Hva har du lyst på?

juli 26, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I salme 37:4, leser vi, Gled deg i Herren og Han vil gi deg hva ditt hjerte begjærer.

Hvem er Herren i salme 37:4? Leser vi denne salmen på Hebraisk, så oppdager vi fort at Herren er Yehovah.

Hva betyr det å glede seg i Yehovah? I både Gamle og Ny Testamentet, så finner vi at det å glede seg i Yehovah er å elske Han og Hans lov. Hvilken lov? Det er bare 1 lov som er Yehovahs lov, det er Moseloven. (Matt 7:21-23, 23:2-4). Så om vi leser salmen på Hebraisk, så står det vi elsker Yehovah ved å holde Hans lov Moseloven og da vil vi få det vårt hjerte begjærer.

Men hvordan kan vi få det vårt hjerte begjærer, spesielt med tanke på at i våre hjerter bor det ingenting godt? Når Bibelen snakker om hjertet, så mener den alltid vårt sinn og våre følelser. Hvordan vet vi dette? Vi vet dette fordi Bibelen er skrevet inn i en tid hvor alle trodde det fysiske hjertet var senteret for vår sjel, følelser og tanker. I dag vet vi at senteret for våre følelser og tanker er i hjernen og vårt sinn. Så om vi leser salmen inn i vår forståelse, så blir en rett oversettelse slik; Elsk Yehovah ved å holde Hans lov, Moseloven. Da vil du få de tingene du har lyst på som du begjærer i ditt sinn.

Tror du Gud (Yehovah) kan lyve?

Bibelen sier Han er ikke ett menneske, så Han kan ikke lyve.

Om Yehovah aldri lyver om noen ting, så må vi tørre å ta Han på alvor når Han sier i Salme 37:4, Matt 6:25-34, Predikerens bok 12:13, 5.Mosebok 28:1-14 at om vi elsker Han og holder Hans lov så vil Han gi oss hva vi har lyst på.

Så hvorfor ser vi ikke da flere kristne som lever i seier?

Fordi flertallet av verdens kristne lærer å hate Yehovah når de blir fortalt at Moseloven er noe ondt noe, noe vi aldri kan leve etter som «Jesus» kom for å sette oss fri fra.

Hva har du lyst på? Helbredelse? Penger til å forsørge deg og din familie? Fred? En fremti og håp?

Ta Yehovah på ordet, elsk Han ved å holde Hans lov og se Hans Yeshua (frelse) bli åpenbart i ditt liv.