Hva er profeti og er det synd å gi 10%?

september 9, 2021

Speaker: Ernie Hume

Når vi tenker på en profet, så ser vi automatisk for oss ett menneske som kan forutsi fremtiden litt likt en som kan spå inn i fremtiden og avsløre hvem vi skal gifte oss med, hvor mange barn vi skal få og hvilke tall som trekkes i lotto til helgen. Siden vi forbinder profeti med fremtiden, så tenker vi også slik at en ekte profet alltid må profetere sant og om en selv erklært profet sier noe som ikke skjer, så stempler vi de automatisk som en falsk profet. Når vi ser tilbake på perioden 2019-2020 og hvor mange som profeterte at Donald Trump ville bli gjenvalgt og corona viruset skulle forsvinne av seg selv, så sitter vi igjen med mange falske profeter.

Men er du helt sikker på at du har forstått hva en profet og en falsk profet er?

For når du sier at en falsk profet er en som profeterer noe som ikke vil skje, så undergraver du selve fundamentet for din egen tro som kristen. For hva er selve fundamentet i kristendommen? Jo det er Jesus Kristus og det at Han oppfylte flere hundre Messias profetier fra Gamle Testamentet. Det er flere 100 år fra disse profetiene ble skrevet ned i Gamle Testamentet til Jesus blir født, dør på korset og står opp igjen. Vi vet helt sikkert at ingen av de profetene, eller av de som levde samtidig med dem, fikk se disse profetiene gå i oppfyllelse. Så om kriteriet for en falsk profet er at han eller hun må profetere noe som ikke går i oppfyllelse, så er alle Messias profetiene falske og Jesus er ikke egentlig den vi tror Han er.

Ser du hvordan den vanlige kristne forståelsen av en profet er feil og til og med skadelig for din tro?

Så hva sier Bibelen er en ekte profet og en falsk profet?

I Gamle Testamentet, så finner vi profeter som forteller hva som vi skje i fremtiden og det samme i Ny Testamentet som f.eks Agabus. Men det som er felles for alle disse profetene er at de også forkynner omvendelse tilbake til Moseloven, også sier de hva som skje i fremtiden vist den de profeterer til ikke omvender seg og hva som vil skje om de omvender seg. Eksempelvis på dette er Jona, Jona ble sendt for å advare Ninive om dom og ødeleggelse men fordi de omvendte seg så ble byen spart. Av dette forstår vi at en profeti i Bibelen er ikke en garanti, og det er heller ikke svar på hvem vi skal gifte oss med, hvor mange barn vi skal få eller hvordan vi skal bli Lotto millionærer.

Hva er da en falsk profet?

I 5.Mosebok 13 står det at en falsk profet er en som villeder folk til å tilbe andre avguder OG som forteller hva som vil skje i fremtiden. Iflg.5.Mosebok 13 så kan det som de sier skje i fremtiden gå i oppfyllelse og noen ganger ikke.

Hva er det egentlig som står her i 5.Mosebok 13?

Jo, vi kan identifisere en falsk profet på to måter:

  1. De lærer folk å tilbe avguder OG sier ting om fremtiden som går i oppfyllelse.
  2. De lærer folk å tilbe avguder OG sier ting om fremtiden som ikke går i oppfyllelse.

Med andre ord: Se ikke på miraklene og om profetien går i oppfyllelse eller ikke, se på om profeten lærer deg omvendelse og tilbedelse av Yehovah eller ikke.

Hva er da forskjellen mellom en profet og en lærer? For Paulus sier jo at tjenestegavene er både profet, apostel, pastor og lærer? Og hva med nådegaven til profeti i Korinterbrevene?

Forskjellen mellom en profet og en lærer er at en profets første oppgave er å si omvend deg tilbake til Yehovah og Han vil velsigne deg, om du ikke omvender deg så vil Han forbanne deg og dømme deg. En lærers oppgave er å gå dypere i ordet utover den første omvendelsen og lære sin menighet og tilhørere hvordan de skal anvende ordet i sitt liv. En som har nådegaven til profeti er en profet som har som oppgave å forkynne omvendelse og løftet om hvilke gode ting som vil skje om de omvender seg.

Så hva vet vi så langt?

Jo en profet er ikke det vi kristne tror, det er ikke en som kan se inn i fremtiden og fortelle deg hvem du skal gifte deg med, hvordan du skal bli millionær og hvor mange barn du vil få. En falsk profet er heller ikke det vi kristne tror og vi må snarest mulig omvende oss fra den løgnen vi har trodd så vi ikke undergraver vår egen tro ved indirekte å si at Messias profetiene er falske.

Dette igjen bringer oss over til ett annet viktig tema, fordi vi vet at det er mange kjente kristne ledere i Norden og Skandinavia som sier de virker i profetiske gaver.  Spørsmålet blir, er de falske profeter?

Hva lærte Bibelen oss om dette?

Vi skal ikke se etter profetiene om de går i oppfyllelse eller ikke, men vi skal se etter om de lærer omvendelse til Yehovah eller ikke. De færreste av ledere i Norden lærer omvendelse til Yehovah, istedenfor lærer de omvendelse til sin versjon av kristendom og sine regler og sine lover. Da vet vi at de oppfyller kriteriene for en falsk profet.

I evangeliene, så snakker Jesus en god del om dette og hva som vil skje i de siste tider. Han sier blant annet at det vil komme mange falske profeter, og mange som til og med vil påstå at de er Messias. Disse vil ha makt og autoritet til å gjøre store mektige mirakler som har potensiale til å lede til og med de utvalgte til fall. Det vi kristne må forstå er at mirakler er ikke Yehovahs stempel av godkjennelse på en kristen leder, det som skal fortelle oss om han eller hun er en ekte profet er deres forkynnelse. Om de viser oss vegen tilbake til Yehovah gjennom omvendelse fra lovløshet til lov og forsoning gjennom korset, så er de ekte uavhengig om de kan gjøre mirakler eller ikke. Og Jesus sier også at de som er ekte skal kunne gjøre store mirakler i Hans autoritet og navn. Mirakler er derfor fra Yehovah, men mirakler er ikke målestokken for om en person er en ekte profet, en ekte leder og godkjent av Yehovah.

Nå vet vi jo alle at de færreste pastorer, evangelister og forkynnere i Norge og Norden har satt seg og ned bestemt seg for at de vil forkynne lovløshet selv om de vet Bibelen sier Moseloven gjelder i dag. Det at de allikevel forkynner lovløshet og sprer om seg med løgner om at Moseloven er ond, naglet til korset osv. er i 99% av tilfellene ett resultat av uvitenhet.

Det finnes ikke perfekte lærere, pastorer eller profeter og alle vi som er i tjeneste vil gjøre feil og lære feil av uvitenhet. Men så lenge vi har tilgang til en Bibel som så klart og tydelig sier fra Jesu egen munn «så lenge himmelen og jorden består, så gjelder Moseloven», så kan vi ikke påberope oss uvitenhet. Det er derfor vi leser, i Matteus 7:21-23, at kristne som gjorde store mirakler i Jesu navn blir forkastet av Jesus fordi de levde lovløst og lærte andre å leve lovløst.

Så vi skal derfor vokte oss vel for å følge, gi til, be for og støtte tjenester som vi ser oppfyller kriteriene for en falsk profet fordi om vi gjør, så sier Bibelen i Romerbrevet 1 og 2 at vi blir medskyldig i deres synd. Det er derfor med sorg vi ser den store oppslutningen rundt en av Nordens største Tv kanaler fordi kanalens grunnlegger oppfyller alle kriterier for en falsk profet. Når vi også vet, fra hans forkynnelse, at han setter Moseloven til side til fordel for sine egne bud og regler så blir det ganske alvorlig synd.

For Bibelen er klar på en ting, vist du må velge mellom å ta vare på deg selv, ditt hus og din familie eller å gi økonomisk støtte til Guds rike, så kommer ditt hus, deg selv og din familie først. Om du ignorerer dette og gir vekk pengene dine til Guds rike, de pengene du trenger til faste utgifter, mat, medisiner og ta vare på deg selv og ditt hus, så sier Paulus at du er verre enn en vantro. Dette er ganske sterke ord fra Paulus sin munn, men ord vi må lytte til.

Betyr det at vi aldri skal gi noe ting til kirker, menigheter, og kristne kanaler?

Paulus er veldig tydelig på at vi skal gi noe, men ikke på bekostning av oss selv eller vårt hus. Vi skal bare gi om vi har ekstra å gi, og vi skal aldri gi 10% av vår inntekt. Hvorfor skal vi aldri gi 10%? Fordi Bibelen sier at du kan kun gi 10% av din avling, ikke av din inntekt og du kan kun gi det til prestene i tempelet i Jerusalem. Er du ikke jordbruker, har du ikke gård, og er ikke i Jerusalem med adgang til tempelet, så skal du ikke gi 10% av din inntekt. Bibelen går videre til å si at i slike tilfeller, så skal du selge det du hadde tenkt å gi og bruke de pengene på deg selv og ditt hus, ikke på dine behov, men på hva ditt hjerte har lyst på. Alt dette står i Bibelen, i samme kapittelet som tiende, men de færreste pastorer leser så langt og de færreste kristne gidder å lese i Gamle Testamentet så de vet ikke om det og blir derfor lurt av falske profeter til å gi 10%.

Så hvor mye skal vi gi?

Du skal gi det du har til ekstra, og du skal bare gi til en tjeneste / kirke som oppfyller Bibelens kriterier for en ekte profet, altså en som følger Moseloven og forkynner omvendelse med forsoning gjennom korset. Du kan ikke gi til alle som er ekte profeter, men du skal gi til de som betjener deg med evangeliet. Sagt på en annen måte, du skal gi til de som er ekte som ber for deg, lærer deg Bibelen og forkynner omvendelse.

Om du har ekstra å gi, og du ikke gir, da sier Paulus at du synder mot Gud.

De eneste som vet om du kan gi noe er deg selv og Gud.

Det betyr igjen at en tjeneste eller en kirke skal aldri kreve noe betaling for å bli bedt for, eller for å få tilgang til undervisninger fra Bibelen. For Bibelen er veldig klar på at du skal gi fordi du har lyst til å gi, ikke fordi du blir presset til det. Når vi da ser menigheter og tjenester som i USA og utlandet oppfordrer til å gi en «love offering» for en profeti, så ser vi noen som synder imot Guds ord.

Helt til sist i ukens Sabbats undervisning:

Vi i Norsk Bibel har helt fra starten av i 2015 hatt som mål at vi skal betjene mennesker med evangeliet 100% gratis. Når det er sagt, å drifte dette er ikke gratis. Derfor har vi lagt det opp slik at vist du kan, og om du har noe å gi, så kan du støtte oss via PayPal. Du kan også velge å bli partner med oss, men vi har lagt det opp slik at du har to muligheter. Du kan bli en partner som ikke betaler noen ting og du kan bli en partner som forplikter deg til en sum så ofte du kan . Begge mulighetene gir samme fordelene (les mer om dette på vår hjemmeside og vår Engelske hjemmeside). Om du vil bli en partner som ikke betaler noe, så forplikter du deg bare til å be for oss.

Vi kommer aldri til å spørre deg om penger, vi kommer aldri til å presse deg for penger eller gi løfter om velsignelser når du gir til oss. Men vi sier med Bibelen i hånd, at om du kan invistere enten bønn eller penger i oss, så får du del i de velsignelsene vi står i når vi ser ateister i Norden og muslimer i strenge muslimske land omvende seg og bli frelst gjennom internett.

Må Yehovah velsigne deg rikelig enten du har noe å gi, eller du ikke har noe å gi og kontakt oss gjerne om du ønsker at vi ber for deg og dine eller du trenger en profeti fra oss.