Hvordan bli helbredet

november 11, 2021
Hvordan bli helbredet
Denne ukens Bibelundervisning, helbredelse:
 
I Jesajah 53:5 leser vi: Han ble såret for vår ubevisste synd, knust for vår bevisste synd, straffen som lå på oss tok Han på seg så vi kan få helhet i livet og ved Hans sår har vi fått legedom.
 
Ingen ønsker å være syk, og når det først rammer en, så er det egentlig noe skikkelig herk enten det er en forkjølelse eller noe langt verre. Men det som kanskje er enda verre er når noen vi er glad i blir syk og lider, enten det er ett migrene anfall eller noe langt verre, så gjør det vondt å se noen vi er glad i bli syk. Vi kan ikke bære sykdommen for dem. Så det er bare naturlig at vi prøver alt for å holde oss og de vi er glad i friske. Men selv om vi og de vi er glad i gjør alt rett, lever sunt, mosjonerer, ikke røyker så kan selv en ikke røyker få lungekreft og en som aldri drikker kan få skrumplever. Om det er en ting som er sikkert så er det at sykdom er en del av livet, og den gjør aldri forskjell på folk. Den rammer rike som fattige, unge som gamle, kristne og frelste som ufrelste.
 
Ja om vi skal være realistiske, så vet vi at kristne blir like syk som ufrelste selv om majoriteten (ikke all kristen forkynnelse men flertallet og den som er mest eksponert) av kristen forkynnelse prøver å gi oss ett motsatt inntrykk. På hvilken måte prøver kristen forkynnelse å gi oss motsatt inntrykk? Ved å fortelle oss at det å være en kristen garanterer helbredelse og 100% suksess når vi ber for syke. Men har du lagt merke til hvordan den samme forkynnelsen også forteller oss at når vi ikke blir helbredet og ikke har suksess med å be for andre, så er det fordi vi enten har for lite tro eller fordi vi er ulydige mot deres lover og regler som f.eks at vi ikke har gitt nok til deres menighet? Fordi sykdom er så altomfattende og vondt, så er det bare naturlig man i desperasjon tror på det som blir sagt selv om det ikke er sant. For som vi skal se, det er ikke sant at det å være en kristen garanterer helbredelse og 100% suksess når vi ber for syke.
 
Men hva skjer når du blir så desperat at du tror på en løgn? Du får ett brutalt møte med virkeligheten.
 
Så langt i mitt kristne liv, så har jeg sett så alt for mange som har opplevd denne kollisjonen mellom virkelighet og løgn. De trodde virkelig at bare de la hendene på de syke og ba i Jesu navn, så ville de som de ba for altlid uansett bli frisk. De trodde virkelig at fordi de er frelst ved Jesu Blod, så vil de selv vandre i perfekt helse dag og ut og dag inn. Når da den de ba for døde, og de selv ble bare verre, så endte det enten i total frafall fra troen, i en fordømmelse av seg selv eller andre for ikke å tro nok eller tro sterkt nok eller de ble ekstremt legalistiske og fant opp en hel rekke med potensielle løsninger for at Gud skulle helbrede dem og de som de var glade i.
 
Men så sier du kanskje; men er ikke Jesajah 53:5 ett løfte om at alle som tror på Jesus og blir frelst skal bli helbredet alltid og uansett?
 
Her i Jesajah 53:5 leste vi nettopp at straffen som lå på oss tok Jesus på seg så vi skulle få helhet i livet, og ved Hans sår er vi helbredet. Det Hebraiske ordet Jesajah bruker for helhet er Shalom. Shalom betyr fred men det betyr også så mye mer enn kun fravær av konflikt. Shalom betyr helhet på alle områder av livet, fysisk, psykisk, emosjonelt, mentalt. Shalom er en tilstand i livet hvor du ikke mangler noen ting og alt er helt, rett og satt i stand. Du blir med andre ord helbredet økonomisk, fysisk, psykisk, relasjonelt, emosjonelt og materielt. Så Jesajah 53:5 sier egentlig at vi mangler helhet fordi vi har gjort noe galt, men Jesus tok på seg straffen for noe vi har gjort og derfor kan vi bli hele og helbredet.
 
Neste spørsmål blir derfor hva slags straff tok Jesus på seg og hvorfor fortjente vi den straffen?
 
I begynnelsen av 53:5 står det: Han ble såret for vår ubevisste synder, knust for vår bevisst synd. Vi fortjente den straffen fordi vi har syndet bevisst og vi har syndet ubevisst.
 
Først må vi vite hva synd er iflg.Bibelen.
 
1.Johannes 3:4 sier at synd er det vi gjør når vi bryter loven. Neste spørsmål blir jo da; hvilken lov? I dette tilfellet, så er det veldig klart at her er det snakk om 1 lov nemlig Guds lov som vi kaller for Moseloven. Så synd er iflg.Bibelen å gjøre noe Moseloven forbyr, som f.eks å spise svin eller, myrde, lyve, stjele osv.
 
Ser du hva Bibelen prøver å si her? Den prøver å fortelle oss at grunnen til at vi er ikke hele, grunnen til at vi er syk og trenger helbredelse, er fordi vi gjør ting som Moseloven sier er galt av oss å gjøre. Men Jesus tok på seg straffen for alle de gangene vi har gjort noe galt iflg.Moseloven, og fordi Han gjorde dette, så kan vi bli hele og helbredet på alle områder av livet.
 
Sykdom og manglende helhet i livet er derfor en konsekvens av synd. Men om sykdom er en konsekvens av at vi synder, betyr da det at Gud sender sykdom som straff?
 
I Jesajah 45:7 leser vi: Jeg skaper lys og Jeg skaper mørke. Jeg lager og sender helhet, Jeg lager og sender kaos og ondskap, Jeg Yehovah gjør alle disse ting. Det Hebraiske ordet for helhet er her i Jesajah 45:7 samme som i 53:5, Shalom. Det Hebraiske ordet for kaos og ondskap er ra. Så iflg. Jesjah 45:7, så er svaret ja, Gud sender sykdom som straff når vi gjør ting som Moseloven forbyr. Om vi er ærlige med hvordan vi leser Bibelen, så må vi innrømme at vi ser mange eksempler på dette i Bibelen som f.eks Ananias og Safira i Apostlenes gjerninger som ble drept av Gud fordi de gjorde noe som Moseloven sa var galt.
 
Så sykdom eller mangel på helhet og økende kaos i livene våre er ett resultat og en konsekvens av at du ikke følger Moseloven.
 
Så hvordan skal vi da bli helbredet?
 
2.Krønikerbok 7:14 er ett av mange eksempler i Bibelen som sier at ved omvendelse vil vi bli helbredet. Om vi omvender oss (omvendelse betyr at man slutter å gjøre noe) fra å gjøre det som Moseloven forbyr, til at vi begynner å leve slik Moseloven sier vi skal, så sier Bibelen at Gud vil helbrede oss. La meg understreke noe veldig viktig her, så du ikke misforstår: Dette handler ikke bare om moralsk omvendelse, dette handler om hele Moseloven og alle budene som gjelder for ditt kjønn der du bor utenfor Israel uten adgang til ett tempel. Sagt på en annen måte; om du lever moralsk riktig, men du spiser svinekjøtt og shopper på Lørdagen så har ikke du omvendt deg og kan ikke forvente helbredelse. Om du ikke spiser svinekjøtt og ikke shopper på Lørdagen, men du er skilt og gjengift, myrder barnet ditt i abort, ligger med alle og envher du ser av det motsatte kjønn, lyver og stjeler og banner og sverter, så har ikke du omvendt deg og kan ikke forvente helbredelse. Det som gir helbredelse er en total omvendelse på alle områder av livet ditt så du kan bli hel igjen.
 
Er det slik vi blir helbredet? At vi omvender oss fra lovløshet til Moseloven?
 
Ja Bibelen kan ikke lyve og den sier i 2.Krønikerbok 7:14 og andre steder ett klart rungende ja til spørsmålet ditt.
 
Men hva da med Jesajah 53:5? Som vi skal se, så snakker Jesajah 53:5 om det samme som 2.Krønikerbok 7:14.
 
Hvorfor måtte Jesus dø for din skyld?
 
Fordi du har bevisst og ubevisst gjort ting som Moseloven forbyr.
 
Kan du fortsette å gjøre ting som Moseloven forbyr om du tar imot Jesus?
 
Paulus sier nei, han bruker til og med litt sterke ord i Romerbrevet når han til ett slikt spørsmål sier, Gud forby at man skulle en gang tenke en slik tanke. Om man tar imot Jesus så må du omvende deg sier Paulus, og om du ikke gjør det, så er din tro på Jesus død og kan ikke frelse deg sier Jakob. Det er derfor ikke noe tvil, det å «ta imot Jesus» betyr at du slutter å gjøre ting som er galt iflg.Moseloven og begynner å leve etter den. Det er det samme som 2.Krønikerbok 7:14 snakker om, omvendelse gir helbredelse og nøkkelen til helbredelse ligger i Moseloven.
 
Men hva da med korset? For man kan jo omvende seg til Moseloven uten å tro på korset?
 
Man kan egentlig ikke det, fordi Moseloven kan ikke sone bevisst synd, den kan kun sone ubevisst synd. Så om du virkelig ærlig omvender deg til Moseloven, så forstår du veldig fort at du trenger også korset fordi du vet veldig godt at du har syndet bevisst mer enn en gang i ditt liv. Og du vet at du trenger korset fordi Bibelen og Moseloven helt klart sier at du vil aldri slutte å synde ubevisst. Tempelet i Jerusalem er jo borte, så når du synder ubevisst så kan du ikke gå dit å sone lengre. Den eneste muligheten du har er å tro på at Jesus døde for deg, ble begravd og sto opp igjen fra de døde og Hans Blod soner for deg her og nå i det himmelske tempelet. (Hebreerbrevet). Så om du omvender deg til Moseloven, men avviser korset, så har ikke du egentlig omvendt deg fordi du nekter da å sone din ubevisste synd slik som Moseloven sier du skal.
 
Så nå vet vi hvordan vi skal bli helbredet, men betyr da det at omvendelse garanterer 100% suksess når du ber for syke og garanterer at du vandrer i helse hele livet ditt?
 
For å svare på det siste først, ja så lenge du fortsetter å leve omvendt hver dag slik Jesus sier vi skal (Matt 16:24-26). Så om du vil holde deg frisk, så må du hver dag bestemme deg for å holde Moseloven og hver dag når du gjør noe ubevisst synd (slik vi alle gjør) omvende deg fra den og tro på Jesu Blod i det himmelske tempelet som soner for deg. (1.John1:9, Hebreerbrevet). Da sier Jesus i Matteus 6:25-34 at du ikke har noen grunn til å bekymre deg for din helse i det hele tatt, fordi din Himmelske Far Yehovah vil ta ansvaret for den slik som Han gjorde for våre forfedre i ørkenen for 40 år.
 
Garanterer det 100% suksess når du ber for syke?
 
Nei, fordi den du ber for må allikevel omvende seg. Om han eller hun nekter å omvende seg, så har han eller hun ingen garanti fra Yehovah på å bli frisk. Men som vi ser i forbindelse med Moses og de han ba for, når de omvender seg så blir de også helbredet alltid. Og som vi ser i forbindelse med Jesus og de Han ba for, når de omvender seg så blir de helbredet alltid. Men legg merke til hva Jesus sier når Han ber for syke, etter å ha helbredet de så sier Han alltid «omvend deg så ikke noe verre skal skje med deg.» Så med andre ord, om du blir helbredet pga forbønn men nekter å omvende deg, så vil verre ting skje med deg noe jeg personlig har sett skje i livene til de jeg har bedt for som har nektet å omvende seg.
 
Om Moseloven er vår nøkkel til helbredelse, så er det jo ganske åpenbart at kristne i Norge har ett problem siden flertallet av kristne ikke tror Moseloven gjelder for dem. Istedenfor ser vi løfter som ikke har noe grunnlag i Bibelen, forsøk på å løse troskriser når noen blir sykere og dør ved å anklage folk at de har for liten tro og ikke har gitt nok penger.
 
Er det ikke på tide nå å bli frisk ved å omvende deg til Moseloven slik Yehovah har sagt vi skal gjøre og legge all løgnen og de menneskapte reglene bak deg?