Jesajah 53:5

mai 4, 2021

Series: Bibel

Jesajah 53:5

I Jesajah 53:5, leser vi «For Han ble såret for våre overtredelser av loven, knust for våre lovbrudd, straffen for vår lovløshet lå på Han og ved Hans sår har vi blitt helbredet.»

Hvordan leser du Jesajah 53:5?

De fleste kristne leser det omtrent slik: Jesus døde for oss på korset, om vi tror Han døde for oss, så vil Hans sår helbrede oss.

Jesajah 53:5 ble ikke skrevet på Norsk eller Engelsk, det ble skrevet på Hebraisk. På Hebraisk, så har det ordet vi oversetter som sår en dobbel betydning. Det kan oversettes både som sår men også som fellesskap og enhet. Derfor kan vi like gjerne lese dette verset som: Om vi er ett med Jesus, så er vi helbredet.

Men hva betyr det å være ett med Jesus?

Bibelen sier i 1.Johannes 2 at den som er ett med Jesus må leve slik Jesus levde. Det er dette vi ser i Korinterbrevene hvor Paulus sier han imiterte Jesu liv og oppfordret Korinterene til å imitere han slik han imiterte Jesus. Hvordan lever vi som Jesus? Vi vet at Jesus vekte opp døde, gjorde syke friske og møtte folks behov så det betyr vel at om vi skal leve slik Han gjorde så må vi gå rundt å vekke opp døde, gjøre folk friske og være en synderens venn? Jesus var ikke den eneste som gjorde alle de tingene, det var andre hellige menn i Israel som levde samtidig med Jesus som gjorde akkurat samme som Han. Så det å imitere disse tingene er ikke å imitere Jesu liv.

Som kristen, så tror du at Jesus holdt Moseloven og fordi Han gjorde det, så var Han istand til å sone din synd. Så det som skiller Jesus fra alle de andre hellige mennene er at Jesus holdt Moseloven i tillegg til å gjøre mirakler. Så da skjønner du at om Bibelen sier i 1.Johannes 2 at den som er ett med Jesus må leve slik Han levde, så sier Bibelen egentlig at den som er ett med Jesus må holde Moseloven slik Han gjorde.

Vi er derfor ikke ett med Jesus fordi vi gjør mirakler, vi er ikke ett med Jesus fordi vi har bedt frelsesbønn, vi er ikke ett med Jesus fordi vi er døpt som barn. Vi er forenet med Jesus når vi holder Moseloven slik Han gjorde, og når vi er forenet med Jesus så sier Jesajah 53:5 at vi blir helbredet.

Som du sikkert vet, så tror de fleste kristne i dag at Moseloven ikke gjelder for dem. Om du tror Moseloven ikke gjelder for deg, så kan ikke du være ett med Jesus og er du ikke forenet med Han så kan du heller ikke bli helbredet sier Jesajah 53:5.

Trenger du helbredelse i dag?

Da har du kun en mulighet, omvendelse fra lovløshet til lov. Omvend deg fra ett liv levd i synd og begynn å leve etter Moseloven, da og bare da sier Jesajah 53:5 at du kan bli helbredet.