Hvem er din Konge?

juli 31, 2022
Series: Frelse

Speaker: Ernie Hume

Guds Sønn eller Davids Sønn?

Fordi Lukas Lukas 1:35, Johannes 1:1,14 og 3:16 sier Jesus er Guds enbårne Sønn unnfanget ved Den Hellige Ånd, så trekker vi kristne den konklusjonen at Han er også Gud siden Han er Sønn av Gud. Samtidig vet vi at Gud fikk ikke en Sønn slik vi mennesker får sønner og døtre, så nøyaktig hvordan Jesus kan være Gud og Guds Sønn vet vi ikke helt annet enn Lukas 1:35 som sier Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd. Men hva om vi har forstått begrepet Guds Sønn helt feil? 

Først litt om Bibelens historie

Noe vi kristne sjeldent tenker over er at Bibelen vi leser inneholder bevisste og ubevisste feil. Jeg er fullt klar over at vi kristne bekjenner troen på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord, og vi tror Gud vokter over sitt ord. Men om vi leser Bibelens historie, så vet vi at det er mange eksempler opp gjennom historien på at oversettere gjør bevisste og ubevisste feil. Så om Gud vokter over sitt ord, inkludert sitt oversatte ord, så har vi ett problem med å forklare f.eks «the wicked Bible» og andre velkjente oversettelser som har blitt utgitt. Og om Gud vokter over sitt ord, inkludert sitt oversatte ord, så har vi ett problem med å forklare de eldste manuskriptene vi har som inneholder både overstrekninger, og notater fra oversettere og skribenter opp gjennom århundrene som har korrigert manuskriptene.

Jeg forstår dette kan virke urovekkende på noen, og det kan få noen av dere til å spørre om dere i det hele tatt kan stole på Bibelen som bok. Sannheten er at dere kan stole på Bibelen som bok, fordi selv om det er gjort feil så er det en ting som er felles i alle oversettelser: Den som omvender seg fra lovløshet til lov og tror Jesus døde, ble begravd og sto opp igjen er sikret evig liv.

Men for din egen del, det lønner seg alltid å ha mer enn 1 oversettelse av Bibelen. En Bibel kan være veldig dyr å kjøpe, men om du har tilgang på internett, så ligger de fleste oversettelser ute gratis for alle å lese.

Hva Bibelen sier om Guds Sønn

Med dette i bakhodet, la oss nå se hva Bibelen sier om Jesus som Guds Sønn:

I Lukas 1:35 leser vi at Den Hellige Ånd som er Gud skal komme over Maria og derfor skal barnet hun får være hellig og kalles Guds Sønn. Leser vi Lukas 1:35 på Gresk så sier ikke teksten at Jesus skal bli unnfanget ved Den Hellige Ånd. Men fordi vi kristne har ofte fått det forklart av velmenende predikanter som i sin forklaring har lagt til ordet unnfanget, så har det blitt hengende ved oss så vi tror at Den Hellige Ånd på en måte vi ikke forstår unnfanget Jesus i Marias mage. Men om vi skal holde oss til hva teksten sier, så sier den bare at Guds kraft ved Den Hellige Ånd skal omslutte Maria så barnet blir til.

I Johannes 3:16 leser vi at hver den som tror på Guds enbårne (eneste) Sønn skal ikke gå fortapt men ha evig liv. I de eldste manuskriptene til Bibelen, så finner vi ikke ordet enbårne. Dette forteller at det ordet er lagt til rundt det 4 århundre. Så for de første 400 år etter Jesu død, så leste de første kristne den teksten slik » Hver den som tror på Guds Sønn skal ikke gå fortapt men ha evig liv.»

I Johannes 1:1 leser vi «i begynnelsen var ordet, og ordet var med Gud og ordet var Gud.» Men om vi leser samme teksten på Gresk, så brukes det to forskjellige ord for ordet og for Gud. Det lille Greske ordet som vi oversetter som «var» har også over 110 forskjellige måter å oversettes på alt etter hvilken sammenheng det står i. I Johannes 1:2 leser vi at ordet var sammen med Gud, så da forstår vi fra sammenhengen at 1:1 egentlig burde vært oversatt som «og ordet tilhører Gud.» Det Greske ordet brukt her for «ordet» er logos. Logos betyr det talte ordet. Så når Johannes 1:1 identifiserer Jesus som Guds logos, så identifiserer ikke Johannes 1:1 Jesus som Gud men som Guds talte ord.

Så basert på disse skriftstedene, så kan vi ikke si at Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd. Vi kan ikke si Jesus er Guds eneste Sønn. Det vi kan si er at Jesus er Guds Sønn og at Jesus er ordet som var med Gud, derfor er Han Yehovahs talte ord som tilhører Gud og var sammen med Gud men ikke Gud. 

Hva betyr «Guds Sønn»?

Som vi har sett så betyr det ikke Guds biologiske Sønn, heller ikke Guds Sønn unnfanget av Den Hellige Ånd. Vi kan derfor ikke si at Jesus er Gud fordi Han er Guds sønn. Men hva betyr Guds Sønn egentlig?

Om vi derimot går til Gamle Testamentet, så ser vi at Salomo har tittelen Guds sønn og andre mennesker som holdt Moseloven bærer også tittelen Guds sønn.

Vi som kristne vet jo at Jesus holdt Moseloven for oss, så allerede nå begynner vi å se en likhetstrekk mellom Gamle Testamentets Guds sønner og Jesus. Alle har det til felles at det som gjør dem til Guds sønner er deres lydighet mot Moseloven. Men dette besvarer ikke spørsmålet vårt fullt ut, hva betyr Guds sønn?

Oversettelser

Først må vi gå på ett lite sidespor for å klargjøre noe viktig. Vår Bibler oversetter Guds Sønn med stor S når det snakkes om Jesus og Guds sønn med liten s når det snakkes om andre som f.eks Salomo. Det at våre Bibler skriver Jesus som Guds Sønn med stor S og Salomo som Guds sønn med liten s, er ett valg oversettere tar. I den Greske teksten, så er det Greske ordet for sønn skrevet med liten s også når det gjelder Jesus. Dette viser for oss at oversettere av Bibelen preges av deres tro og dogmer som ikke nødvendigvis bekreftes av Bibelen.

Guds sønn i Gamle Testamentet og i Ny Testamentet

Når vi leser om Jesu fødsel, om hvordan Herodes den store jakter på Jesus og dreper alle guttebarn, hvordan Kaifas er rasende over at Jesus sier Han er Guds sønn så kobler vi det sjeldent med den inskripsjonen Pontius Pilatus fester til korset. Grunnen til dette er at vi kristne i 2022 leser hva vi har hørt Bibelen sier inn i teksten fremfor hva Bibelen faktisk sier. Derfor så tolker vi det som at Herodes forstår at dette er Guds Sønn med stor S og Kaifas er rasende fordi Jesus sier Han er Gud siden Han er Guds Sønn. Vi leser Bibelen slik, fordi vi feilaktig tror at Bibelen er skrevet til kristne som lever i år 2022. Men å lese Bibelen slik har også sine antisemittiske røtter, fordi vi sitter da automatisk igjen med ett fiendebilde som går omtrent slik: Herodes (Jøde), Kaifas (Jøde) korsfestet Jesus (Gud og innstifter av kristendom). Det er derfor den katolske kirke opp til nyere tid hadde nedfelt i sin lære at Jødene drepte Jesus.

Men om vi forholder oss til virkeligheten, så vet vi Bibelen er ikke skrevet til kristne i år 2022, samme hvilket plan man tror den er skrevet på. Bibelen er skrevet til Jøder og Israelitter som levde for mange 1000 år siden i en kultur som er veldig fremmed fra vår. Men selv om den er veldig fremmed fra vår, så er den ikke umulig for oss å få innsikt i om vi bare våger å ta Gamle Testamentet på alvor .

Israels konger

Det er mange eksempler på Israels konger som Guds sønner i Gamle Testamentet, men det kanskje mest kjente er Salomo.  Vi vet at hver og en av de hadde en biologisk mor og far og ingen av de påsto å være guddommelige. Hva kjennetegner Salomo? Jo før hans mange koner ledet han til fall, så blir han sett på som en av Israels beste og klokeste konger av en enkel grunn: Han ledet Israel og Judea etter Toraen (den skriftlige Moseloven). Det at han styrte nasjonen etter Moseloven gjorde at alt han sa og bestemte var etter Guds vilje. Derfor står det om Salomo (og alle andre konger som gjorde samme som han) på Hebraisk at han var Guds representant på jorden og fordi han var Guds representant var han Guds sønn.

David

Frem til David blir konge over Israel, så var det ikke Guds vilje at Israel skulle ha ett menneske som en konge. Men fordi Israel maste så på Gud om å få en konge slik de andre nasjonene hadde en konge, så gav Gud etter og valgte ut Saul. Som vi husker fra Bibelen, Saul sviktet sin oppgave og tronen ble tatt fra han og gitt til David.

David var som vi husker fra Bibelen langt fra perfekt og hans sønn Salomo fulgte i hans fotspor etter noen år. Konsekvensen ble til sist at nasjonen Israel ble delt i to mellom Israel i nord og Juda i sør. Men på tross av alt dette, så sier Yehovah (Gud har ett navn, det er Yehovah) i 2.Samuelsbok 7 at David vil alltid ha en etterkommer på tronen i Israel. Yehovah sier også at Han skal selv sørge for å reise opp en konge over Israel som skal være av Davids etterkommer, sitte på tronen og lede Israel tilbake til Toraen (Moseloven) og styre over nasjonene med Moseloven.

Israel skal med andre ord få en konge slik de ba om, men pga David, så skal det være en konge oppreist og utvalgt av Yehovah.

Davids etterkommer Guds sønn

En slik konge som Yehovah skal innsette i Israel vil bære tittelen Guds sønn på lik linje med Salomo og andre som styrte Israel etter Moseloven og Guds vilje. Han vil ikke hete Guds sønn fordi han er guddommelig, men fordi han er en trofast Konge over Israel. Fordi Han er av Davids ætt skal han sitte på tronen og lede Israel til å leve etter Moseloven og være Konge over denne verdenen hvor han styrer denne verdenen med Moseloven som grunnlov.

Vi som er kristne vet at dette er Jesus.

Herodes den store

Løftet i 2.Samuelsbok 7  sa at Israel ville alltid ha en konge av Davids ætt på tronen.

Herodes den store var Konge i Israel når Jesus blir født, men han var ikke av Davids ætt. Herodes sin far var en Edomitt og derfor en etterkommer av Esau, ikke av Jakob. Selv om Moseloven sier at du skal ikke se ned på en Edomitt, fordi han er din bror, så gir ikke det en Edomitt lov til å være konge i Israel.  Løftet til David var at der skulle det bare sitte en fra Juda som var i direkte slekt av David selv.

Alt dette visste Herodes den store, så når de vise menn kommer til han og spør hvor Messias er født, så hører ikke Herodes «hvor er Guds Sønn, som også er Gud født». Det Herodes hører og forstår er at nå holder han på å miste tronen og makten i Israel, fordi nå er Davids etterkommer som har rett på tronen født.

Dette er årsaken til Herodes raseri og hvorfor han vil utslette guttebarna for å hindre at Davids etterkommer plutselig gjør statskupp i Israel.

Josef Kaifas, ypperstpresten fra Matteus som ikke likte at Jesus var Guds sønn

Bibelen sier at ypperstpresten i tempelet skulle være direkte etterkommer av Aaron.

Josef Kaifas var ikke en direkte etterkommer av Aaron, han var utnevnt som ypperstprest av Romerne.

Men i likhet med Herodes, Kaifas kjente til løftet i 2.Samuelsbok. Så når han hører at Jesus sier om seg selv at Han er Guds sønn, så hører han ikke «Guds sønn som også er Gud». Det Kaifas hører er i likhet med Herodes: Nå kommer Davids etterkommer som er den rettmessige Kongen over Israel og den som har makt fra Gud til å utnevne den rette ypperstpresten i Aarons linje.

Som vi nå skjønner, Herodes, Kaifas og de andre i Bibelen ble så sint over å høre uttrykket Guds sønn fordi de følte sin politiske makt truet OG fordi de visste at de hadde ikke rett til å være Konge og ledere i Israel.

Over korset skrev han

Det er derfor Pontius Pilatus skriver over korset «Jesus fra Nazaret, Jødenes Konge» fordi han forstod at Jesus ble dømt av de Jødiske lederne i en maktkamp om Israels trone fordi de følte seg truet.

Jesus Kristus Guds sønn og Davids sønn

Nå skjønner vi at tittelen Guds sønn betyr ikke at Jesus er Gud, det betyr at Jesus er Israels Konge og av Davids ætt. Da skjønner vi også hvorfor vi stadig vekk i Bibelen treffer på uttrykket «du Davids sønn!». De som kalte Jesus for Davids sønn forstod at Jesus var etterkommer av David og Israels Konge. Dette gir oss enda mer innblikk i hvorfor Herodes og Kaifas m.fl var så imot Jesus. De skjønte at majoriteten av Jødene hadde forstått at løftet i 2.Samuelsbok 7 var gått i oppfyllelse og de fryktet ett statskupp med støtte av majoriteten av folket i Israel.

Men det er annen side ved det at Han er Davids sønn, for Salomo ble kjent for å utføre mirakler. Dette står det ikke noe om i Bibelen, men i Jødisk litteratur og muntlige overleveringer fra Jesu samtid så finner vi en sterk overbevisning om at Davids sønn hadde gaven fra Yehovah til helbredelse

Veldig ofte, så tenker vi kristne at når det ikke står i Bibelen, så må vi bare avvise det. Og i 9 ut av 10 tilfeller er det rett å tenke slik. Men i dette tilfellet, så er det viktig ikke å tenke slik fordi det at Bibelen forteller om så mange som roper «du David Sønn miskunn deg over meg!» etterfulgt av helbredelse beviser at disse ikke-bibelske kildene har rett. Folket skjønte at Jesus var Israels Konge, direkte slekt av David, og hadde derfor autoritet til å gjøre undre fordi han var Davids slekt (ikke fordi han var Gud).

Messias Ben Yosef og Messias Ben David

Vi skjønner altså nå at Jesus er Guds sønn fordi han er Israels rettmessige Konge, oppreist av Yehovah til å være Israels Konge, født av Maria som er i slektslinjen direkte tilbake til David gjennom sin far Josef. Og vi forstår at Jesus er Guds sønn fordi Han er Israel Konge, ikke fordi Han er Gud.Vi har heller ikke noe fra Bibelen som sier Han er Gud. Men vi vet fra Johannes 1 at Jesus er Yehovahs talte ord som var med Gud og tilhører Gud.

Vi vet nå at Jesus er den lovede Konge fra 2.Samuelsbok 7, Israels Messias. Men Jesus som Israels Konge bryter veldig med hvordan vi (og de fleste Jøder) tenker om Messias. For her har vi en konge som kommer ridende på ett esel, han har ingen hær, han kjemper ikke imot Israles okkupanter. Istedenfor bruker han tid på å lære alle som vil høre hvordan de skal leve etter Toraen (den skriftlige Moseloven) før han går til korset som Yehovahs offer for Israels (ikke for verdens, men for Israels) lovbrudd.

Hvordan skal vi forstå dette?

Når Jesus rir inn på ett esel, så oppfyller han profetien fra Sakarja 9 om Israels fredfulle konge som kommer ydmykt på ett esel. Han kommer med frelse, med tilbud om fred til alle som vil ha han som konge.

I Sakarja 14:2-9 leser vi om Israels Konge som skal komme som en krigers konge og slåss for sitt folk Israel og Jerusalem.

Den siste delen av profetien har ikke enda blitt oppfylt, men vi vet fra åpenbaringsboken at Jesus en dag vil oppfylle den. Når det skjer, så er det for sent. Da vil han personlig krige mot og drepe alle Israels fiender (legg merke til at profetien sier Israels fiender, ikke de kristnes fiender) som ikke vil  underlegge seg Toraen og ha Jesus som Konge. Deretter vil Jesus sette seg i tempelet på Davids trone og styre Jerusalem, Israel og hele verdenen med Moseloven som grunnlov.

På Hebraisk sier vi at Kapittel i i Sakarja handler om Messias Ben Yosef (Messias sønn av Josef) som er Israels lidende Konge  og Messias Ben David (Messias sønn av David) som er Israels kriger Konge. Vi vet at Jesus har allerede komt som Messias Ben Yosef og vi venter med lengsel på at han skal komme som Messias Ben David.

Er Han din Konge?

En dag, så kommer Jesus tilbake som Messias Ben David. Vårt eget Ny testamente sier at den dagen, så kommer Han ridende på en hest og blodet av Hans offre vil stå opp til bisselet på hesten. Når den dagen kommer, så kommer Han ikke som en fredfull Konge som tilbyr fred og frelse. Da kommer Han som en kriger Konge som har ett mål for øye: Utslette Israels fiender og sette seg i tempelet som Israels lovede Konge. Der vil Han sitte å styre Jerusalem, Israel og hele verdenen. Da vil denne verdenen ha 1 grunnlov og det vil være Toraen (den skriftlige Moseloven).

Den dagen blir det en verdensomspennende lov at man ikke skal spise noe urent, man skal holde lovhøyttefesten, sabbatene og Yehovahs høytider i tillegg til omskjærelse. Den dagen vil Jesus selv straffe hardt de som spiser urent, de som ikke blir omskjært og ignorerer Sabbaten og Yehovahs høytider. Men Han vil selvfølgelig også straffe de som lever moralsk urent, de som skiller seg og gifter seg på nytt, har sex før ekteskapet og stjeler. Sagt på en annen måte; om du ikke holder alle budene som gjelder for ditt kjønn den dagen, så vil Jesus selv straffe deg for det.

Kanskje du ikke har en dråpe Israels Jødisk blod i din slekt, men det betyr ikke at du er redningsløst fortapt. For Yehovah sier selv i sitt ord, at hver den som vil omvende seg til Israels Gud og tjene Han i lydighet for så å la seg forsone gjennom Blodet til vår Konge Yeshua (Jesus) vil bli en del av Israel. Så invitasjonen er åpen for alle som vil, ingen vil tvinge deg, du har ett valg om å fortsette livet som en hedning og en fiende av Israel. Eller å krysse over å bli en Israelitt og dermed en sønn eller datter av Yehovha (John 3:16) med Jesus som din Konge.

Men om du tar det valget, så sier vårt eget Ny Testamente at det er ikke nok bare å tro Jesus døde for deg, ble begravd og sto opp igjen. En slik tro er død sier Johannes og Jakob og en død tro kan ikke gjøre deg til Israel. Du må ha en levende tro som viser at Jesus er din Konge, og det er bare 1 måte å gjøre det på ved å høre hva Han sa du skal gjøre og gjøre som Han sa. (Luk 6:46, Matt 7:21-23)

Noe av det mest viktigste, som gjør vår Konge mest rasende er avgudstilbedelse. For det første budet som er mest viktigst for Jesus ifølge evangeliene er dette: Yehovah er din Gud og Han alene skal du tilbe.

Om Jesus er din Konge, så kan du ikke tilbe Han som Gud for da er du ulydig mot din Konge.

Er Han din Konge? Eller er ditt blod som vil en del av de blodet som går til bisselet på hestene når Jesus kommer tilbake?

Kanskje du tenker det er lenge til Han kommer, jeg er død før den tid. Men ha i tankene at din Konge sier i Matt 7:21-23 at da vil du få høre «gå bort fra Meg, for Jeg kjenner dere ikke, dere som lever lovløst».