Har du snublet over hjørnesteinen Jesus og tatt anstøt av Han?

desember 18, 2020
Har du snublet over hjørnesteinen Jesus og tatt anstøt av Han?

I 1.Pet 2:6-9 leser vi fra 1988 oversettelsen «For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.  7Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein  8og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt.»

Hvordan tolker du dette skriftstedet?

Den vanlige kristne forståelsen er at Jesus er hjørnesteinen, den som tror på Han som sin Herre og sin Frelser skal ikke bli til skamme men få ære. Men de vantro, de ufrelste, tar anstøt av Jesus og snubler over Han som er Ordet fordi de er vantro.

Om vi leser samme skriftsted i 2011 oversettelsen fra Norsk Bibel, så leser vi «For det heter i Skriften:
 Se, på Sion legger jeg en hjørnestein,
 utvalgt og dyrebar;
 den som tror på ham,
 skal ikke bli til skamme.
 7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror,
 er steinen som bygningsmennene vraket,
 blitt hjørnestein,

 en snublestein og en klippe til fall.
Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de.»

Ser du forskjellen?

Begge oversettelser er riktige, men 2011 oversettelsen gjør den Greske teksten litt mer tydeligere.

For om du leser vers 8, så sier Peter her at Jesus er en snublestein og en klippe til fall fordi de ikke er lydige mot Jesus som er Ordet.

Nå begynner vi å skjønner litt mer hva 1.Peter 2:6-9 prøver å si:

Jesus er hjørnesteinen, den som tror på Han som sin Herre og Frelser skal ikke bli til skamme men få ære. Men de vantro, som er de som ikke er lydige mot Jesus, tar anstøt av Han og snubler over Hans ord, disse vil komme til fall.

Hvem er de vantro?

De som ikke er lydige mot Jesus.

Med andre ord, de som ikke er lydige og ikke gjør som Jesus sa vi skulle gjøre.

Hva sa Han?

Matteus 5:17, 23:2-4, Han sa vi skulle følge Moses.

Hvem er da de vantro?

De som tar anstøt av Jesu lære, de som sier «Jesus er min Herre og Frelser, men det Han sa om Moses gjelder ikke meg fordi jeg er kristen og frelst av nåde ved tro.»

Da skjønner vi at de vantro er ikke nødvendigvis de ufrelste, de vantro er de vi leser om i Matteus 7:21-23 som kaller Jesus for Herre, som gjør store ting i Hans navn, men som får høre Han si «gå bort fra meg for jeg vet ikke hvem dere er, dere som forkaster Moses.»

Er du vantro?