Hva er den syndige natur, ikke hva du tror.

november 4, 2020

Series: Frelse, Teologi

Hva er den syndige natur, ikke hva du tror.

Har du noen gang hørt uttrykket menneskets syndige natur? I kristendommen, så er det en teologisk tanke som går omtrent slik: Fordi Adam og Eva syndet, så arver vi deres syndige natur, så alle mennesker er født i synd og kan ikke gjøre noe annet enn å synde. Fordi vi har denne sykdommen vi har arvet fra Adam og Eva, så er det umulig for oss å gjøre det rette. Vi er derfor redningsløst fortapt på veg til helvete, men om vi tror på Jesus, hva Han gjorde for oss på korset og Hans lovlydighet, så vil det bli tilregnet oss og vi blir frelst.

 

Alt dette høres vel og bra ut, men det gir ingen mening egentlig og når du ser nærmere på det, så vil du fort oppdage hvor ulogisk det er.

Først og fremst dette: Hvordan kan det være umulig for ett menneske å følge Guds lov, men ingen av oss har noen problemer med å følge menneskelige lover? Om det var sant at vi var født med en opprørsk syndig natur som tvang oss til å synde, så ville det gjelde all lov og ikke bare Guds lov.

Men neste tanke er spørsmålet om rettferdighet. Hvordan kan Gud være en rettferdig Gud vist Han som er allmektig tillater oss i dag å lide for Adam og Evas synd?

Og hvordan kan Gud dømme noen til helvete for å ha syndet, om den synden de begår er ett resultat av ett «virus» og en sykdom de har arvet fra Adam og Eva.?

Og sist, men ikke minst, hvordan kan det være umulig for ett menneske å følge Guds lov når man ser mange ufrelste som er veldig gode mennesker? For man kommer ikke utenom det faktum at i verdenen i dag, så er det ofte flere ufrelste som vet hvordan man skal leve som ett moralskt rett enn kristne.

La oss slå det fast med en gang, troen på menneskets syndige natur og doktrinen om arvesynd gir ingen mening i det hele tatt. Så det neste vi må spørre oss er dette: Finnes det grunnlag for dette i Bibelen?

1.Moseboks 8:20, Jeremiah 32:30, Ordspråkene 7:29, Jesaiah 7:15 sier alle sammen det samme: Hvert menneske er skapt godt og vell i stand til å gjøre det rette. Så her i Bibelen, så ser vi allerede nå at alle mennesker som blir født har evnen til å velge rett å gjøre det Yehovah (Gud) forventer av oss.

I de samme versene, så står det at når vi når vår ungdom, så skjer det en forandring i oss. Fra vår ungdom så blir vårt sin formørket og ondt.

Vi skal komme tilbake til dette som skjer fra vi er ung, men la oss slå fast med en gang: Bibelen sier at ingen mennesker er født med en syndig natur som tvinger dem til å synde.

I 5.Mosebok 24:16, Ezekiel 18:20 og Romerbrevet 14:12 står det at vi blir ikke straffet for våre forfedres synder. Dette forteller oss at vi arver ikke Adam og Evas synd. Da kan vi slå fast med en gang: Bibelen er ikke enig i tanken om arvesynd.

Så hva er det som skjer når vi blir unge?

I 1.Mosebok 1 så står det at vi er skapt i Guds bilde. I Jesaiah 45:7 står det at Yehovah vår Gud har to sider. Han har den siden som gjør godt, og Han har den siden som lager kaos og gjør ondt. Det følger av dette at vist vi er skapt i Guds bilde, så har vi to sider i oss den siden som gjør godt og den som gjør ondt.

Når tid syndet Adam og Eva?

Opp gjennom historien, så har vi lært på skolen i kristendomstimen at Adam og Eva syndet når de spiste av eplet. Men vist vi ser i både Gamle og nye Testamentet, så står det at det er en synd å forandre på Guds ord, legge til Guds ord eller ta bort fra Guds ord.

I 1.Mosebok, når slangen spør Eva det første spørsmålet, så ser vi at Eva synder i måten hun svarer på. Hun legger til noe til Guds ord, og det er en like stor synd som å spise av eplet.

Dette forteller oss at Eva og Adam var istand til å synde før de spiste av eplet.

Hvordan kunne det skje?

Fordi de er skapt i Guds bilde, Yehovah har gitt oss alle to naturer. Den ene siden som er god i stand til å følge Hans Torah og den andre siden som er ment å brukes mot de som ikke følger Hans Torah men som kan også brukes til å gjøre opprør mot Han.

Etterhvert som vi blir eldre og når vår ungdom, så begynner vi å forstå forskjellen mellom rett og galt. Når vi forstår denne forskjellen, så begynner våre to naturer å komme til syne i oss og vi er blitt ansvarlige for våre egne handlinger.

Den første gangen jeg og du tok ett bevisst valg om gjøre det som var galt, istedenfor det som var rett, så tillot vi vår dårlige side å vokse. I årenes løp så har vi tillatt vår dårlige side å få mer og mer kraft gjennom våre valg. Jo eldre vil blir, jo vanskeligere blir det for oss å velge rett. Ikke fordi vi er født med ett virus som tvinger oss til å synde, men fordi vi har sulteforet vår gode side til fordel for vår onde side.

Det er dette Paulus snakker om i Romerbrevet 7 når han sier det gode han vil gjøre klarer han ikke å gjøre. Men det er også dette Yeshua kom for å rette opp i.

Yeshua kom ikke bare for å dø på korset for våre synder. I misjonsbefalingen, så sier Han at vi skal lære alle å følge Han gjennom å bringe Hans lære ut til verden. Hva er Yeshuas lære? Matt 23:2-3, 6:25-34, 7:21-23, Yeshua lærte oss å leve etter Moses Torah. (Moseloven).

Det Yeshua kom for å gjøre var å lære oss hvordan vi skulle ta det rette valget så vår gode side fikk vokse mer og mer. Så gikk Han til korset, døde for våre synder og gjorde det juridisk mulig for Yehovah å ta oss tilbake.

Desverre, så velger de fleste kristne i dag å tro på løgner som arvesynd og menneskets syndige natur. Konsekvensene av dette er at kristne forkaster Yehovahs Torah fordi de tror «det er umulig å følge den.» Dette fører til mye ulogiske tanker og doktriner i kristendommen som bare ikke gir noen mening. Men det har andre konsekvenser også:

Om vi forkaster Torah så vil konsekvensene være at vår dårlige side bare vokser, vokser og vokser. Det er kanskje derfor det er flere ufrelste enn kristne som vet hvordan de skal oppføre seg i samfunnet? Men det er også derfor, i Matt 7:21-23, Yeshua sier Han ikke vet hvem de er de kristne som forkaster Hans Torah.

Så hvorfor vil noen fornuftige mennesker velge å tro på løgn?

Først og fremst fordi flertallet av kristne tror Paulus hadde ett Ny Testamente. Vi vet som ett historisk faktum at Paulus sin bibel var gamle testamentet, så vi kan kun forstå Romerbrevet om vi forstår Gamle Testamentet.

Men det er en side til ved dette, en åndelig side.

Hvem tjener på at kristne tror på løgnen om arvesynd og menneskets syndige natur som igjen fører til at de forkaster Yehovahs Torah?

Svaret er djevelen.

Djevelen har ikke noe problem med kristne som tror de er født i synd med en syndig natur og bekjenner Jesus som Herre og Frelser så lenge de samme kristne forkaster Yehovhas Torah. For djevelen vet at kristne som forkaster Yehovahs Torah vil en dag blir forkastet av Yeshua (Matt 7:21-23)

Så hva har vi lært så langt?

At doktrinen om menneskets syndige natur og arvesynden ikke har grunnlag i bibelen. Men vi har også lært at vi har alle skyld fordi vi har alle valgt på ett tidspunkt i livet, når vi var unge, å la vår dårlige side vokse. Vi har alle skyld fordi på ett tidspunkt i livet, så valgte vi synd selv om vi visste det var galt.

Selv om vi har skyld, så kan vi bli tilgitt i dag. Vi trenger bare å omvende oss fra lovløshet og løgn og komme tilbake til Yehovahs Torah med en sterk tro på korset. Da blir tilgitt, forsonet med Yehovah.

Så ikke vent for lenge, omvend deg i dag, bli forsont med Yehovah og forkast slike løgner som arvesynd og menneskets syndige natur så vil du se at du får en bibel som er egentlig veldig lett å forstå.