Hva er i ett navn

april 23, 2021
Hva er i ett navn

I Johannes 17:11, leser vi: «Hellige Far! Bevar dem i Ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett liksom vi er ett.»

I Filipperbrevet 2:10, leser vi: «For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg»

I Apg 3:6, leser vi: » I Jesu Kristi, Nasareerens navn – stå opp og gå».

Du som er kristen, tror du det er kraft i Jesu navn? Jo selvfølgelig tror du det, for bare vi sier Jesus så må hvert kne bøye seg og himmel og jord adlyde. Og skulle noen tvile på at dette er sant, så har vi vel her i Johannes evangeliet, Filliperbrevet og Apostlenes gjerninger bekreftelsen på dette. Men la meg da spørre deg dette spørsmålet; opplever du alltid uansett at Jesu navn har denne autoriteten som Bibelen lover oss? Blir alle du ber for i Jesu navn helbredet? Må alle demoner gå og vike alltid uansett fordi du ber i Jesu navn? Om det var sant, at Jesu navn har en slik autoritet som vi kristne tror, så betyr jo det at alle vi ber for ville alltid blitt frisk og alt ond måtte alltid vike. Men om vi er ærlige med oss selv, så vet vi jo alle at det er ikke tilfelle. Ikke alle blir helbredet fordi vi sier «i Jesu navn», alt ondt viker ikke alltid fordi vi sier i «Jesu navn». Samtidig så sier f.eks Filipperbrevet at hvert kne skal bøye seg for autoriteten i Jesu navn. Det står ikke noen knær, en del knær, det står hvert eneste kne. Så hvorfor sier Bibelen at alle må bøye seg for Jesu navn, men vi opplever at ikke alle gjør det? Hvorfor hadde den første kristne kirke denne autoriteten (Apg 3:6) men vi som er kristne i dag og som bruker Jesu navn slik de gjorde har ikke den samme autoritet?

For å finne svaret på disse spørsmålene, så må vi la Bibelen få lov til å snakke for seg selv:

Har du en Bibel? Tror du den Bibelen du har en ufeilbarlig helt uten feil fordi det er Guds ord? Den Bibelen du har er ikke egentlig Guds ord, det du har er en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse av utallige oversettelser av Guds ord. Kan en som oversetter en Bibel gjøre feil? De fleste av dere vil si, nei fordi Gud vokter over sitt ord. Men om du legger alle oversettelsene som finnes på markedet ved siden av hverandre, så oppdager du fort at oversettere kan gjøre bevisste og ubevisste feil. Så det er rett at Gud vokter over sitt ord, men Han har aldri sagt at Han har gitt oss oversettere som er guddommelig inspirert. Istedenfor har han Han sagt f.eks i 5.Mosebok at Han vil tillate feil i oversettelser av Hans ord som en test for å se om vi er ærlige i vår kjærlighet til Han, fordi hver den som virkelig elsker Han, vil kunne veldig lett skille mellom feil og sannhet i en oversettelse. Men hver den som ikke elsker Han vil lett la seg lede vill.

Selv om vi har en oversettelse av en oversettelse, så kan vi lese oversettelsen på det opprinnelige språket den var skrevet på. Når vi da leser Bibelen på sitt orginale språk, så kan vi sammenligne hva vi leser med resten av Bibelen. Vist det stemmer med resten av Bibelen, så vet vi at vi leser den opprinnelige meningen i teksten. Det er derfor veldig viktig når vi studerer Bibelen at vi lar Bibel forklare Bibel.

I Matteus 1:21 leser vi; «du skal gi Han navnet Jesus for Han vil frelse sitt folk fra deres synder.» På våre Nordiske språk så får vi den forståelsen at Gud sier Hans Sønn skal hete Jesus fordi Jesus vil frelse sitt folk fra deres synder. Matteus vet vi var opprinnelig skrevet på Hebraisk; leser vi det på Hebraisk så får vi denne teksten: Du skal gi Han navnet Yeshua fordi Han vil Yehoshua sitt folk fra deres synder.

For oss som snakker ett annet språk enn Hebraisk, så skjønner vi ikke hva Yeshua og Yehoshua betyr om ingen forklarer det for oss. Yeshua er en forkortelse av navnet Yehoshua som betyr Yehovah frelser. Så når du sier Yeshua eller du sier Yehoshua, så sier du «Yehovah frelser». Det andre som er spesielt med navnet Yehoshua eller Yeshua  er at Yehovah sitt navn er en del av navnet.  Vi vet nemlig fra Mosebøkene at Guds navn er Yehovah, fordi det var navnet Han gav til Moses. Yehovah har mange titler som beskriver hva Han gjør, som f.eks Yehovah Hashopeth (Yehovah er dommer) eller Yehovah Ish Milchamah (Yehovah er en stridsmann). Alle disse titlene kommer i tillegg til Yehovah sitt navn med unntak av navnet Yehoshua som er Yehovahs tittel inni navnet. Så istedenfor å si Yehovah Yeshua så sier man Yehoshua.

Så det Gud sier i Matteus 1:21 er egentlig dette: Du skal gi Han navnet Yeshua fordi Yehovah vil frelse sitt folk fra deres synder.

Om vi nå leser Johannes 17:11, med det vi nå vet, så kan vi like gjerne lese det slik: Yehovah! Bevar dem i Ditt navn Yehovah, det navnet som du har gitt meg Yehoshua, for at de kan være ett liksom vi er ett.»  Da skjønner vi at Johannes 17:11 sier beskyttelsen i navnet er beskyttelsen i navnet Yehovah fordi Han er Yehoshua (Yehovah som frelser.) Så det navnet som beskytter oss er da Yeshuas (Jesus) sin Fars navn som Yeshua (Jesus) bærer i sitt navn Yehoshua. Hva er det navnet? Det er Yehovah.

Leser vi så Filippbr 2:10 med det vi nå vet, så skjønner vi at den egentlige meningen i teksten er: For at i navnet Yeshua skal hvert kne bøye seg. Som vi husker så er Yeshua en forkortelse for Yehoshua som betyr Yehovah frelser. Så det Filipperbrevet sier er at navnet Yehovah har autoritet fordi Yehovah er frelser.

Og leser vi Apg 3:6 med det vi nå vet, så kan vi like gjerne lese det slik: Yehovah Yehoshua deg fra denne sykdommen, stå opp og gå.

Det Bibelen prøver å fortelle oss, er at beskyttelsen, kraften, autoriteten vi trenger ligger i navnet Yehovah som er navnet til vår Gud. Det er dette som skiller oss kristne i dag fra de kristne i den første kirke, for Apostlene trodde på navnet Yehovah, ikke  på navnet Jesus med J.

Hvorfor har vi kristne lært motsatt? For vi har lært at det er Jesu navn med J som gir oss alt dette?

Vi har lært motsatt fordi oversettere gjør feil.

Under Makkabeer opprøret så gjorde Antiochus Epiphanes det ulovlig å si navnet Yehovah. Om man sa det navnet, eller skrev det navnet, så ville man bli straffet med en voldsom, brutal og veldig smertefull død. For å beskytte folket så bestemte Rabbinerne at Yehovahs navn ikke lengre kunne uttales eller skrives. Som begrunnelse for dette sa det at det var for hellig til å si høyt eller skrive ned, og om noen gjorde det, så ville de misbruke Yehovah sitt navn. Bibelen derimot sier motsatt, gjennom hele Gamle Testamentet lærer vi hvordan det å si og skrive Yehovah sitt navn bringer med seg en spesiell velsignelse. Hundrevis av år etter Makkabeer opprøret, så kommer kristne oversettere av Bibelen til Israel for å få hjelp til å oversette Gamle Testamentet. De oppsøker Rabbinske skriftlærde for denne hjelpen, og fra dem så lærer de at det er en stor synd å skrive Guds fulle navn Yehovah. Derfor blir Guds navn utslettet fra våre Bibler og erstattet med navn som Herre, Gud, Far eller Hashem. Og fordi Yeshua (Jesus) kom for å lære oss om navnet til sin Far og kraften i det navnet, men de som oversetter evangeliene lærte at de ikke skulle skrive ned Hans Fars navn, så får vi en feilaktig forståelse av Yeshuas lære hvor vi feilaktig tror kraften og autoriteten er i Jesus sitt navn istedenfor i Yehovah sitt navn.

Betyr da det at om du ber i Yehovah sitt navn så vil du begynne å leve i Apostlenes gjerninger og se mirakler skje?

Bibelen sier at så lenge du har tatt imot Yehovah som Yehoshua (som frelser) gjennom korset og omvendt deg tilbake til Yehovah sin lov Moseloven, så er svaret ja.

Betyr det at du må si Yehovah akkurat som Yehovah og at om du sier f.eks Yahweh, Jesus, Gud, Far, Herre så hører Han ikke bønnen din?

Nei, Bibelen sier i Salmenes bok at om du påkaller og ber til Israels Gud og bruker feil navn utav uvitenhet, så vil Israels Gud Yehovah se til ditt hjerte og svare deg om ditt sinn er rett. Så om du har oppriktig omvendt deg tilbake til Moseloven, om du har blitt forsont med Han gjennom korset og du fremdeles sier Jesus eller Far utav uvitenhet, så hører Han din bønn. Men om du har hørt og forstår at Bibelen sier Hans navn er Yehovah, og du allikevel bruker ett annet navn, så er det ikke lengre av uvitenhet. Er det ikke lengre av uvitenhet, så tar du steget inn i avgudsdyrkelse om du da ikke bruker navnet Yehovah.

Hvorfor akkurat Yehovah? For vi kristne har jo ingenting i mot forskjellig uttalelser av navnet Jesus. Vi sier jo ikke at de som sier Jesus på en annen måte enn oss ikke er frelst.

Fordi Bibelen (og Paulus) sier at det finnes ikke hedninge kristne. Enten er du som er født hedning podet inn på Israels tre og blitt en Israelitt av eget valg, eller så er du en hedning og ufrelst. Er du frelst, så sier Paulus at da tilber du Israels Gud og Israels Gud har bare ett navn som kan sies bare på 1 måte som er Yehovah.

Men allikevel, hvorfor Yehovah?

Fordi Yeshua (Jesus) sa i Fadervår «Hellige vorde ditt navn». Han sa aldri at vi skulle hellige Hans navn, Han lærte oss å hellige Hans Fars navn Yehovah.

Trenger du beskyttelse i dag? Ett mirakel? Ledelse? Frelse? Utfrielse? Helhet?

Samme hva det er, om du har omvendt deg og forsont deg med Yehovah gjennom korset så har du rett til å påkalle Hans navn Yehovah og du vil se at Han vil hellige ditt navn og frelse deg fra hva det enn måtte være. Så gjør som vår Herre og Messias Yeshua lærte oss, påkall Hans navn og se hva Han vil gjøre for deg.