Helbredelse ifølge Bibelen

september 30, 2022
Helbredelse ifølge Bibelen

Helbredelse ifølge Bibelen

Er det en ting i Bibelen som virkelig interesserer meg, så er det helbredelse. Det er fascinerende og motiverende å lese om Jesus og apostlene som helbredet syke og vekket opp døde.  Når vi leser om noe slikt vekker det en tørst i oss som har slitt med sykdom eller har pårørende som strever med helsen. Men jeg kan si jeg har fått den tørsten slukket da jeg er blitt velsignet med å oppleve helbredelse mer enn en gang i mitt liv men også opplevd å be for syke som er blitt helbredet for alt fra kreft til døvhet. Men jeg skal ærlig innrømme jeg har også opplevd det helt motsatte. Det er flere ganger jeg ikke har blitt helbredet og jeg har sett mange mennesker jeg har bedt for til sist bli bare sykere og sykere for så å dø. Det er derfor god grunn til å si at jeg har sittet «på begge sider av bordet» og vet både hvordan det er å bli helbredet, men også hvordan det er ikke å bli helbredet. 

Fordi jeg har «sittet på begge sider av bordet», så har det alltid vært en stor gåte for meg hvorfor ikke alle blir helbredet alltid.  For det er jo slik det skulle ha vært er det ikke, det er jo slik vi har hørt det skal være også? Men når jeg leser om f.eks Paulus som ikke alltid opplevde at de han ba for ble frisk, så vokste det i meg både ett håp men også ett inderlig ønske om å finne ut hvorfor er det slik? For om Paulus selv ikke hadde 100% suksess og ikke alle han ba for ble frisk, da er vi som har samme erfaring som han i godt selskap. Så i en søken etter å finne svar på dette spørsmålet la jeg ut på en reise som jeg nå har lyst til å invitere deg med på.

Hva andre måtte mene

Helt fra jeg ble frelst for veldig mange år siden, så har jeg alltid hatt Bibelen som min høyeste autoritet. Jeg lever etter den regelen at Bibelen må bestemme min teologi, ikke omvendt. Det medfører også at jeg har ansvar selv for å vite at jeg forstår hva jeg leser i Bibelen så jeg kan kontekstualisere det jeg leser inn i mitt eget liv. Men det betyr også at alt jeg leser og hører om Guds ord må siles gjennom hva Bibelen sier. Om det ikke støttes opp av Bibelen, så er det bare andre menneskers meninger og de kan ta feil.

Når jeg begynte å søke svar på mine spørsmål om helbredelse, så var det derfor naturlig først å høre hva andre kristne mener om dette. Jeg fikk alltid to typer svar, enten at helbredelser ikke skjedde i det hele tatt i dag eller at manglende helbredelser skyldtes synd og/eller manglende tro hos de som ble bedt for.

Den første forklaringen, at helbredelser ikke skjedde i det hele tatt i dag kunne jeg glatt avvise fordi jeg har selv opplevd å bli helbredet og sett andre jeg har bedt for bli helbredet. Men jeg har også opplevd ikke å bli helbredet etter jeg er blitt bedt for, derfor kunne jeg heller ikke slå meg til ro med den andre forklaringen (den som sa at manglende helbredelser skyldtes synd eller manglende tro). For jeg vet med meg selv at de gangene jeg ikke har blitt helbredet, så har jeg hatt tro og det har ikke vært noe bevisst synd i mitt liv.

Bibelen

Som du sikkert er vet, den Bibelen du har ble opprinnelig skrevet på Hebraisk, Gresk og Arameisk i en kultur som er veldig forskjellig fra vår. Bibelens kultur er en mye mer helhetlig kultur enn hva vi er vant med, for vi er vant med at det er alltids ett skarpt skille mellom det fysiske, det åndelige og det emosjonelle. Derfor vil de fleste leger i dag først og fremst behandle fysiske sykdommer ut fra en fysisk årsak fremfor å tenke om en fysisk sykdom kan ha sine røtter i det psykiske eller til og med det åndelige. I Bibelens kultur er det helt motsatt, der overlapper det fysiske, åndelige og emosjonelle hverandre og påvirker hverandre. Derfor kan fysiske sykdommer og problemer i Bibelen veldig gjerne ha en emosjonell eller åndelig årsak som manifesterer seg i fysiske symptomer. Derfor vil måten man helbreder en fysisk sykdom i Bibelsk tid ofte starte med å helbrede de åndelige eller psykiske røttene først før man i det hele tatt ser på det fysiske. Dette er i skarp kontrast til hva vi er vant med i dagens samfunn. Dette er viktig å ha i tankene når vi nå skal inn på versene i Bibelen som handler om helbredelse.

I Ny Testamentet blant brevene, så finner vi helbredelse omtalt i 1.Korinterbrev, 1 Peters brev og Jakobs brev. Noe av det vi vil se er at det brukes 2 forskjellige ord for helbredelse som betyr to forskjellige ting. Det er annen forskjell fra vår kultur, fordi vi har bare 2 ord for helbredelse og det er å bli helbredet eller ordet frisk som begge betyr det samme.

Nådegaven til helbredelse

I 1.Korinterbrev 12:9 leser vi «En annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd», i 12:28 leser vi:»…så nådegaver til å helbrede» og i 12:30 leser vi: «Har vel alle nådegaver til å helbrede»

Når Paulus skriver disse tre versene her, så bruker han ett Gresk ord for «helbrede» som direkte oversatt til Norsk betyr: » En behandling som fullstendig helbreder og gir synlige resultater» Når Paulus skriver om nådegaver, så bruker han ett Gresk for nådegave som som direkte oversatt betyr: «Ett synlig resultat av nåde som allerede er gitt.» Så Paulus sin forståelse av helbredelse her i 1.Korinterbrev er: En behandling som fullstendig helbreder og gir synlige resultater pga en nåde som er gitt.

Det som er viktig å huske på er at dette Greske ordet for behandling betyr ikke nødvendigvis en fysisk behandling av fysiske symptomer. Dette er ett veldig bredt ord som kan bety fysisk, det kan bety psykisk, åndelig eller en kombinasjon av alle. Derfor vil ikke nødvendigvis denne nådegaven alltid gi seg til syne som en fysisk helbredelse. Det står heller ingenting her om at denne nådegaven er avhengig av at vi ber for den syke. Derfor så kan det være mange forskjellige måter denne nådegaven kan operere på, både med forbønn, men også andre måter. Hvilke andre måter denne nådegaven kan brukes på vet vi ikke fordi det sier Bibelen ingenting om.

Det andre som er viktig å huske er at dette er en nådegave som er utløst pga noe annet. Hva er det andre som utløser denne nådegaven? Paulus snakker her til frelste mennesker som har omvendt seg og tror Jesus døde, ble begravd og sto opp igjen. Så denne nådegaven er er gitt dem pga nåden som gis gjennom Jesu kors, begravelse og oppstandelse. Og som vi skal se, dette er en nådegave ment til å brukes internt i menigheten mer enn som ett vitnesbyrd til ufrelste.

Ved Hans sår er vi legt

I 1.Peter 2:24 siterer Peter fra Jesaja 53:5 når Peter skriver «ved Jesu sår er vi helbredet.»

Når Peter skriver dette, så bruker han det samme Greske ordet for helbredet som Paulus bruker for helbredet i 1.Kor 12. Så derfor kan man på en litt komplisert måte si 1.Pet 2:24 slik: ved Jesu sår har vi fått en behandling som fullstendig helbreder og gir synlige resultater. Men som vi så hos Paulus, dette ordet for helbredet er ett veldig bredt ord som kan bety behandling av fysiske, psykiske, åndelige eller en kombinasjon av alle.

Fordi Peter siterer direkte fra Jesaja 53:5, så gir det oss ett lite innblikk i hva Jesu sår behandler.

Jesaja 53 forteller oss at Jesus tok på seg konsekvensen av våre lovbrudd, både våre bevisst og våre ubevisste lovbrudd. Hva slags konsekvenser? 5.Mosebok 28:15-65 og Galaterbrevet 3 forteller oss at når vi gjør noe som Moseloven sier er forbudt, så blir vi forbannet av Gud og hvordan vi blir forbannet står i 5.Mosebok 28:15-65. Der leser vi at det kan være både fysisk, psykiske og åndelige forbannelser eller en kombinasjon av alt. Dette var det Jesus tok på seg når Han døde for oss på korset, så hver den som omvender seg fra lovbrudd og tror Jesus døde for din synd, ble begravd og sto opp igjen, blir behandlet for konsekvensene av Guds forbannelser.

Dette viser oss at 1.Pet 2:24 og Jes 53:5 er ett løfte om helbredelse betinget av at vi først omvender oss og tror. Derfor er det i likhet med nådegaven noe som er først og fremst tiltenkt frelste mennesker.

Oliven olje

I Jakob 5:14 leser vi at den syke skal kalle til seg menighetens eldste, så skal de salve den syke med oliven olje be troens bønn over den syke, så skal han eller hun bli frisk.

Her i Jakobs brev så brukes et helt annet ord igjen for å bli frisk, for her brukes ordet for frelse for å si at den syke skal bli frisk. Derfor kan vi like gjerne oversette det slik: ..så skal han eller hun bli frelst.

Vi i 2022 tenker over veldig dualistisk, vi tenker at frelse handler kun om å komme til himmelen når vi dør og aldri om noe annet. I Bibelen derimot, så handler frelse ikke om å komme til himmelen men om å bli gjenopprettet som menneske. Så hva Jakob 5:14 sier her er egentlig samme som 1.Pet 2:24 og Jesaja 53:5; frelse fra konsekvensen av synd. Derfor er dette også en helbredelse som er betinget av omvendelse og tro.

Hva er da helbredelse ifølge Bibelen?

Ifølge Bibelen, så er helbredelse enten fysisk, åndelig, psykisk eller en kombinasjon av alle disse. Helbredelse er det samme som å bli gjenopprettet som menneske og frelst fra konsekvensen av å leve i synd, derfor er helbredelse betinget av omvendelse og tro.

Noen har ifølge Paulus nådegaven til å helbrede, men han forteller oss ikke hvordan vi skal operere i den nådegaven. Det kan være ved forbønn, men det kan også være gjennom andre måter. Det er ikke alle som har denne nådegaven.

Jesaja 53:5 og 1.Pet 2:24 sier det er helbredelse i korset, men det er i likhet med nådegaven til å helbrede, enten fysisk, psykisk, åndelig helbredelse eller en kombinasjon av alle disse. Denne helbredelsen er betinget av at vi først omvender oss også tror.

Internt i menigheten så har de eldste autoritet til å salve og be troens bønn over den syke. Da vil troens bønn frelse den syke og reise vedkommende opp igjen. I likhet med helbredelse gjennom nådegave og korset, så kan dette være enten fysisk, psykisk, åndelig helbredelse eller en kombinasjon av alle sammen. Men betingelsen for denne type helbredelse er omvendelse og tro.

Helbredelse for hvem?

Det vi skal merke oss er dette; ifølge Bibelen så er helbredelse for de som er omvendt og tror ikke for de som ikke tror. Nådegaven til å helbrede er ment til å brukes i menigheten, ikke utenfor menigheten. Nådegaven til å helbredele og helbredelser er derfor ikke ment for å bli brukt til å be for fremmede som du ikke kjenner og som du ikke vet hva tror på.

Om helbredelser ikke er tiltenkt å bli brukt som ett vitnesbyrd for den ufrelste verdenen, er det noen nådegaver som er ment å brukes som vitnesbyrd?

Ja, 1.Korinterbrev 14:22-25 sier profeti og/eller tunger med tydning skal være ett tegn for de ufrelste.

Men hva da med helbredelses evangelister?

Hva da med kjente og ukjente navn i kristenheten som ber for syke, ser de blir frisk som så gir seg over til Jesus og blir frelst?

Det er to viktige sider ved dette spørsmålet vi må se på for å forstå svaret på ett slikt spørsmål:

  1. Vi kristne har ikke monopol på bønn og helbredelser. Andre religioner og trossystemer ber også og påstår også at de kan dokumentere at deres «guder» helbreder alt fra kreft til døvhet.
  2. Menneskesinnet er mer kraftfult og har større potensiale til å inbille seg ting enn hva vi forstår.

Kraften av fantasi

Vårt sinn er mer kraftfult enn hva vi av og til forstår og noen ganger, så opererer det på egenhånd og får oss til å inbille oss ting som ikke er der. Det er slik fobier oppstår fordi sinnet vårt løper løpsk med tanker om hvor forferdelig det må være å bli innestengt i ett rom, stukket av en veps, en sprøyte osv. Andre eksempler på dette er fantom smerter etter amputasjon hvor vi ser med øynene våre at den kroppsdelen er vekke, men hjernen vår forteller at den er der enda. Alt dette virker også motsatt veg når vi virkelig ønsker oss noe og vi har lengtet etter det så lenge at vi kan tro det har skjedd uten at det virkelig har skjedd. Ett godt eksempel på dette er pseudocyesis (fantom svangerskap). Kvinner kan bli så overbevist om at man er gravid at man har alle de fysiske symptomene på det, men det er ikke noe foster der.

Når du har vært syk lenge og ditt høyeste ønske er å bli frisk, så er det ikke så vanskelig å se at du kan få en fantom helbredelse hvor du har alle de fysiske symptomene på at du er helt frisk, du er overbevist om at du er det, men egentlig er du like syk som før.

Det er da ikke så vanskelig å forstå at en stor del av de helbredelsene vi ser ved hendene til helbredelses evangelister (både de kjente og de ukjente) er fantom helbredelser. En fantom helbredelse er nettopp det, noe som med tid og stund går bort og du våkner plutselig en dag og opplever at du er like syk eller til og med sykere enn før. Det som da kan skje er at de tenker: Alt det der den evangelisten sa om helbredelse var ikke sant, så da er heller ikke Bibelen og Jesus sann også forkaster de alt sammen og går tilbake til det livet de levde før.

Andre religioner ber også for syke

Det er en kjent realitet at mennesker i andre religioner, inkludert satanisme også ber for syke til sine «guder» og påstår de ser dokumenterte helbredelser. Eksempelvis den kjente evangelisten Nicky Cruz forteller om sine foreldre som var satanister og helbredet syke mennesker ved bruk av trolldom og magi.

Når du ber for ett fremmed menneske som du ikke vet noenting om og som du aldri ser igjen, men som blir frelst fordi de ble helbredet, så har du ett ansvar for å følge opp vedkommende så de forstår at dette var Bibelens Gud som helbredet dem. For det er en kjensgjerning at vi lever i ett samfunn med mange «guder» og noen som nettopp er blitt frelst fordi du ba for dem, vil møte mange stemmer i sin nærhet som vil prøve å overbevise at dette var egentlig en av de andre gudene som gjorde det.

Det er ikke syndig å være skeptisk

Fordi en helbredelse kan være en fantom helbredelse, eller det kan komme fra en helt annen «gud» så er det derfor lov å stille spørsmål og være skeptisk. Det finnes de som vil si man spotter Den Hellige ånd ved å være skeptisk til en helbredelse, men det er bare tullete teologi og vitner om manglende forståelse av hva Bibelen lærer.

Er det mulig å vite om det var en ekte helbredelse?

Bibelen sier om den som blir helbredet produserer frukt av omvendelse i sitt liv (sagt på en litt mer folkelig måte, de slutter med synd og begynner å tilbe Bibelens Gud) så ser du en behandling som gir resultatet av en synlig nåde slik Peter, Paulus og Jesaja snakker om.

Derfor kan man ikke kategorisk si at alle som blir helbredet på store møter eller en-en møter på gata er falske helbredelser. For selv om nådegaven til å helbrede og helbredelse i korset er gitt kun til omvendte mennesker som tror på Jesus, så lever vi i ett samfunn i dag hvor vi ikke vet hvem som er frelst fra før. Derfor kan det godt være at den du ber for enten en-en eller på gata eller på store møter er frelst fra før, og da vil det alltid være en ekte helbredelse.

Svarene jeg søkte

Når jeg nå ser tilbake på hva jeg lærte på denne reisen du har vært med på, så ser jeg at hver gang jeg ikke ble fysisk helbredet så ble jeg egentlig helbredet på andre områder av livet. Men den gangen, så var jeg så overbevist at helbredelse var bare fysisk at jeg så ikke hva jeg fikk den gangen. Men selv om jeg ikke den gangen skjønte jeg var blitt helbredet, så vet jeg nå at jeg ble det og den helbredelsen holder den dag i dag.

Jeg har også lært at når jeg bruker min nådegave til å helbrede, så vet jeg aldri hvordan de jeg ber for vil bli helbredet. Det kan være fysisk, det kan være psykisk, det kan være åndelig eller en kombinasjon av alle.  Jeg har derfor sluttet å be spesifikke bønner for meg selv og andre hvor jeg forteller Gud hvordan Han skal gjøre det. Jeg ber heller om gjenopprettelse, frelse fra en tilstand og helhet. For det er det eneste jeg vet helt sikkert er at min oppgave er å be om helhet, gjennopprettelse og frelse. Jeg er ikke den som helbreder, så jeg har ingen ide om hvordan Gud vil gjøre det. Hvordan en slik gjennopprettelse, helhet og frelse vil se ut vet derfror bare Den Hellige Ånd.  Derfor ber jeg fortsatt for syke, og jeg har sett enda flere mirakler på alle områder av livet enn før. Ikke lengre bare fysiske, men også psykiske og åndelige mirakler både i mitt eget og andres liv. Derfor tilbyr jeg ikke lengre forbønn for syke på gater eller møter slik som jeg gjorde før, men jeg sier aldri nei om noen spør meg om å be for dem. Og jeg har sluttet helt å si at helbredelser er bevis på at det finnes en Gud, istedenfor gjør jeg slik Bibelen sier og bruker profeti og/eller tunger med tydning som virker alltid.

Jeg vet derfor nå at vi er aldri lovt fysisk helbredelse hver gang vi ber for oss selv eller for andre, men vi er lovt gjennopprettelse, helhet og frelse slik vår Gud ser er best for oss.