Trenger du hjelp?

januar 6, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I salme 121:1 leser vi fra Hebraisk, «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp skal komme fra Yehovah, jordens og himmelens skaper, Israels vokter.»

I Jeremiah 17:5, leser vi fra Hebraisk, «Dette er hva Yehovah sier, forbannet er den som stoler på seg selv og mennesker for hjelp og som snur seg vekk fra Yehovah og Hans Torah.»

Uansett hvor gammel du er, så trenger vi alle sammen hjelp til å takle livet en gang i blant når det blir for vanskelig. Det er derfor ingen skam å innrømme at du ikke fikser livet, fordi av og til, så møter vi på utfordringer og situasjoner som vi bare ikke vet hvordan vi skal løse. Hvem er det da du går til for å få hjelp?

Her i Salme 121:1 og Jeremiah 17:5 sier Bibelen at den eneste som kan hjelpe oss er Yehovah og som vi lærte i går, så vil Yehovah kun hjelpe de som tar ett bevisst valg om å leve etter Moseloven.

I Matteus 6:25-34, og 5.Mosebok 28:1-14, så sier Bibelen at for den som stoler på Yehovah og søker Hans hjelp på Hans premisser vil ikke mangle noen ting. De vil ikke bare ikke mangle noen ting, de vil ikke en gang ha noen grunn til å bekymre seg. I Åpenbaringsboken kapittel 12 og 14 så sier Bibelen til og med at de vil overvinne djevelen.

Jeg vet ikke hva slags situasjon eller problemer du står ovenfor i dag, men jeg vil du skal vite at ikke noe problem er for stort eller for lite for Yehovah om du kommer til Han på Hans premisser.

Så søk Han i dag og bare Han, stol på Han og bare Han, spør Han og bare Han om Hans hjelp og ha forventning til din Gud som vil helbrede deg, frelse deg og utfri deg fra hva enn du måtte stå ovenfor i dag.