Helhet for en ny uke

oktober 11, 2021

Series: andakt

Helhet for en ny uke

I Johannes 16:33 leser vi; Alle disse ting har Jeg sagt til dere så dere vil ha fred i Meg. I denne verdenen har dere prøvelser, men vær ved godt mot, for Jeg har overvunnet verdenen.

Er ikke dette ett fantastisk løfte å ta med seg på en tidlig Mandag morgen i Oktober? Om vi er i Jesus så vil vi ha fred, om vi er i Jesus, så vil vi overvinne denne verdenen og dens prøvelser. Men hvordan er vi i Jesus? Og hva slags fred er det egentlig snakk om her? Hvordan får vi del i dette løftet?

Når Jesus sier dette i Johannes 16:33, så snakker Han Hebraisk men det er nedskrevet på Gresk. Det Hebraiske ordet Han bruker for fred er Shalom. Når vi tenker fred, så tenker vi fravær av problemer og strid, men det Hebraiske ordet for Shalom betyr helhet i alle situasjoner i livet. Sagt på en annen måte, det Jesus egentlig sier her kan like så godt oversettes slik: Alle disse ting har Jeg sagt til dere så dere vil ha helhet i Meg. I denne verdenen har dere prøvelser, men vær ved godt mot, fordi dere er hele i Meg så vil dere overvinne hver prøvelse dere går gjennom.

Dette løftet handler derfor ikke om at du vil få en uke uten prøvelser, men det handler om at når du må gå gjennom prøvelser så vil du få alt du trenger for å takle de.

Når Jesus sier disse tingene, så forteller Han oss at det er to betingelser til Shalom. Vi må være i Han og det å være i Han er forklart i kapitlene og versene før Johannes 16:33. For å ta det første først, hva betyr det å være i Han? Johannes svarer på dette i 1.Johannes 2, den som er i Jesus må leve slik Jesus levde, og Paulus sier i Korinterbrevene at vi skal imitere han slik han imiterer Jesu liv. Så det å være i Jesus betyr å leve slik Jesus levde sitt liv. Hvordan levde Jesus sitt liv? I Johannes 14-16:33 så forteller Jesus oss at Han lever sitt liv i sin Fars kjærlighet, fordi Han lever etter sin Fars lov og bud. Også går Han videre til å si at slik som Han er elsket av sin Far fordi Han lever i sin Fars bud, slik skal vi leve i Hans Fars bud så vi kan bli elsket av Jesus å få Den Hellige Ånd. Hva er Hans Fars bud? Som kristen så vet du svaret på dette spørsmålet; Jesus holdt Moseloven og ingenting annet enn Moseloven. Så om vi skal være i Jesus å få helhet for denne uken, så må vi gjøre som Jesus å holde Moseloven.

Bibelen lover oss aldri at vi skal bli beskyttet fra prøvelser, men den lover oss at vi kan overvinne de prøvelsene vi må gå gjennom. Vi vet at denne uken som ligger foran oss har store prøvelser for noen av oss, prøvelser du kanskje ikke vet om enda. Uansett hva som ligger foran deg i dag og denne uken, gjør som Paulus sa, imiter Jesu liv og hold Moseloven slik Han gjorde. Da vil du være i Han, ett med Han og ha helhet i livet ditt så du kan overvinne alt som måtte komme din veg denne uken.