Hvilke forventninger har du til Bibelen?

juli 4, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Har du noen gang kommet over vers i Bibelen som tilsynelatende motsier andre vers i Bibelen?

Som f.eks Rom 3:28 og Johannes 3:16:Sett under ett er det ganske tydelig at vi er rettferdige ved tro. Er vi rettferdig ved tro så er det nødt til å  være ved tro på Jesus. Ser vi det sammen med f.eks Apg 16:31 så kan det egentlig ikke være noen tvil; tror vi på Jesus blir vi rettferdige og frelst.

Men så skjer det som av og til skjer; vi kommer over vers som Jakob 2:24 som tilsynelatende motsier Rom 3:28 og John 3:16. For her i Jakob 2:24 sier han at mennesket er rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro. Hvordan takler du det når du kommer over slike vers i din Bibel? Vers som tilsynelatende motsier hva du forventer at Bibelen skal si?

Du har to valg her, du kan enten bare ignorere disse versene eller du kan prøve å tvinge de til å være enige med dine forventninger.

Så møter vi på enda en utfordring, for Apg 16:31 og Rom 3:28 er tilsynelatende uenig med Apostlenes gjerninger 20:21 og 26:20. I Apg 16:31 og Rom 3:28 sier Paulus vi er rettferdige ved tro og tro alene. Men i Apg 20:21 og 26:20 sier Paulus samme som Jakob, vår tro må vise seg i gjerninger for at vi skal bli rettferdige.

Du har fortsatt to valg, enten ignorere dette eller prøve å tvinge disse versene til å være enige med dine forventninger. Men du har også en tredje mulighet, du kan la Bibelen forme dine forventninger istedenfor å la dine forventninger bestemme hvordan du forstår Bibelen.

Om man sammenligner Apostlenes gjerninger 20:21, 26:20 med Jakob 2:24, så ser man fort at det er egentlig ikke noen uenigheter her eller motsigelser. Paulus sier det samme som Jakob men bare på en litt annen måte med ett litt annet ordvalg:

Jakob sier at mennesket er rettferdig når vår tro er synlig i gjerninger. Paulus sier at vi blir rettferdige når vår tro er synlig i gjerninger. Men så ser vi at både Paulus og Jakob tilsynelatende skiller mellom rettferdiggjørelse og tro, hvordan skal vi forstå det?

Når Jakob og Paulus snakker om å tro på Jesus, så bruker de ett Gresk ord som betyr: Du hører hva Jesus sa og du gjør som Jesus sier, da tror du på Jesus.

Så når Paulus i Apg 20:21, 26:20 sier vi blir rettferdige når tro er synlig i gjerninger og han sier vi må tro på Jesus så snakker han egentlig om to sider av samme sak: For hva var det Jesus lærte oss? Jesus lærte oss å omvende oss fra lovløshet til lov (Matt 23:2-4) og om du tror på Jesus, så viser du at du tror ved å gjøre som Jesus sa. Om du omvender deg tilbake til Yehovah og viser at du har omvendt deg, så gjør du som Jesus sa.

Når Jakob sier mennesker er rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare tro, så sier han samme som Paulus at vår tro på Jesus må vise seg i våre gjerninger for å kunne være en rettferdiggjørende tro. For om vi virkelig tror på Jesus, så hører vi og gjør som Jesus sa.

Så derfor ser vi at både Jakob og Paulus er enige, vi blir rettferdiggjort ved tro når vår tro vises i lydighet til hva Jesus sa ikke hva Jesus gjorde. Men Paulus sier noe som Jakob ikke sier, Paulus sier at vi blir hellig i tillegg til rettferdig når vi tror på hva Jesus gjorde i tillegg til hva Han sa. Så for Paulus og for Jakob, så tror du på Jesus når du hører hva Jesus sa og gjør som Han sa i tillegg til å tro på hva Han gjorde.

Så hvordan skal vi da forstå Rom 3:28?

Premisset for å forstå Rom 3:28 må være at Paulus kan ikke motsi seg selv, så han kan ikke si en ting i Apg 20:21 26:20 også noe helt motsatt i Rom 3:28. Om vi også tar med i betraktning Apostlenes gjerninger 15 og Matt 23:2-4, så forstår vi at lovgjerningene i Rom 3:28 handler ikke om den skriftlige Moseloven men om den muntlige Moseloven. Det er dette Paulus prøver å si til oss i Rom 3:28: Mennesket blir ikke rettferdig av å leve etter Jødenes tradisjon og muntlige lov.  For vår del kan vi si det slik, vi blir ikke rettferdige av å leve etter vår kirkesamfunns dogmer og tradisjoner eller hva pastoren vår sier er rett og galt. Mennesket blir kun rettferdig av å leve etter den skriftlige loven slik som Jesus lærte oss.

Men hva da med Apg 16:31?

Her i Apostlenes gjerninger 16:31, brukes det samme Greske ordet for tro som i Jakob 2:24 og Apostlenes gjerninger 20:21 og 26:20. Du tror på noen om du hører hva den personen sier og du gjør som de sa. Så når de sier «tro på Herren Jesus Kristus og du skal bli frelst» så hører fangevokteren «hør hva Jesus Kristus sa og gjør som Han sa så skal du bli frelst.»

En slik måte å lese Bibelen på bekreftes av Misjonsbefalingen. For vi kristne forstår ofte Misjonsbefalingen som «gå ut og fortell hele verdenen at Jeg døde for dem.» Men om vi skal holde oss til hva Jesus faktisk sier, så sier Han; gå ut og lær hele verdenen å leve etter Min lære.

Så hvordan blir vi rettferdige for Gud?

Ved å omvende oss fra lovløshet til lov så vi viser at vi hører og gjør hva Jesus lærte oss. Da blir vi rettferdige for Gud fordi alle rundt oss kan se at vi lever ett omvendt rettferdig liv. Dette er også garantien vår for tilgivelse iflg. hva Paulus lærer oss i Apg 20:1, 26, og 1.Johannes 1:9. For vi blir tilgitt ved omvendelse fra lovløshet til lov.  Men vi blir ikke hellige av å bli rettferdig og tilgitt. Er vi rettferdige og tilgitt men ikke hellige så kommer vi gjennom dette livet, men vi kommer ikke inn i det nye Jerusalem. Er vi hellig men ikke rettferdig og tilgitt, så kommer vi gjennom dette livet men vi kommer ikke inn i det nye Jerusalem.

Paulus er veldig tydelig på at vår helliggjørelse blir gitt oss når vi tror på hva Jesus gjorde for oss som vårt syndeoffer.

Paulus er veldig tydelig på at vår rettferdiggjørelse og tilgivelse blir gitt oss når vi hører og gjør hva Jesus sa og derfor lever ett omvendt liv, i lydighet til den skriftlige Moseloven.

Har du både rettferdiggjørelse, tilgivelse og hellighet så kommer du gjennom dette livet og inn i det nye Jerusalem når den tid kommer.

Ser du nå verdien av å la Bibelen forme dine forventninger istedenfor å la dine forventninger prøve å forme Bibelen?