Hva er dyrets merke? Ikke en covid vaksine

november 4, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Når dette skrives, så er året 2020 og verden går igjennom en pandemi som heter Covid-19. Covid-19 har i stor grad forandret samfunnet slik vi kjenner det, vi har sett økonomisk kollaps, konkurser, arbeidsledighet og ett stadig økende dødstall blant de som er smittet.

 

Midt oppi denne situasjonen, så jobber verdens helsemyndigheter på spreng med å utvikle en vaksine. Det er mange lovende kandidater til en slik vaksine og i enkelte nasjoner, så jobbes det med ett helsepass som vil dokumentere at man har tatt en slik vaksine. For de som har ett slikt pass, så kan de vende tilbake til ett normalt liv, mens de som ikke har ett slikt pass fremdeles må akseptere å leve begrenset for ikke å smitte andre eller selv bli smittet.

Som alltid, i en slik situasjon, så oppstår det mange konspirasjonsteorier og en av de er at vaksinen er dyrets merke fra åpenbaringen.

Hva om dette er feil? Hva om en vaksine slettes ikke er dyrets merke men ikke noe annet enn din og min mulighet til å kunne vende tilbake til normal tilstanden?

I Bibelen, i åpenbaringsboken, så står det at den som tar dyrets merke holdes ansvarlig for dette og vil ende i ildsjøen.

En vaksine kan settes på ett bevistløst menneske og det kan settes på barn som er umyndige.

Vist en vaksine er dyrets merke, så betyr det at bevistløse mennesker kan få dyrets merke ved et uhell og barn kan få dyrets merke mot sin vilje. Men det betyr også at Yehovah vil hive i ildsjøen mennesker som aldri ville tatt dyrets merke vist de var bevisst eller vist de kunne bestemme over seg selv.

Høres det ut som en rettferdig Gud?

Ikke i det hele tatt, det høres ut som en despotisk diktator.

Er vår Gud slik?

Nei, heldigvis ikke, for hele Bibelen er veldig tydelig på at det er dine bevisste handlinger Han holder deg ansvarlig for. Derfor kan ikke en vaksine være dyrets merke.

Om du ikke er helt overbevist, hva da med Johannes 10:28? I Johannes 10:28 så sier Jesus at ingen kan ta de Han har frelst fra Han. Tar du dyrets merke, så mister du frelsen din og hives i ildsjøen. En vaksine kan settes på en person mot den personens vilje, så om en vaksine er dyrets merke, så er ikke John 10:28 sann fordi da kan man faktisk bli frastjålt sin frelse.

Men heldgvis, så vet vi at John 10:28 er sann og at Yehovah vår Gud hiver deg ikke i ildsjøen pga noen har gitt deg en vaksine mot din vilje.

Så hva er dyrets merke?

For å forstå dette, så må vi huske at når Paulus, Johannes og Yeshua (Jesus) levde så eksisterte det ikke noe NT. I åpenbaringsboken så står det at dyrets merke vil være på hånda eller i pannen, og vi vil trenge det for å kjøpe eller selge. I Paulus og Johannes sin bibel, Gamle Testamentet, så står det at vi skal ha Yehovahs Torah (Moseloven) på vår hånd og vår panne.

Begynner du å se likheten her?

Når vi husker den historiske konteksten, så begynner det å bli tydelig hva dyrets merke er.

Vi vet også at Paulus sier antikrist er en ånd er lovløshetens ånd. I Matt 7:21-23, og 1.Johannes, så er lovløshet definert som det motsatte av Torah. Så da vet vi at antikrists ånd vil oppfordre folk til å leve lovløst og ikke følge Moseloven.

Opp gjennom historien, så har det vært mange personligheter som har vært som en antikrist. Vi har Hitler, Antiochus Epihanus m.fl. Det som er felles nevneren for disse er deres hat mot Yehovahs Torah. Både Hitler og Antiochus gjorde det ulovlig å bruke Guds navn Yehovah, ulolvlig å eie og lære fra en Torah, ulovlig å leve etter Toraen. Men de hadde ingen problemer med en synkretistisk hellenistisk religion eller katolsk kristendom.

Nå begynner vi å skjønne hva dyrets merke er.

Dyrets merke er det motsatte av Torah, dyrets merke er å forkaste Torah.

Majoriteten av kristne i dag forkaster Torah, de forkaster mesteparten av Gamle Testamentet også. Betyr det at kristne har tatt dyrets merke nå?

Nei, fordi foreløpig så er det ingen nasjoner i denne verdenen hvor du må bevise at du ikke følger Torah for å kunne kjøpe å selge. I alle land kan du kjøpe og selge enten du følger Torah eller du ikke følger Torah.

Men, det forteller oss at en gang i fremtiden, så vil en person komme som vil gjenta det Hitler og Antiochus gjorde. De vil gjøre det ulovlig og straffbart å eie en Torah, lære fra en Torah og følge en Torah. Den personen er antikrist.

Når den tid kommer, så vil du som kristen oppleve hva jødene opplevde i leirene.

Mange ganger i leirene, så ble jødene tvunget til å spise uren mat eller holde hedenske skikker. Om de ikke spiste uren mat, og om de ikke tilba hedenske guder, så ble de skutt eller torturert på verst tenkelige måte.

Dette vil gjenta seg, en gang i fremtiden vil du som kristen få valget mellom å bevise at du har forkastet Torah eller at du er en Torah følger. Du vil oppleve vellmendende pastorer og andre kristne som vil si til deg «all mat er rent, Gud ser ditt hjerte, spis bacon og lev og bli fri fra fengslet».

Vist du velger å bryte Torah i en slik situasjon, så har du tatt merket.

Vist du pr.av i dag ikke følger Torah, så har du enda ikke tatt merket. Men antikrists ånd som er veldig aktiv i menighetene har forberedt deg på å ta merket. Det er lurt nå, mens vi fremdeles kan kjøpe og selge selv om lever etter Moses å vende deg til å leve etter Moses. For hvem vet om det ikke vil bli forbudt å leve etter Moses i vår levetid.

Så velg å gjøre det vår Herre og Frelser lærte oss, følg Moses og ikke gi etter for presset om å ta merket.

Betyr dette at det er trygt å ta en vaksine?

Det er ingenting i bibelen som forbyr deg å ta en Covid-19 vaksine, men sunn fornuft tilsiser at man bør vente å se hvilken vaksine som er trygg og ikke har farlige bivirkninger.