Himmelen er ikke vårt endelige mål

september 20, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Himmelen er ikke vårt endelige mål

De færreste kristne ville vært uenige i at Jesus var 100% menneske når han levde her på jorden og lot seg korsfeste for vår synd. De færreste kristne ville også vært uenig i at Jesus ble vekket opp fra de døde, og tatt opp til himmelen. Men det mange av oss som følger Jesus aldri har tenkt over; var han fremdeles 100% menneske når han ble tatt opp til himmelen eller gikk han tilbake til å bli Gud/en del av Gud? Hvorfor er dette egentlig viktig? Som vi skal se, det er viktig for hva Jesus var når han gikk til himmelen bestemmer om himmelen er vårt endelig mål eller ikke.

Jesu oppstandelse

Vi kan slå fast med en gang at Bibelen lærer Jesus sto opp igjen som 100% menneske. Han kunne fremdeles spise mat, disiplene kunne ta på han og han hadde fremdeles sårene fra naglene på kroppen. Han var derfor fullverdig ett menneske etter oppstandelsen i en fysisk kropp. Men vi ser også at han etter oppstandelsen kan gjøre ting vi andre ikke kan. Han kunne f.eks plutselig vise seg i ett rom, skjule hvem han var når han snakket med noen og bare bli borte igjen. Så selv om Bibelen lærer oss at han sto opp igjen som fullt ut menneske med en kropp av kjøtt og blod, så er det lett å se at han var menneske på en annen måte enn oss. Derfor vet vi allerede nå svaret på spørsmålet vårt, Jesus ble fysisk tatt opp til himmelen som ett menneske med kjøtt og blod og er i dag i himmelen med en fysisk kropp av kjøtt og blod.

Hva skjer når vi dør?

Men hva skjer med alle oss andre når vi dør? Noen vil si at vi sover frem til oppstandelsen og forstår dette som at vi går inn i en slags ubevisst tilstand lik søvn før vi vekkes opp på den siste dag. Andre igjen vil si at vår ånd forlater vårt legeme, for aldri å komme tilbake noen gang til jorden. Men det som betyr noe er hva Bibelen sier.

Bibelen sier i f.eks Fil 1:23 at ånden til ett rettferdig menneske går rett til himmelen når dette mennesket dør. Men spørsmålet blir da, skal vi da være i himmelen for evig tid som noe slags åndevesener? For vi har jo alle lest Åpenbaringsboken som kanskje kan tyde på at himmelen er ikke det endelige målet?

Når vi nå snakker om dette teamet, så kan det godt være du blir påmint Jesu ord om at han skal gå vekk og bygge ett sted for oss i himmelen. Det er også sant, det står i evangeliene at Jesus her og nå holder på å bygge boliger for oss i himmelen. Men leser du hva han sier der på Gresk, så ser du at ordet for bolig betyr noe midlertidig. Så om man skulle oversatt direkte fra Gresk, så kan man faktisk si at Jesus er i himmelen og bygger midlertidige boliger til oss. Hvorfor er de midlertidige?

Kjøtt og blod var aldri ment å arve himmelen

Bibelen forteller oss at på den siste dag (når Jesus kommer igjen), så skal vi stå opp fra de døde slik Jesus sto opp fra de døde. Slik han har en kropp nå av kjøtt og blod og er fullverdig menneske som kan både spise, som man kan ta på, men som kan gjøre en hel rekke ting alle oss andre ikke kan enda, slik skal våre kropper bli. Videre sier Bibelen til oss at kjøtt og blod kan ikke arve himmelen fordi himmelen var aldri ment å være vårt endelige mål. Vårt endelige mål er evig fysisk liv i det nye Jerusalem her nede på jorden med en kropp av kjøtt og blod som er frelst. Men mens vi venter på at Jesus skal komme tilbake for andre gang, så trenger vår ånd ett midlertidig sted å være i himmelen når vi dør. Derfor er det Jesus er nå i himmelen og bygger midlertidige boliger for alle de som dør før han kommer tilbake.

Men hva da med alle de som lever når han kommer tilbake?

Noen kan «hoppe over» himmelen og gå rett til det endelige mål

Bibelen sier at det er ikke alle som vil gå til himmelen når de dør, selv om de er rettferdige. For om Jesus kom her og nå, i dette sekund, så ville du og jeg og alle rettferdige som lever bli forvandlet i ett nu og gå rett til det nye Jerusalem. Hva betyr det «å bli forvandlet i ett nu»? Det betyr at om Jesus kom her og nå, og du er rettferdig, så ville du ikke rekke å blunke før din kropp er blitt forvandlet og blitt lik hans. Sagt på en annen måte, de som lever når Jesus kommer igjen og som er rettferdige, får den fordelen at de kan «hoppe over» himmelen og gå rett til det nye Jerusalem.

Er du kristen eller en etterfølger av Platon?

Det er dette vi må huske, Bibelen har aldri sagt at vi skal være for evig og alltid i himmelen som en slags åndevesener og denne verdenen skal bare bli borte. Jeg er fullt klar over at mange kristne tror det er slik, men den tanken har ingenting å gjøre med Bibelen og alt å gjøre med Platons filosofi. Om vi derimot leser i Bibelen, i f.eks Rom 8:19, så ser vi at alt det fysiske vi har rundt oss (alt betyr alt, naturen, kjæledyrene våre, måkene, fuglene, fiskene, dyrene, havet, fjellene, trær alt) ligger fanget under konsekvensen av menneskers lovbrudd. Konsekvensen er det samme som har rammet oss mennesker, fysisk død, alderdom og sykdom. Men i Rom 8 står det at skaperverket lengter etter den dagen Jesus kommer igjen og skal stå opp fra de døde for å arve det nye Jerusalem, for det er dagen vi arver frelsen fullt ut og når vi arver frelsen fullt ut så vil også skaperverket bli satt fri. Da vil ingenting vi ser rundt oss være underlagt død, alderdom og sykdom. Da vil katta di og hunden din være en ekte katt og hund slik de er skapt til å være ikke slik der er nå fanget i konsekvensen av våre lovbrudd.

Kjøtt og blod skal arve jorden, men bare rettferdig kjøtt og blod

Det er derfor det er så viktig å huske at Jesus ble tatt opp til himmelen som 100% menneske i kjøtt og blod. For når vi husker på denne viktige sannheten, så blir vi påmint at i himmelen er vi bare på gjennomreise om vi er så uheldig å dø før Jesus kommer igjen. For Guds endelige mål er ikke at vi skal sveve rundt i himmelen for evig tid, Guds endelige mål er at himmelen skal innta jorden og bli ett fysisk sted i en fysisk by befolket av mennesker av kjøtt og blod som ikke er mennesker av kjøtt og blod akkurat slik vi er i dag.

Men dette er også så viktig å huske på fordi det viser verdien av og viktigheten av omvendelse, og det forteller oss hvorfor apostlene og Paulus alltid først forkynte omvendelse også forkynte tro på Jesus og hva Han har gjort for oss. Det viser oss også hvorfor apostlene og Paulus i hovedsak forkynte Jesu oppstandelse og bare i enkelte tilfeller forkynte Jesu død.

Platon ville vært enig med moderne kristendom, men ikke Gud

For i Platons ide verden som har så alt for mye infiltrert vår måte å tenke på, så er det ett klart skille mellom det åndelige og det fysiske. I videreutviklingen av Platons filosofi, så finner vi til og med den tanken at hva vi gjør her på jorden har 0 og ingen betydning for vårt videre liv etterpå i den åndelige verdenen siden (iflg.Platon og hans tilhengere) alt hva vi ser rundt oss her på jorden er ondt.

Bibelen derimot sier det motsatte, alt rundt oss som er skapt er godt. Og fordi alt er godt, så er vår skaper og vår Gud ute etter å gjenopprette det tapte. Hans hovedmål er ikke (iflg.Bibelen) at du skal være berget fra den onde fysiske verdenen for evig, Hans hovedmål er at du og alle oss som er rettferdige skal sammen med Han gjenoppbygge denne verdenen slik Han egentlig ville den skulle være. Hvordan gjør vi det i praksis? Vi gjør det ikke ved å bli forledet inn i Platons filosofiske verden, vi gjør det ved å holde oss i Bibelens syn på det fysiske skaperverket som sier alt er godt og alt skal frelses en dag. Vi gjør det ved å gjøre det slik Jesus gjorde det samme, for han sier i evangeliene at han reparerer denne verdenen ved å gjøre hans Fars vilje som er å holde Moseloven. Dette ser vi igjen i beskrivelsen av vårt endelige mål, det nye Jerusalem. For der sitter Jesus på tronen og styrer byen og denne verdenen med Moseloven. De personer og nasjoner som ikke vil holde Moseloven vil Jesus personlig straffe for det.

Forstår du hva Bibelen lærer oss her?

Bibelen prøver å fortelle oss her at den som lever sitt liv etter Moseloven er aktivt med på å gjenoppbygge denne verdenen og utbre Guds rike. Så vi holder ikke loven for å bli frelst, eller for å gjøre oss fortjent til noe som helst. Vi gjør det fordi vi er frelst, fordi vi elsker Gud som frelste oss, fordi vi ønsker å bli mer lik Han, og fordi Han har sagt at vi utbrer Hans rike og Hans allmakt på den måten. 

Moseloven er Guds måte å gjenopprette og frelse det skapte rundt oss.

Vil du være med i Guds oppdrag om å gjenoppbygge denne verden? Eller vil du heller følge Platon og hans filosofi, slik så alt for mange kristne i dag gjør uten å være oppmerksom på det selv.

Håper å se deg en dag i det nye Jerusalem her på jorde, og om Herren drøyer med å komme, så håper jeg å møte deg i himmelen mens vi venter på å oppstandelsen fra de døde.