Hva har radikale til felles med Ernie, Bert, og kristne?

november 24, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I september 2018 gikk det en debatt i USA om figurene Ernie og Bert, og om serieskaperene av Sesame Street så på de som ett homofilt par. Samme året, så gav produksjonsselskapet bak Sesame Street en uttalelse hvor de sa at Ernie og Bert, som var to dukker på barne TV ikke hadde noen seksualitet og når serien ble laget, så hadde de ikke lagd de for å fremstille ett homofilt par. Ernie og Bert var ikke noen ting annet enn veldig gode venner. Alle fornuftige mennesker forstår at Sesame Street ble lagd i ett tiår hvor temaet om homofili ikke var en gang nevnt på TV, så alle skjønner at det å lese og fortolke vår samtid og våre samtidsforhold inn i fortiden er gjennomført ulogisk og ufornuftig. Vi kan ikke omskrive historien, eller forandre på den, vi må akseptere den for hva den er.

Eksemplet med Ernie og Bert er ett uskyldig eksempel målt opp imot liknende tilfeller hvor høyre radikale og venstre radikale prøver å omskrive fortiden til sin fordel. Men det finnes ett verre eksempel fordi det har evige konsekvenser.

Vi hører ofte det sagt at Apostelen Paulus forkynte nåde og frihet fra loven, fra han ble kirken født og vi som er i kirkens tidsalder lever under nåden. Det eneste vi trenger å gjøre, vi som lever under nåden, er å tro på Jesus så gjør Jesus resten. Dette, som er ett sentralt dogme i kristenheten, bygger på samme feilaktige tankegang som eksemplet med Ernie og Bert. Vi tar vår forståelse, i vår nåtid, og leser det inn i teksten så vi ender opp med en helt forvridd mening.

Så hva sa egentlig Paulus?

I Romerbrevet 5-6 sier Paulus at loviskhet er det samme som å forkaste Toraen (den skrevne Moseloven). Og forkaster vi Toraen, så kommer vi under Guds vrede og Hans dom sier Paulus. Det vil også føre til at synd vekkes opp i oss og vi blir slave av synden, derfor sier Paulus, ingen kan bli rettferdige for Gud gjennom å forkaste Hans Torah. Men om vi omvender oss fra lovløshet til lov, så sier Paulus i disse versene og kapitlene at vi blir rettferdige. Men vår rettferdighet er avhengig av at vi velger å tjene Yehovah gjennom å følge Hans Torah. Ingen tar det valget for oss sier Paulus, vi må ta det valget og vi må gjøre det hver dag. Da blir vi rettferdige for Gud.

Høyre radikale og venstre radikale har det til felles med oss kristne, de blir veldig emosjonelle når vi brenner for noe. Så emosjonelle at vi mister fornuft og gangsyn og vi ender opp med å tro på våre egne løgner og de løgnene andre sier til oss.

Ikke vær som dem, la Bibelen og Paulus snakke for seg selv, fordi dette har evige konsekvenser for deg.