Har du tatt imot?

mai 8, 2022

Series: andakt

Har du tatt imot?

I Matteus 5:19 leser vi: Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Hva er din første tanke når du leser dette?

Min første tanke er at den Gud som ikke gjør forskjell på folk (Apgj 10:34) gjør forskjell på folk etter vi er død, for her i Matt 5:19 virker det ved første øyekast som det er en rang ordning i himmelen; noen er store noen er små.

1.Kor 3:14, 9:18, Luk 6:23, 35, Matt 5:12 sier alle at vi blir ulikt belønnet i himmelen alt etter hva vi gjør eller ikke gjør her på jorden. Men de skriftstedene sier ingenting om at det vil være en forskjellig rang ordning i himmelen hvor noen er større enn andre. Så hvordan skal vi da forstå Matt 5:19 når vi vet skriftsteder som Apgj 10:34 sier Gud ikke gjør forskjell på folk?

Evangeliet etter Matteus var opprinnelig skrevet på Hebraisk, så oversatt til Gresk. Fra Gresk er det igjen oversatt til Engelsk og Norsk. Siden den Bibelen vi har er en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse, og vi vet at Bibelen ikke sier oversettere er ufeilbarlige, så må vi spørre oss selv om Matt 5:19 er korrekt oversatt. Vi vet også, når vi sammenligner alle oversettelsene som er gjort gjennom århundrene, at det er ikke alltid de stemmer overens. Derfor tenker oversettere av Bibelen slik; den rette forståelsen av den opprinnelige teksten som vi ikke lengre har,  må alltid basere seg på majoriteten av manuskripter ikke minoriteten. Sagt på en litt enklere måte; har du 100 forskjellige avskrifter av Matt 5:19 og 99 av dem gir en oversettelse mens oversettelse 100 ikke stemmer med de andre, så skal man alltid gå ut fra at den korrekte oversettelsen er de 99 som er enige. Om du i tillegg har en forskjell mellom manuskripter skrevet på grunnspråket og oversettelsene, så skal man alltid gå ut i fra betydningen på grunnspråket.

Om vi da undersøker 28 manuskripter av Matt 5:19, og vi lesere utifra det Hebraiske, så finner vi denne oversettelsen:

«Men den som ikke følger min lære vil Jeg ødelegge. Han vil ikke være i Himmelens rike, men den som følger min lære og lærer andre å gjøre den vil være stor i Himmelens rike.» 

Denne forståelsen av Matt 5:19 samsvarer med Apg 10:34: Gud gjør ikke forskjell på folk hverken her eller i himmelens rike. Så det er ikke noen i himmelen som er større enn andre og har høyere rang enn andre.

Denne forståelsen av Matt 5:19 samsvarer også med hva vi leser i Matt 7:21-23: Her forkaster Jesus de som har gjort store undre og tegn i Hans navn, men som også har forkastet Hans lære.

Denne forståelsen samsvarer også med Johannes 3:36 og Rom 2:13 hvor Jesus i 3:36 sier den som følger Hans lære er den som tror på Han og har evig liv. I 2:13 sier Paulus at kun den som følger Jesu lære kan sone for sin synd med Jesu Blod.

Denne forståelsen er identisk med hva Misjonsbefalingen sier. For om du leser Misjonsbefalingen, så handler den ikke om å gå ut å si at Jesus døde for deg. Den handler heller om å gå ut å lære alle å holde Jesu lære.

Så hva var Jesu lære?

Matt 5:17, 23:2-4, 6:25-34 er tre av veldig mange eksempler på at Jesus lærte oss å følge Moseloven.

Så det Jesus egentlig sier her i Matt 5:19 er dette: Den som ikke følger Moseloven slik Jeg lærer dere å gjøre, han vil jeg ødelegge. Han vil ikke være i Himmelens rike, men den som følger Moseloven slik Jeg lærer dere å gjøre og lærer andre å holde loven vil være stor i Himmelens rike.

Betyr det at vi blir frelst om vi holder loven?

Nei det betyr ikke at «lovgjerninger» frelser oss.

Tenk gjennom følgende:

Hva er frelse?

Jo frelse er det vi blir gitt når vi tar imot Jesu død for våre synder på korset og vi tror Han ble gjenoppvekket fra de døde. (Rom 10, Hebreerbrevet)

Er frelsen en gave gitt til alle mennesker til alle tider uavhengig av kjønn, sosial status og etnisitet?

Ja frelse er en gave gitt til alle mennesker til alle tider uavhengig av kjønn, sosial status og etnisitet.

Blir alle mennesker frelst?

Nei, det vet både du og jeg at ikke alle mennesker blir frelst.

Hvorfor?

Selv om frelsen er en gave, så må du gjøre noe for å bli frelst, du må ta imot gaven for å bli frelst. Det er ikke alle mennesker som vil ha noe med Jesus å gjøre, de vil ikke tro Han døde for dem og de vil til sist gå fortapt i helvete.

Hvordan viser du at du har tatt imot gaven?

Paulus sier i Romerbrevet ved å legge av deg det gamle livet som levde i synd og velge hver dag å leve hellig rett og riktig for Gud.

Hvem bestemmer hva som er synd? Er det du eller Gud?

Jeg velger å tro hva Bibelen sier om synd, ikke hva jeg måtte mene eller hva andre sier synd er. Grunnen til at jeg velger å tro dette er fordi jeg vet jeg er skapt, og min skaper vet mye bedre enn meg hva som er synd og hva som er hellig og rett. I 1.Johannes så sier Gud til oss at synd er det samme som å bryte Moseloven. Johannes bekrefter dette i Johannes 3:36, Jakob, Johannes og Peters brevene og Paulus i Romerbrevet bekrefter igjen Johannes når de sier det mostsatte av synd er å følge loven. Så om synd er det samme som å leve i ulydighet til Moseloven, og Paulus sier vi tar imot frelsen ved å velge å slutte med synd, da blir det jo lett å forstå at vi viser vi har tatt imot gaven ved å velge å leve etter Moseloven.

Har du tatt imot gaven?

Da håper jeg Jesus og Hans Far vet du har tatt imot gaven. For vi leser i Matt 7:21-23, 5:19 om kristne som ville ha gaven men de ville gjøre det på sine premisser. De ville bestemme hva det betød å ta imot gaven. Mange av de hadde store tjenester for Gud og gjorde undre og tegn i Jesu navn, men allikevel hørte de «gå bort fra Meg! For Jeg vet ikke hvem dere er, dere som lever uten lov».

Har du tatt imot gaven?

Da håper jeg Jesus og hans Far vet du har tatt imot gaven. For vi leser i Matt 5:19 en av de sterkeste advarslene vi kan finne i Bibelen. Den dag i dag er det kristne mennesker i helvete som tok imot gaven på sine premisser. De ville bestemme hva det betød å ta imot. Når de døde, så hørte de «gå bort fra Meg! For Jeg vet ikke hvem dere er, dere som lever uten lov» før Jesus selv kastet dem i helvete (Matt 5:19).

Er du helt sikker du har tatt imot gaven?

Du kan vite det sikkert om du underkaster deg Guds vilje og gjør det på Hans måte, slik Han har vist oss i Bibelen. Slutt med å leve lovløst, begynn å leve etter Moseloven og tro at Jesus Kristus Guds Sønn døde for deg og ble vekt opp fra de døde. Da og kun da vet Jesus og Hans Far at du har tatt imot gaven.