel 13 og 14, så har Moses sendt ut 12 spioner for å se nærmere på det lovede land. Alle de 12 visste at Yehovah hadde frelst de fra Egypt, alle de 12 var fult klar over at Yehovah hadde gitt dette landet til dem og lovt dem at de skulle får det. Yehovah sa aldri at det ville bli lett å innta det lovede land, eller at det ville være tomt og klar til innflytting. Så når spionene kommer inn der, så ser 10 av av de 12 bare problemer og utfordringer mens 2 (Joshua og Caleb) har full tillit til at de skal klare å ta landet fordi Yehovah har jo lovt dem det. Folket blir så skremt av hva de 10 har å fortelle at de tar til å klage og bære seg og si «om vi bare hadde blitt i Egypt, eller om vi hadde dødd i ørkenen, så hadde dette aldri skjedd oss. Hvordan kunne Yehovah bringe oss hit bare for at våre fiender skal slakte oss i ørkenen og ta våre koner og barn som krigsbytte!»

Vi kan alle på en måte identifisere oss litt med hva som skjer her. Når vi blir frelst så er alt lykke og glede, alt virker så enkelt og vi har opplevd Gud. Men når vi går ut i hverdagen og opplever at vi blir fremdeles syke, mennesker vi er glade i dør, uforutsette ting skjer så er det veldig fristende av og til å si «om vi bare hadde blitt i verdenen, eller om vi bare kunne dø nå, så hadde dette aldri skjedd. Hvordan kunne Yehovah frelse meg og bringe meg hit bare fordi jeg skulle dø av corona/sykdom/lide i ensomhet/lide med gjeld/psykisk sykdom (sett inn det som passer for din situasjon). Hvor er det lovede landet og den gleden jeg en gang hadde?!!»

Fordi Israels folk klager slik i 4.Mosebok 13 og 14, så sier Yehovah i kapittel 14 at de skal bli straffet med å få det de ba om. Istedenfor å se det lovede landet, så skal de heller få se død og utslettelse og deres barn skal istedenfor få det de skulle ha hatt.

Hebreebrevet 3 og 4 sier at om vi faller for fristelsen til å si «om vi bare hadde blitt i verdenen, eller om vi bare kunne dø nå, så hadde dette aldri skjedd. Hvordan kunne Yehovah frelse meg og bringe meg hit bare fordi jeg skulle dø av corona/sykdom/lide i ensomhet/lide med gjeld/psykisk sykdom (sett inn det som passer for din situasjon). Hvor er det lovede landet og den gleden jeg en gang hadde?!!» så vil Yehovah straffe oss med å gi oss det vi ber om. Da vil Han ta fra oss vår frelse, vi vil gå under i våre prøvelser istedenfor å overvinne dem og våre barn vil istedenfor være de som får det vi skulle ha hatt, det å få lov til å gå inn i det Nye Jerusalem.

Ja du leste rett, om du klager istedenfor å være takknemlig til Yehovah for de omstendighetene du er i, så vil Yehovah straffe deg med å gi deg det du frykter mest og kanskje i verste tilfelle miste frelsen.

Men er dette mulig å la være å klage?

Om du tror Rom 8:28, 5.Mosebok 28:1-14, Matteus 6:25-34 er sant så må du svare ja, det er mulig. Men hvordan gjør vi det i praksis? For det er en ting å lese om dette det er noe helt annet å bestemme seg for ikke å klage når alt rakner rundt deg og alt er bare mørkt.

Ett av budene i Moseloven sier at vi må ikke tvile eller stille spørsmålstegn ved hva Yehovah gjør, vi må bare adlyde Han i tro slik Moses, Abraham, Noah, David m.fl gjorde. Vi er lydige mot Moseloven når vi midt i stormen sier takk, takk for at du er syk, takk for at du har det vondt, takk for at du er i nød, takk for at du er ensom. Ja, jeg vet veldig godt at det føles veldig rart å takke for, men om Bibelen er sann så er du syk, ensom, i smerte, i nød av en grunn. Du er der du er nå fordi Yehovah har tillatt det og kanskje til og med villet det til å skje av en grunn. Og om Rom 8:28, 5.Mosebok 28:1-14, Matteus 6:25-34 er sant, så skal du ikke stoppe med å bare takke for at du er i nød. Etter du har takket for at du er i nød, så skal du også takke for at Yehovah er istand til og vilig til å frelse deg ut av denne situasjonen selv om det betyr du kanskje må endre på noe i ditt liv. Endre på noe i ditt liv? Ja, fordi det er en mulighet for at du er der du er nå pga synd i ditt liv. Så om du kan takke for at du er der du er nå, så vil du også være mer mottagelig for å høre Yehovahs rettelse og oppfordring til omvendelse som må komme før Han kan frelse deg fra din nød.

Så gjør det rette i dag, takk Yehovah for at du er i den situasjonen du er i nå, takk Han for at Han også vil frelse deg ut av den og du vil se at Yehovah lever i dag og er god. Da kan du vite sikkert at alt som skjer deg har en mening og vil til sist ende godt.