Helhjertet kristendom, ikke halv

august 25, 2021

I Apostlenes gjerninger 16:31 leser vi; De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!

I Apostlenes gjerninger 20:21, leser vi; Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.

I Apostlenes gjerninger 17:30 leser vi, Gud befaler alle om å omvende seg.

Det som skiller kristendommen fra andre religioner er vår tro på at mennesket er en synder som trenger Guds tilgivelse og frelse. Om vi får Guds tilgivelse og frelse, så får vi også evig liv i gave.  Får vi ikke tilgivelse og frelse, så ender vi i helvete for en evighet fordi vi har syndet i mot Gud.

Selv om kjernen i kristendommen tar nesten bare to linjer å oppsummere, så krever det litt mer plass å forklare hvordan man arver evig liv og hvorfor vi trenger det. Men som du kanskje vet, svaret på hvordan man arver evig liv, blir tilgitt og frelst er helt avhengig av hvem du spør. Spør du f.eks en prest i kirken, så vil han eller hun si du blir tilgitt og frelst i dåpen som barn. Spør du en pinsevenn, så vil de si du blir tilgitt og frelst når du selv bestemmer deg for å følge Jesus. Spør du en katolikk, så vil du få ett helt annet svar. Det burde ikke være så forvirrende og vanskelig å forstå hvordan vi kan arve evig liv og bli frelst, spesielt med tanke på at vi har kun 1 Bibel. Så la oss heller se litt på hva Bibelen sier om dette, for når alt kommer til alt, det er hva Bibelen sier som betyr noe:

1.Johannes 3:4 sier at synd er å gjøre det Moseloven forbyr, så når du gjør noe som Moseloven sier er galt, så synder du. Det er ca.613 bud i Moseloven, noen av disse gjelder kun for kvinner, noen kun for menn. Andre igjen er kun for konger, prester og helt avhengig av at vi har tilgang på ett tempel og befinner oss i Israel. Så selv om det er så mange som 613 bud, så forventer ikke Gud at du som er mann skal leve etter bud for kvinner, eller omvendt.

Her ser vi også noe vi sjeldent tenker over, for vi kristne bruker å si at «Jesus holdt hele loven for oss alle». Men problemet med ett slikt utsagn er at Jesus som mann holdt kun de budene som gjelder for en Jødisk mann. Så om vi blir frelst fordi vi tror Jesus holdt loven for oss, så sier vi indirekte at kun menn kan bli frelst fordi Han holdt bare loven som gjaldt for menn. Heldigvis så blir vi ikke frelst fordi Jesus holdt loven for oss, så vi vet at kvinner OG menn har like stor mulighet til frelse uavhengig av kjønn. Derfor forstår vi nå at tanken om at «Jesus holdt loven for oss så vi slipper» er egentlig en satanisk mannsjåvinistisk løgn.

Så hvordan blir vi frelst og tilgitt iflg.Bibelen?

I Apostlene gjerninger 16:31, 17:30 og 20:21 ser vi tre av mange eksempler som sier at tilgivelse blir gitt oss når vi slutter å synde. Så for å bli tilgitt, så må vi bestemme oss for å slutte å bryte Moseloven. Her lærer vi at vi blir ikke tilgitt fordi vi tror på korset, men fordi vi må slutte å gjøre det som er galt. Som kristen har du sikkert hørt det sagt at vi kan ikke gjøre det som er rett pga vår syndige natur.  Men dette er helt klart feil, Bibelen er full av vers som helt klart sier vi kan velge å gjøre rett. Når da kirken lærer at vi ikke er i stand til å slutte å gjøre det som er galt, og sier at frelsen er kun for menn siden Jesus kun holdt budene for menn, så ser vi hvilken farlig vranglære som har spredt seg blant kristne i dag.

Det er ca 613 bud i Moseloven og ikke alle angår vårt kjønn og vår situasjon. Selv om det er mange bud som ikke gjelder for oss, så er det noen som er felles som f.eks de 10 bud og reglene for hva vi kan spise og ikke kan spise. Derfor vet vi at omvendelse er ikke bare å slutte å lyve, slutte å stjele, slutte å myrde osv. Omvendelse er også å velge å følge de budene som er felles for oss, som f.eks det betyr også at vi slutter å spise ting som Moseloven forbyr og at vi holder Sabbaten fra Fredag kveld til Lørdag kveld. Men hvor blir korset av opp i dette?

Vi blir tilgitt ved å omvende oss tilbake til loven, men om vi gjør det, så ser vi at loven krever ett offer for synd (Lev 17). Har vi ikke et blod offer så kan ikke Yehovah forsone oss med seg selv men bare tilgi oss. Det er her korset kommer inn i bildet, gjennom din tro på hva Jesus gjorde for deg, så ofrer du for alle de gangene du brøt Moseloven og gjennom din bestemmelse om å følge loven blir du tilgitt. Om du velger bare å følge loven, men ikke tror på korset, så blir du tilgitt men ikke forsont. Om du velger bare å tro på korset, men ikke følge loven, så blir du forsont men ikke tilgitt. Om du vil bli frelst og tilgitt må du både bli forsont og tilgitt. Det er derfor frelse og tilgivelse, iflg.Bibelen er omvendelse tilbake til Moseloven + tro på Korset, ikke Moseloven alene og ikke Korset alene.

Men selv om vi vet at Bibelen sier dette, så vet du sikkert, om du har noen år bak deg som kristen, at du har hørt det sagt; Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven så nå må vi bare tro.

Som vi har vist deg, fra Bibelen, så er en slik tankegang en satanisk løgn fordi det garanterer at vialdri blir tilgitt av Gud siden vår tro på korset da er død og kan ikke frelse oss. (Jakob 2, Matt 7:21-23) Du har sikkert også hørt det sagt at å holde loven betyr at du må holde alle 613 budene og det kan ikke noe menneske gjøre.

Yehovah forventer ikke at du skal holde alle 613 siden noen er kun for kvinner, noen kun for menn mens andre igjen er for prester eller avhengig av at vi skal være i Israel og ha adgang til ett tempel. Men hvordan kan vi si vi lever etter Moseloven, når det er så mange bud som gjelder for begge kjønn som vi ikke kan oppfylle i dag siden vi ikke er i Israel? For sier ikke Jakob 2 at vi må holde alle budene som gjelder for oss for å kunne si at vi lever etter Moseloven?

Moses og Israelittene fikk loven lenge før de kom inn i Israel, og de fikk i likhet med oss mange 100 bud som gjelder for begge kjønn men som var helt avhengig av å være inne i landet med adgang til ett tempel. Allikevel så ser vi at Yehovah ser på dem som lydige og rettferdige for loven fordi de holdt de budene de kunne mens de var i ørkenen. Det er det vi må få inn i vårt hode at vår Gud er ikke dum, Han vet at du sitter i Nord Europa i år 2021 og at tempelet i Jerusalem er for lenge siden smadret til ruiner. Derfor vil Han ikke kreve av deg at du skal holde noen bud du ikke kan, men Han vil kreve av deg at du skal holde de du kan og ha lyst til å holde resten slik Han også krevde av Moses og Israelittene.

Så hvordan kan vi si vi lever etter Moseloven, når det er så mange bud som gjelder for begge kjønn som vi ikke kan oppfylle i dag? Fordi Yehovah sier at den som lever etter de budene de kan leve etter, og har en vilje og lyst til å holde resten, er rettferdig for loven og lever etter loven slik Han forventer av oss.

Så Bibelen sier altså at frelse og tilgivelse er helt avhengig av to ting: At du bestemmer deg for å holde Moseloven fra nå av, og at du tror Jesus døde for deg på korset. Tar du vekk en av de to tingene, så er ikke du frelst og ikke tilgitt av Gud.

Men hva da med den vanlige kristne som har omvendt seg moralsk, han lyver ikke lengre, han stjeler ikke lengre og han ærer sine foreldre og lever etter ett sted mellom 7-9 av de 10 bud? Han bryr seg ingenting om Sabbaten, han spiser gjerne ribbe og en god svinepølse og er gjengift for tredje gang. Er han eller hun rettferdig for loven, frelst og tilgitt?

Nei, en slik person vil gå fortapt (Matt 7:21-23, Jakob 2)

Om vi vil bli tilgitt, og om vi søker å bli frelst så forventer Yehovah 100% omvendelse av oss – ikke bare 50-70% (Jakob 2:10) Det betyr at om du har omvendt deg moralsk, men fremdeles spiser svinekjøtt, handler og shopper på lørdagen og lever i ditt andre ekteskap fordi det første endte i skilsmisse, så er ikke du omvendt og tilgitt.

Vist du vil bli frelst, vist du vil bli tilgitt så må du omvende deg 100%. Da må du forlate din andre ektefelle og gå tilbake til din første mann eller første kone. Da kan du ikke spise svinekjøtt og andre ting som er urent, og da kan du ikke overse befalingen i Guds ord om å holde Sabbaten hellig. Dessverre så er det veldig få kristne som egentlig er frelst, og ett lite mindretall av våre kristne ledere som egentlig er frelst siden pastorer er den yrkesgruppen hvor flest er gjengift.

Ikke vær blant de, for din sjels helse. Verdsett din sjel og omvend deg i dag mens du enda kan så du kan bli ekte frelst og tilgitt.