Herren er min hyrde

mai 10, 2021

Series: Bibel

Herren er min hyrde

I salme 23:1, leser vi, » Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting».

Salme 23 er en favoritt salme for så mange av oss da den inneholder helt fantastiske løfter. Men om vi leser denne salmen på Hebraisk, så ser vi en veldig viktig ting. Der vi leser «Herren» så står det på Hebraisk Yehovah som er Guds navn, så disse løftene er betinget på om Yehovah er din Gud.

I Johannes 14:6 sier Jesus at om vi vil ha Yehovah til vår Gud, så må vi først via Han. Så for å få Yehovah som vår Gud, så må vi ha Jesus som vår Herre. Men for å få Jesus som vår Herre, så sier Lukas 6:46, 1.Johannes 2 at vi må gjøre hva Jesus sa vi skulle gjøre og det er her de fleste kristne begynner å misforstå ting. For Jesus sa aldri «tro på at jeg døde for deg», istedenfor så sier Han gjentatte ganger i evangeliene «omvend dere fra lovløshet til lov». Hvilken lov er det Jesus snakker om her? I Matteus 7:21-23, 23:2-4 leser vi at dette er Hans Fars lov, det vi kaller for Moseloven.

I 3 år så gikk Jesus på denne jorden å lærte sine displer og vi som senere skulle bli Hans displer å omvende oss fra lovløhset til lov, fra ett liv levd som en hedning til ett liv levd i lydighet til Hans Fars lov Moseloven.

Det er kun de som følger Jesus sin befaling om omvendelse fra lovløshet til Moseloven som har Han som sin Herre. Derfor er det kun de som følger Moseloven som har Yehovah som sin Gud. Er det kun de som følger Moseloven som har Yehovah som sin Gud, så gjelder salme 23 kun for de som følger Moseloven.

Hvor blir det av korset oppi dette?

Korset er der, fordi som Moseloven selv sier det, om vi synder bevisst imot Yehovah så kan vi ikke komme tilbake til Han bare ved omvendelse. Vår synd og vår utroskap må sones før vi kan komme tilbake gjennom omvendelsen. Hvordan kan vi sone? Kun ved tro på Jesu død og oppstandelse, men om vi tror Han døde for alle de gangene vi brøt Moseloven og vi nekter å omvende oss til å holde Moseloven, så sier Hebreerbrevet og Jakobs brev at vår tro på korset er død og kan ikke frelse oss.

Er Yehovah din Gud?

Da har du ingenting å frykte for i den uken som ligger foran deg fordi Han er din hyrde, og Han vil møte dine behov (5.Mosebok 28:1-13, Matt 6:25-34)