Har du ett behov?

november 10, 2020

Series: Bibel, Bønn, Teologi

Har du ett behov?

I kristne kretser, så hører vi det ofte forkynt at siden alt er av nåde, så må vi ikke prøve å gjøre oss fortjent til noe. Derfor kan vi ikke fortjene frelsen, men vi kan heller ikke gjøre oss fortjent til bønnesvar. Samtidig, i de samme kretsene, så hører man det ofte forkynt at man må tro nok, gi nok, be lenge nok eller gjøre noe annet spesielt for å oppnå bønnesvar. Men det er en av de mange ulogiske måtene kristne tenker på.

Hva sier Bibelen?

I forrige undervisning, så lærte vi at den nye pakt egentlig ikke er ny som i noe helt nytt. Den er den samme pakt som var under Moses, bare fornyet fordi nå vil alle få Yehovahs hjelp, i form av Den Hellige Ånd, til å ta de rette valgene. Men vist den fornyede pakt er den samme i innhold som den gamle pakt, så må vi se i den gamle pakt for å besvare våre spørsmål og vite om det er rett det som blir forkynt i kristne kretser at vi ikke må prøve gjøre oss fortjent til noe. Kan det også være at vi oppdager at Paulus og Apostlene bekrefter den gamle pakts lære i Ny Testamentet?

Er det noen steder i Bibelen hvor vi ser Jesus eller Apostlene helbrede noen som ikke fulgte Moses?

Nei, det er ingen steder.

Men hva da med kvinnen i Mark 7:26?

I Mark 7:26, så leser vi at Jesus først avviser henne helt frem til hun sier den litt merkelige setningen «selv hundene spiser smulene fra barnas brød.» Hva er det egentlig hun sier her? Her bruker hun ett Hebraisk uttrykk (ett idiom) som viser at selv om hun ikke er Hebreer av fødsel så følger hun allikevel Moses. Dette forbinder tilbake til Jesajah 56 hvor det står at Yehovah har alltid ønsket alle mennesker, uavhengig av DNA skal bli Hans utvalgte folk. Det eneste de trenger å gjøre er å velge å tjene Han og vise kjærlighet til Han slik Han har bestemt og hvordan har Han bestemt det? Gjennom å følge Moses.

Vi ser det samme i Matteus 6:25-34 hvor det står at garantien for at våre behov blir møtt er at vi søker Gud og Hans rettferdighet først. Så iflg det Jesus sier her, så må vi gjøre noe for å få noe av Gud. Hva? Vi må søke Hans rettferdighet. Hva er Hans rettferdighet? Legg også merke til at her snakker Jesus ikke om seg selv, Han henviser til sin Fars rettferdighet.

I 1.Johannes, og Johannes 14, så brukes det samme Greske ordet for rettferdige gjerninger som for Moseloven. Så da skjønner vi, at Jesus sier, i Matt 6:25-34, at den som følger Moses har ikke noe å bekymre seg over.

Dette igjen forbinder bakover til 5.Mosebok 28 hvor det står at om vi følger Moses, så vil Yehovah møte alle våre behov på alle mulige måter. Men det forbinder også fremover til åpenbaringsboken kapittel 12 og 14 hvor det står at den som følger Moses OG tror på korset er de som overvinner antikrist og djevelen selv.

Vi vet derfor, utifra Bibelen, at det er feil å påstå at når alt er av nåde så må vi bare tro passivt på korset også vil alt annet skje automatisk. Det er vranglære å si at bare vi er frelst, og tror på at Jesus døde for oss, så vil Gud møte alle våre behov. Og det blir helt feil, når vi hører de samme forkynnerene motsi seg selv med å si at vi også må tro hardt nok, gi nok, be lenge nok for å få noe fra Gud.

Vi må snakke sant om Bibelen, og Bibelen sier at siden vi er under pakten mellom Moses og Yehovah, så er det kun de som følger den pakten som får sine behov møtt.

Har da korset ingen betydning?

Korset er en sentral del av denne pakten, og tar du bort korset, så kan du ikke følge Moses.

På hvilken måte?

Nå er tempelet borte, så den eneste måten vi kan ofre for vår synd er gjennom tro på hva Yeshua (Jesus) gjorde for oss. Moses sa i sin lov at vi vil alltid synde ubevisst, og den synden må sones med blod. Den eneste måten vi kan gjøre dette på nå er gjennom tro på korset. Derfor kan du ikke følge Moses uten korset, men du kan heller ikke følge Jesus og korset uten Moses.

På hvilken måte?

Johannes døperen sier at Jesus er Guds lam som tar vekk verdens synd, Johannes sier synd er lovbrudd og Paulus sier vi må omvende oss fra lovbrudd om vi blir frelst. Uten Moses så er det ingen lov, er det ingen lov, så er det ingen synd. Er det ingen synd, så er det ikke noe kors og ikke nødvendig for Jesus å dø. Derfor kan du ikke følge Jesus og korset uten samtidig å følge Moses.

Så hva har vi lært i dag?

Vi har lært, at Bibelen sier om vi har noe behov som vi ønsker Gud skal møte så må vi oppfylle pakts betingelsene først. Betingelsene er Moseloven, vist vi kommer til Han i bønn og vi vet at vi følger alle bud som gjelder for oss, så vet vi at vi er rettferdige og Han hører oss og vil svare.

Trenger du noe fra Gud?

Omvend deg i dag til Moses, be og du vil få svar fra din Gud Yehovah.