Har du lett for å bli bekymret?

august 17, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Nøkkelen til ett bekymringsfritt liv

Med stadig stigende strømpriser, matpriser og annet kaos rundt oss i samfunnet så er det ikke så rart at vi alle sammen til tider kan bli bekymret. Om vi i tillegg har personlige utfordringer å slite med, enten det er helse, relasjoner, økonomi eller noe helt annet, så kan det bli ekstra vanskelig. Det er helt menneskelig å kjenne på bekymring. Men selv om det er menneskelig, så sier Jesus i Matteus 6:25-34 vi som er kristne skal ikke bekymre oss fordi vi har en Far i himmelen som møter våre behov. Hvordan vi kan la være å bekymre oss er forklart på mange steder i Bibelen, men ett er det kanskje mest oversette skriftstedet av dem alle – ordspråkene 12:25.

Ett lite men viktig skriftsted

Leser vi ordspråkene 12:25 på Norsk, så forteller det oss egentlig det vi allerede vet: Bekymring gjør oss deprimerte og tung til sinns, men ett glad ord løfter oss opp. Om du er som meg, så er det fristende å hoppe over 12:25 fordi det forteller oss egentlig ikke noe nytt og det gir oss heller ikke noe løsning på hvordan vi skal takle bekymring.

Men hva skjer om vi leser ordspråkene 12:25 på Hebraisk?

Hebraisk, nøkkelen vi trenger

På Hebraisk leser vi Ordspråkene 12:25 slik: Er det bekymring i en manns hjerte? La han undertrykke det, og ett godt ord vil gjøre han glad.

Ser du forskjellen mellom ordspråkene 12:25 på Norsk og på Hebraisk? På Norsk forteller det oss noe vi alle vet: bekymring gjør deg nedtrykt, ett godt ord gjør deg glad. På Hebraisk gir ordspråkene oss nøkkelen til hvordan vi skal takle bekymring gjennom å undertrykke det.  Men å oversette det bare som «undertrykke» blir ikke helt rett heller. For dette ene ordet for å  undertrykke har egentlig 3 forskjellige betydninger på Hebraisk. Derfor får vi her 3 nøkler til å takle bekymring:

  1. Undertrykke
  2. Ignorere
  3. Å snakke om det

Derfor kan vi faktisk oversette Ordspråkene 12:25 slik: Er det bekymring i en manns hjerte? La han undertrykke det, ignorere det også snakke om det for ett godt ord vil gjøre han glad

Undertrykke og ignorere bekymring?

Om du noen gang har vært bekymret, så vet du hvordan bekymring har en lei tendens til å få deg til å se spøkelser ved høylys dag. Jo mer du tenker på dine bekymringer, jo mer bekymret blir du. Jo mer bekymret du blir jo mer vil du også miste perspektivet på situasjon og panikken øker. Mer panikk gjør det vanskeligere å se løsningene på problemene dine og til sist har du mistet kontrollen over situasjonen du står i. Mister du kontrollen så setter panikk og angst inn, da klarer du til sist ikke å gjøre noe som helst selv ikke å se den mest åpenbare løsningen på ditt problem.

Bevar roen så du ser klart

Men når du undertrykker og ignorer bekymringen du føler, så bevarer du perspektivet og roen. Da ser du løsninger på situasjonen og du finner plutselig ut at problemet ditt er ikke så alvorlig som du først trodde.  Men hvordan kan du undertrykke og ignorere noe som føles så naturlig og av og til som det eneste ansvarlige å gjøre?

Nøkkelen til å kontrollere bekymring ligger i hva du tenker på, for Bibelen sier, som en mann tenker i sitt hjerte slik blir han. Jo mer du tenker på hva som gjør deg bekymret, jo mer bekymret blir du. Jo mer du tenker på hva som ikke gjør deg bekymret, jo mindre bekymret blir du, selv om problemet ditt ikke forandrer seg.

Så nøkkelen til å bevare roen så du kan undertrykke og ignorere dine bekymringer er å tenke på ting som ikke gjør deg bekymret. Men hva er egentlig slike ting vi kan tenke på som ikke gjør oss bekymret?

Josef

La oss bruke Josef i Bibelen og hva som hendte med han som illustrasjon.

Bibelen forteller oss at Josef ble hevet i en tom brønn uten vann. Men har du noen gang lurt på hvorfor Bibelen sier «en tom brønn uten vann»? Det er fordi en tom brønn uten vann i Midt Østen er ikke tom. Tar du vekk vannet, så flytter både slanger og skorpioner inn. Så når Bibelen forteller oss at han var i en tom brønn uten vann, så er det Bibelens måte å fortelle oss at han var omgitt av slanger og skorpioner mens han var oppi brønnen.

Forestill deg nå for ett øyeblikk at brønnen Josef blir hevet i er ett symbol på ditt og mitt sinn.

Hva var det som gjorde at brønnen ble full av farlige slanger og skorpioner? Vannet var borte. Så hva er det som gjør at ditt og mitt sinn blir fullt av tankebygninger som gjør oss bekymret? Fordi vannet er borte fra vårt sinn, så hva om er negativt flytter inn. Men hva er da vann symbol på? Og hvordan får vi det tilbake?

Vann

I Bibelen så er vann alltid symbol på den skriftlige Tora (den skriftlige Moseloven). Tar vi vekk Toraen fra vårt sinn, så får vi ett tomt sinn uten vann. Men ett tomt sinn uten vann er ikke tomt, for om du tar vekk Toraen, så flytter tanker som er som farlige slanger og skorpioner inn i vårt sinn. Slanger har giften i hodet, skorpioner i halen, så når tanker som oppfører seg som slanger biter deg og stikker deg så kommer du aldri i gang med det du skulle ha gjort og når tanker som oppfører seg som skorpioner stikker så klarer du aldri å fullføre det du holdt på med. Du blir til sist så lammet av frykt og bekymring at du ikke klarer å gjøre noe som helst, og alt dette fordi du har tømt sinnet ditt for det livgivende vannet i Guds Tora (den skriftlige Moseloven).

Kast ut slangene og skorpionene så du slipper å være bekymret

Fyll derfor ditt sinn med Tora (den skriftlige Moseloven) og du vil se at slangene og skorpionene må flykte vekk.

Problemet ditt vil ikke forandre seg, det vil fortsatt være der. Men nå vil du ikke lengre være bekymret og fordi du ikke er bekymret, så vil du lett kunne se løsninger som du ikke så før.

Slanger og skorpioner er det motsatte av tro

Du vil ikke bare se løsninger som du ikke så før, du vil også se din tro øke og Guds direkte hjelp inn i ditt liv. For vi leser i Matteus 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14, salme 119 m.fl: Den som mediterer på den skriftlige Moseloven og gjør etter den, vil leve i nåden og kraften fra Bibelens Gud Yehovah.

En dobbel fordel

Så det å fylle ditt sinn med Tora tar vekk bekymringer du har,  løser ut Guds kraft og nåde i ditt liv, hjelper deg til å se løsninger du ikke så før, og Yehovahs frelse direkte ut av den situasjonen du står i.

Snakke om våre bekymringer?

Men hvorfor skal vi da også snakke om våre bekymringer?

Når du har undertrykt og ignorert din bekymring ved å fylle ditt sinn med Tora, så har du fått rett perspektiv på situasjonen du står i, du har bevart kontrollen over problemet ditt uten at problemet ditt har tatt kontroll over deg. Men problemet du har er der fremdeles, det er ikke blitt borte. Da trenger du en du kan snakke med om dine bekymringer, en som kan hjelpe deg å se løsninger og støtte deg i de vanskelighetene du er i.

Når det er sagt, det er ikke alle som har noen å snakke med og det heller ikke alt du kan snakke med alle om. Men Bibelen er klar på en ting, om du er en etterfølger av Yeshua (Jesus) så kan du alltid snakke med din Far og din Gud Yehovah om alt. Han vil med sin Hellige Ånd høre på hva du har å si og gi deg visdom til hvordan du skal takle det du står i.

Hvordan takle bekymring?

Bibelen viser oss at den som er bekymret skal undertrykke hva han føler, ignorere hva han føler også snakke om hva han føler. Vi undertrykker vår bekymring på samme måte som vi ignorerer den, ved å fylle vårt sinn med den skriftlige Tora (den skriftlige Moseloven). Når vi fyller vårt sinn med den skriftlige Moseloven, så får vi rett perspektiv på vårt problem så vi bevarer kontrollen over det istedenfor at den får kontroll over oss. For når vi fyller vårt sinn med Moseloven, så lover Bibelen oss seier i alt hva vi gjør og alt hva vi foretar oss i tillegg til at Bibelen lover oss at Yehovah vår Gud vil møte alle våre behov.Når vi så snakker om vårt behov med gode venner, eller med Yehovah, så vil de hjelpe og støtte oss til å se gode løsninger. Men alt dette er avhengig av vår vilje til å fylle vårt sinn med Moseloven.