Hvem er Gud?

oktober 11, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Det dobbelte kjærlighetsbudet

I Markus 12:29-31 sier Jesus: Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.

Det dobbelte bud er ikke noe nytt

Når vi leser at Jesus sier «Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet.» så er ikke dette noe nytt han kom med. Hva Jesus sier her er ett direkte sitat fra Jødenes trosbekjennelse som vi i dag kjenner som shema. Shema er forholdsvis lang, men rett etter denne første linjen som Jesus siterer her, så følger det en del som sier vi elsker Herren vår Gud ved å holde Hans Tora (den skriftlige Moseloven), også en del som sier hvilke velsignelser vi får del om vi gjør det og hvilke ulykker og forbannelser vi kommer utfor om vi ikke elsker Herren vår Gud.

Men om Jesus er Gud, eller en del av treenigheten, hvordan skal vi da forstå Markus 12:29-31? For å forstå Markus 12:29-31, så må vi først finne ut om Bibelen sier at Jesus er Gud.

I Hebreerbrevet 1:8 leser vi: Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav.

Hva du nettopp leste er ett direkte sitat fra salme 45:7 hvor vi leser vers 7 og 8: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav.Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Det er to muligheter vi har for å forstå salme 45:7-8:

  1. Teksten «derfor, Gud, har din Gud» kan forstås som at Jesus er Gud men han er ikke Gud Fader, derfor kan salmisten si «derfor, Gud, har din Gud». Problemet med denne forståelsen er at Jakobs brev, Jesus selv og Bibelen sier Gud er 1 som i tallet 1 ikke som en enhet. Det andre problemet er:
  2. I israel på Jesu tid, så ble Israels konger sett på som Guds sønner fordi de var representanter for Gud. Så når du møtte en av Israels konger, så møtte du en som skulle være ett bilde på Gud uten selv å være Gud. I dagligtalen på den tiden, så var det  derfor vanlig å omtale Israels konger som gud med liten g. Det ser vi også i original teksten på Gresk til Hebr 1:8 og salme 45:7-8 at ordet for Gud er her skrevet med liten forbokstav.

Da skjønner vi at den første forklaringen til Hebr 1:8 faller vekk og vi kan ikke bruke dette skriftstedet som bevis på at Jesus er Gud.

Titus 2:13: Mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet

Du trenger ikke lese denne teksten på Gresk for å se det her snakkes om to forskjellige: vår store Gud OG vår frelser Jesus Kristus. Men om vi også leser denne teksten på Gresk, så blir det enda klarere siden vi ser det lille ordet kai som forteller oss at her det snakk om to forskjellige som ikke er en og samme person.

Derfor kan vi heller ikke bruke dette skriftstedet som bevis på at Jesus er Gud.

Johannes 8:58: Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER før Abraham ble til.

Mange vil si at JEG ER må være det samme som Guds navn, derfor må Johannes 8:58 ses på som det endelige beviset på at Jesus er Gud. Problemet med dette er at egō eimi på Gresk, som vi oversetter som JEG ER betyr «jeg eksisterer». Sett i sammenhengen Jesus sier det her, så sier Jesus at han var til før Abraham ble til. Å si at han var til, før Abraham ble til, er ikke det samme som å si han er Gud. 

Derfor kan vi heller ikke bruke dette skriftstedet som bevis på at Jesus er Gud.

Johannes 1:1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud

Det Greske ordet for Gud er theos.

Theos blir brukt 1 300 + ganger i Ny testamentet og det henspeiler nesten alltid på Bibelens Gud, men av og til brukes det om f.eks djevelen i 2.Kor 4:4 eller om mennesker. Spørsmålet blir da, hvordan skal vi vite når tid theos betyr Bibelens Gud, og når tid det betyr noe helt annet?

På Norsk, og Engelsk, så skiller vi ved å bruke stor G eller liten g. Men når evangeliene ble skrevet på Gresk, så ble alt skrevet med store bokstaver. For å skille mellom Bibelens Gud og andre guder på Gresk, så ble det lille ordet ho tilføyd foran theos om det var snakk om Bibelens Gud. Står det ikke ho foran theos på Gresk, så vet man at det er ikke snakk om Bibelens Gud.

Når vi da leser i Johannes 1:1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud så står det på Gresk: «I begynnelsen var ordet, og ordet var ho theos (hos Gud) og ordet var theos (Gud)» (ho mangler foran den siste theos)

Derfor kan vi like gjerne lese John 1:1 slik: I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var som en gud.

Vi kan derfor heller ikke bruke dette skriftstedet som bevis på at Jesus er Gud.

Hvem er da Jesus, om han ikke er Gud?

Bibelen viser oss at Jesus som menneske har sonet vår synd, blitt begravd og vekket opp av de døde igjen.  Han ble født av en jomfru slik det var profetert. Han brukte 3 år av sitt liv til å vise oss hvordan vi skal leve om vi elsker Gud. Så gikk han til korset som ett syndfritt offer for oss for å sone vår synd, før Gud vekket han opp igjen fra de døde. Nå er han blitt gitt all makt i himmel og på jord (Matt 28:18). Han er i dag i himmelen i det himmelske tempelet som ett 100% menneske. I det himmelske tempelet, så er han vår høyeste prest og gjør tjeneste for oss. En dag i fremtiden, så vil han komme igjen for å sette seg på tronen i Jerusalem og styre denne jorden med Toraen (den skriftlige Moseloven) som grunnlov.

En annen måte å si det på er at Jesus er den første av den nye skapelsen og om du vil omvende deg i dag tilbake til Toraen slik Jesus lærte oss, og tro på at Jesus døde for din synd, ble begravd og sto opp igjen, så lover Bibelen deg at du blir ett med Jesus. Er du ett med Jesus, så lover Bibelen deg at du kan gjøre hva han gjorde, at du er ett Guds barn, og om Jesus kommer igjen før du dør så blir du med han til det nye Jerusalem. Om du dør før Jesus kommer igjen, så går du rett til himmelen for å hvile ut i påvente av oppstandelsen.

Det er derfor ikke noe farlig å si seg enig med Jesus i at han ikke er Gud, det er egentlig veldig befriende fordi du blir fri til å elske vår Gud slik Jesus lærte oss.