Trenger du helbredelse?

november 20, 2020

Speaker: Ernie Hume

Trenger du helbredelse?

Vi har alle vært syke en gang i våre liv, så vi vet at svaret er ja enten du trenger det nå eller du vil trenge det en gang i fremtiden.

Har det noen gang frustrert deg, denne tankegangen, at Jesus helbredet alle alltid men det ser ikke ut til at Han husker på/vil helbrede deg? Det er jo slik det ofte fremstilles blant oss kristne, at Jesus helbreder, Han helbreder alle alltid, fordi Han gjorde den gangen så gjør Han det nå fordi Han forandrer seg aldri. Også hører vi ofte at bare vi er frelst, så vil Gud garantert helbrede oss fordi vi tror på Jesus som garanterer oss helbredelse.

Det er ihvertfall slik vi kristne fremstiller det, men er det slik det er i virkeligheten?

Nei, vi må tørre å være ærlig å si det er ikke det.

Av og til så ser det ut som bønn ikke hjelper, og det er da vi kristne kommer til kort fordi vi ikke har en Bibelsk tro. Fordi vi ikke har en Bibelsk tro, så har vi ikke noe skikkelig svar å gi når den som var syk dør, når kreften ser ut til å bli verre, når en selv bare blir sykere samme hvor mye forbønn man søker. Hele tiden er vi selv, eller de vi ber for fanget i den tanken at vi var lovt helbredelse fordi vi er frelst så hvorfor vil ikke Jesus gripe inn?

Desverre, når vi kommer så langt, så er det bare to utveger. Enten blir du frafallen og bitter på Gud, eller så går du dypere inn i legalisme og loviskhet i ett håp om å finne svar på hvorfor du eller den du ba for ikke ble frisk.

Men hva med Bibelen? Hvordan fremstiller den helbredelse og løftene rundt det? Er det slik som kristne sier?

Hele grunnlaget for den kristne tankegangen om helbredelse bygger på Jesajah 53, så hva er det egentlig som står der?

Jesajah 53: 4-12 er ikke skrevet til Europeiske evangelikalske kristne som lever i år 2020, det er skrevet for mange 1000 år siden til Jøder som lever i en Jødisk kultur og religion. Så om vi skal forstå dette løftet og vite om det gjelder for oss i dag, så må vi prøve å tenke som en Jøde.

I Deut 28 sier vår Gud Yehovah at Han vil velsigne den som følger Moseloven men Han vil forbanne den som bryter Moseloven.

Som kristne, så har vi lært at Moseloven er en byrde, den kunne ikke sone synd og vi kan ikke leve opp til dens krav. Det er blankt løgn som Bibelen ikke støtter i det hele tatt.

Bibelen og Jesus selv sier at Moseloven er lett å leve etter, den er enkel og gjøre og i den finner vi liv helse og frihet (Ordspråkene og Johannes evangeliet.) Den er også helt klar på at blodet fra bukker og kalver sonet synd, men ikke bevisst synd. (Lev 17)

Så hva er forskjellen?

Bevisst synd er det du gjør når du ønsker å gjøre noe som er galt, selv om du vet det er galt.

Ubevisst synd er det du gjør, men som du ikke vil gjøre og alt det du ikke en gang er klar over at du gjør som du ikke vil gjøre.

Frem til korset, så kunne bare ubevisst synd sones.  De som valgte selv å begå bevisst synd ville for alltid leve under lovens forbannelse i siste halvdel av Deut 28 og til sist gå fortapt om de døde før korset.

Det Jesajah 53 sier er at for første gang i historien, så vil Yehovah tilgi bevisst synd. For på Yeshua (Jesus) så lover Yehovah i Isaiah 53 at straffen for vår bevisste synd skal bli lagt, men også konskvensene av det. En av de konsekvensene er evig fortapelse, en annen er sykdom som kommer av bevisst synd.

En Jøde som leser Jesajah 53 som har begått bevisst synd vil aldri noen gang tenke at han eller hun skal fortsette å synde etter å ha tatt imot Yeshua. De vil skjønne at dette som loves i Jesajah 53 og oppfylles i John 3:16 er ett engangstilbud men det er også så stort, så fantastisk at man kan ikke fortsette i bevisst synd. Derfor vil enhver Jøde som leser Jesajah 53 skjønne at betingelsen for den helbredelsen som er lovt der er omvendelse, at man går fra å leve lovløst til å begynne å leve etter Moses sin skrevne lov.

Jesajah 53 er gjentatt i Matteus 8:17, Lukas 24:46, 1.Pet 2:24 som alle er skrevet til Jøder som forstår at sykdom=forbannelse fra Yehovah for synd. Alle disse Jødene i Ny Testamentet vil også forstå at om de vil ha helbredelse, så er det betinget av deres omvendelse. De kan bare bli helbredet på betingelsen av at de omvender seg fra lovløshet til lov og om de gjør, så lover Yehovah å helbrede dem. 

Du kan derfor ikke bruke Jesajah 53 som ett løfte for helbredelse om du samtidig forkaster Moses, men du kan være trygg på helbredelse vist du bestemmer deg for å omvende deg tilbake til Moses OG tro på korset fordi da utløses helbredelsen i Jesajah 53 over ditt liv.

Du kan heller ikke si at Jesus helbredet alle allltid, for i Bibelen i Apostlenes gjerninger, så leser vi om den lamme mannen helbredet av Peter. Det står der i teksten at han hadde ligget der i lang tid, så Jesus hadde passert forbi han mer enn en gang men aldri stoppet opp og helbredet han. Men om vi leser evangeliene på Gresk, så kommer det klart frem at de Jesus helbredet ble helbredet fordi de omvendte seg tilbake til Moses.

Hva da med helbredelser som faktisk skjer i dag av kristne som ber,men som forkaster Moses?

Matt 7:21-23 sier dette skjer og vil fortsette å skje, uvitende kristne som til og med kaster ut onde ånder i Jesu navn. Og hva med helbredelser i andre religioner og new age, fordi det skjer også?

Deut 13 sier disse helbredelsene skjer for å teste de som blir helbredet om de vil omvende seg tilbake til Moses, tilbake til Yehovah eller om de vil fortsette å leve lovløst. Rom 2 sier at Yehovah vil til og med tillate at enkelte blir helt frisk, men om de blir frisk og ikke omvender seg, så advarer Paulus i Rom 2 at de vil få større straff når de dør fordi de tok imot Guds godhet men valgte ikke å omvende seg.

Så Bibelen sier at helbredelse er en realitet, store mirakler og oppvekking av de døde hvor noen har nådegaven til helbredelse skjer i dag. Men Bibelen sier også at betingelsen for helbredelse er omvendelse fra lovløshet til Torah, fra lovløshet til Moses.

Trenger du helbredelse?

Omvend deg i dag fra lovløshet tilbake til Toraen, tilbake til Moses og tro at Yeshua døde for deg. Da lover Jesajah 53 at Yehovah selv vil helbrede deg.