Er du hel?

november 27, 2020

Speaker: Ernie Hume

Hvordan blir du frelst? Og hva er frelse?

Romerbrevet 10:9 «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.»

Romerbrevet 10:9 er ofte brukt av oss kristne som bekreftelse på hvor enkelt det er å bli frelst av nåde ved tro, vi trenger bare bekjenne og tro så er vi frelst. Så med bakgrunn i Rom 10:9, så tenker vi at det er bare å «be Jesus inn i hjertet ditt» så er du trygg og ett Guds barn. Men det vi ofte overser er at her i Romerbrevet 10:9, så begynner setningen med det lille ordet for. Dette forteller oss at vi må lese hva som kommer før vers 9 for å kunne i det hele tatt forstå hva Paulus mener i vers 9. Vi må derfor se dette i sammenheng med versene rett før, versene i Romerbrevet 10:5-8 for å få den fulle forståelsen. Om vi ikke ser denne sammenhengen, så kan vi heller ikke påstå at vi vet helt sikkert hvordan man blir frelst. Og om vi ikke vet det helt sikkert, så kan vi vi ikke si at vi er frelst.

Så hva sier Paulus rett før vers 9?

I Romerbrevet 10:5-8 «Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem.  Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned –  7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.  8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.»

Ved første øyekast, så virker det som om Paulus her mener det er en stor forskjell mellom rettferdighet av tro og den rettferdighet som Moses snakker om. For det er vel tydelig at Paulus her snakker om en ny type rettferdighet som er forskjellig fra «den gamle pakts» rettferdighet? Men som vi skal se, så er det ikke så tydelig allikevel, for Paulus er egentlig helt enig med Moses.

Vi må huske på at Paulus sin Bibel var det Gamle Testamentet, så det Paulus gjør her i Rom 10:5-8 er å sitere den Bibelen han brukte fra 5.Mosebok 30:11-14. «For dette bud som jeg gir dig idag, er ikke for høit for dig, og det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du måtte si: Hvem vil fare op til himmelen for oss og hente det ned til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre efter det? Det er heller ikke på den andre side av havet, så du måtte si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre efter det? Men ordet er dig meget nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre efter det.» Hva er det 5.Mosebok 30:11-14 sier her? Her leser vi at det å følge Moseloven er egentlig veldig enkelt fordi den er i vårt hjerte og i vår munn. 

Oppfattet du hva du nettopp leste? Her i 5.Mosebok 30:11-14 sier Yehovah at Moseloven er lett å følge fordi Han har lagt den ned i vår munn og vårt hjerte. 

Så allerede i den Gamle pakt var loven skrevet på våre hjerter. Dette er ikke det vi lærer på Søndager, men det er dette Bibelen sier.

La oss nå gå tilbake til Romerbrevet 10:8 hvor Paulus siterer 5.Mosebok 30:14. I Romerbrevet 10:8 sier Paulus «Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.» Her ser vi med en gang hva Paulus gjør, han identifiserer det ordet Moses snakker om i 5.Mosebok 30:14 som Jesu lære. Enhver person som levde samtidig med Paulus ville forstått, pga denne sammenligningen, at Paulus da mener vi skal adlyde Jesu lære og ikke bare passivt tro på Han. Legg også merke til hva Paulus ikke sier, han sier ikke «dette er korset som vi forkynner». Han sier ikke «dette er Jesus som døde for dere som vi forkynner.» Han sier dette er troens ord, det som vi forkynner. Så det Paulus gjør her er hva Jesus sa vi alle skulle gjøre i Misjonsbefalingen, gå ut og forkynn Jesu lære og Jesu ord. 

Hva lærte Jesus oss å gjøre?

Matteus 23:2-4, 7:21-23, Jesus lærte oss å forkaste tradisjoner og menneskelige lover og kun følge Moses skrevne lov det som Bibelen kaller for Toraen.

Så hva er det Paulus sier her i Romerbrevet 10:5-9?

Det Paulus sier er at Jesu lære er de budene som Moses lærte og den rettferdighet som Moses forkynte ved å følge Moseloven er den rettferdighet vi får ved å følge Jesu lære.  Så han trekker en parallell mellom Moses og Jesus og sier de to har identisk lære, og slik dere adlød Moses slik skal dere adlyde Jesus og Hans lære. Så går Paulus videre og sier om du følger  Jesu lære, så blir du frelst. Men det Paulus også gjør her er at han bekrefter både Jesus og Moses, for Moses sa det ville komme en profet som han og Jesus sa Han var den profeten som Moses snakket om.

Med andre ord, Paulus sier: Om du vil bli rettferdig for Gud, om du vil bli frelst, gjør som Jesus lærte oss og følg Moses. Følger du Moses blir du frelst sier Paulus.

Så er det ett viktig spørsmål, hva mener Paulus med frelse?

Vanligvis så tenker vi kristne frelse = evig liv i himmelen men ikke nødvendigvis noe her og nå. Så for oss, så blir frelse litt mer som en billett på toget til himmelen. En garanti at om det toget går om 2 minutt eller om 120 år, så har vi plass selv om vi ikke vet når tid det skal gå. Men fordi alt er nåde og vi ikke er under loven, så kan vi egentlig leve som vi vil fordi Jesus er den som har ansvaret for våre moralske handlinger siden vi allikvel er frelst. (Hørtes det forvirrende ut og ganske selvmotsigende? Når vi forlater den sunne lære i Bibelen og begynner å leve etter menneskelige tradisjoner og meninger, så blir det forvirrende og selvmotsigende)

Paulus derimot ville slettes ikke vært enig i vår forståelse av frelse.

For Paulus så er frelse noe som omhandler hele vår eksistens både her og nå, men også i evigheten. Derfor sier Paulus  i Rom 10 at frelse er helhet, helhet i våre fysiske liv men også helhet i våre åndelige liv.

Hva mener Paulus med helhet?

Paulus som Hebreer og jøde forstår helhet som Shalom. Det Hebraiske uttrykket Shalom betyr så mye mer enn bare fred, det betyr helhet på alle områder av livene våre. Det betyr helhet på gode dager og at vi møter onde dager som hele mennesker. Hva er helhet? Helhet er å leve livet slik Yeshua levde livet, alltid vite at man går i Yehovahs perfekte vilje, at Yehovah alltid hører ens bønner og om man trenger mat så vil Yehovah gjøre fem brød og to fisker til ett mirakel som kan mette flere tusen. Helhet er det motsatte av sykdom, det motsatte av mangel, det motsatte av bekymring, det som Yeshua snakker om i Matteus 6:25-34 og vi ser i Deut 28:1-14. Inngangsporten til helhet er Moses og vår etterfølgelse av han.

Så la meg avslutte med å spørre deg, er du frelst og har helhet i ditt liv? Jeg spør ikke om du er frelst slik pastoren din forklarer frelse, jeg spør er du frelst slik Paulus forklarer frelsen?

Om svaret er nei, så er det på tide å bli frelst i dag. Hvordan blir du frelst? Omvend deg tilbake til Moses og tro Yeshua (Jesus) døde for deg på korset. Ta ansvar for ditt liv og dine moralske handlinger ved å fortsette å leve omvendt i lydighet til Moses skrevne lov. Og når du synder ubevisst, slik du vil gjøre, bekjenn det og omvend deg fra det mens du tror på at Han har tilgitt deg. (1.John 1:9)