Hvordan bli velsignet av Gud

mai 30, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Har du lyst til å bli velsignet av Gud i dag?

Selvfølgelig har du det, vi trenger alle å møte dagen og uka med Guds velsignelse fordi det gjør livet så mye lettere om vi vet vi har Han med oss.

Men hvordan blir du velsignet av Gud?

La oss først se på hva det betyr å være velsignet. Det Greske ordet for velsignelse betyr en person som er tilfreds og får Guds nåde over sitt liv. Så det å bli velsignet av Gud er det samme som å leve under Guds nåde.

Har du lyst til, eller rettere sagt, har du behov for Guds nåde i dag?

Selvfølgelig har du det, vi er helt avhengige av Guds nåde for den dagen vi står ovenfor og den uka som ligger foran oss.

Hvordan får du Guds nåde?

La oss sammen lese Lukas 11:28: Han sa: velsignet være de som hører Guds ord og adlyder det.

Det Greske ordet brukt for å høre Guds ord betyr ikke bare at du hører hva som blir sagt, det betyr at du hører hva som blir sagt og gjør slik som Gud sier. Da lever du i Guds nåde og velsignelse når du hører og gjør hva Gud sier.

Men hva sa Gud vi skulle gjøre?

Matteus 23:2-4, 7:21-23, 6:25-34, 1.John 2:6, 1.Kor 11:1, Gud sa: Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt annet i tillegg.

Hva betyr det å søke Guds rettferdighet?

Det Greske ordet brukt for rettferdighet i f.eks Matt 6:25-34 betyr å gjøre det som er rett i Guds øyne.

Hva er rett å gjøre i Guds øyne?

Ordspråkene 12:13: Ha respekt for Yehovah og hold Hans lov (den loven vi kaller for Moseloven), det er menneskenes plikt. Det som er rett i Guds øyne er å holde Hans lov.

Da skjønner vi at nøkkelen til å bli velsignet av Gud og leve i Hans nåde ligger i Moseloven. Den som lever etter loven vil ifølge Jesus ha Guds nåde over sitt liv og leve under Hans velsignelse.

Men så tenker kanskje du; vent litt….vandre i lovgjerninger?!? det kan du ikke mene, fordi vi er jo under nåde ikke under lov!?!

Det er da du må spørre deg selv; hvem skal du høre på om Bibelen ikke er enig med hva pastoren din/din favoritt forkynner/ditt kirkesamfunn lærer? Skal hva Bibelen sier telle mer for deg eller skal du sette pastoren din/din favoritt forkynner/ditt kirkesamfunn over hva Bibelen sier?

Så hva sier Bibelen?

Vi ser aldri at Jesus sier noe annet enn: omvend deg og hold loven. Det jo naturlig at Han aldri sa noe annet enn det med tanke på at Han hadde ikke dødd enda og gjenoppstått fra de døde, derfor var ikke korset en sentral del av Hans forkynnelse. Men vi ser heller aldri Paulus si noe annet enn: omvend deg og hold loven slik som Jesus gjorde. Som f.eks 1. Kor 11:1 hvor Paulus aktivt oppfordrer sine lesere til å imitere Jesu liv, slik han imiterer Jesu liv. Så det er ikke grunnlag i Bibelen for å si at Moseloven ikke gjelder den dag i dag.

Når da Bibelen sier Moseloven gjelder i dag, men pastoren din/din favoritt forkynner/ditt kirkesamfunn ikke er enig med dette, så må du avgjøre hvem du vil høre på? Men bare en av disse døde på ett kors for dine synder. Bare en av disse påstår å være Guds ord til oss.

Når det er sagt; kan lovgjerninger frelse oss?

Nei, i likhet med Israelittene så blir ikke vi frelst ut av vårt Egypt pga hva vi gjør. Frelsen fra Egypt og korset var og er en gave som ble gitt Israelittene og oss ufortjent. Men som du sikkert vet, av hele den generasjonen som gikk ut av Egypt var det bare 2 stk som kom inn i det lovede landet. Sagt på en annen måte, bare 2 av flere millioner frelste Egyptere arvet den endelige frelsen. Hvorfor? Om du leser i Gamle Testamentet, så ser du at etter de var frelst fikk de loven. Men bare 2 av de millionene som var frelst holdt loven helt frem til det lovede landet. Derfor var det bare 2 som arvet den endelige frelsen og de arvet den fordi de holdt loven.

Om vi nå går til Ny Testamentet, så ser vi det samme gjenta seg her. Jakob sier f.eks at tro uten gjerninger er død, og om du ikke har gjerninger, så kan ikke din tro frelse deg. Johannes sier at den som påstår han er i Kristus må leve livet sitt slik Jesus levde det. Paulus sier han var i Kristus fordi han levde livet sitt slik Jesus levde sitt liv, også oppfordret han alle hans lesere til å gjøre det samme. Så selv om det er flere millioner kristne i verdenen i dag som bekjenner seg frelst pga Jesu kors, så er det dessverre ikke flere millioner kristne som til sist går inn i det nye Jerusalem. Ifølge Jesu egne ord, i Matteus 7:21-23, så er det kun de som holder loven hele tiden frem til de kommer til det nye Jerusalem som faktisk får lov til å gå inn. Alle andre vil i likhet med Israelittene holdes utenfor i mørket hvor det er gråt og tenners gnissel.

Så lovgjerninger kan ikke frelse oss, men Bibelen er klar på at om vi sier vi er frelst men vi forkaster loven så er vår tro død og kan ikke frelse oss.

Hvorfor hører vi ikke da i forkynnelsen fra våre menigheter at den som er frelst må holde loven? Hvorfor hører vi istedenfor at det er umulig for oss å holde den, og den som prøver på det faller fra nåden?

Jeg er enig med deg i at om vi bare skal høre på hva forkynnelsen sier til oss, så sier 99% av alle pastorer og evangelister at vi ikke skal holde loven fordi vi er under nåden. Men om du hører etter hva de sier, så har også 99% av alle pastorer og evangelister erstattet loven med sine egne regler og bud. Som f.eks tiende, det står ingenting i Bibelen om at vi skal gi 10% av våre penger til en kristen menighet. Men allikevel så hører vi hver Søndag en oppfordring om å gi tiende, denne oppfordringen er ofte begrunnet i at Abraham gav tiende lenge før loven kom. Men problemet er dette: Sabbaten ble gitt i skapelsen mange 1000 år før Abraham ble født. Så hvorfor skal vi gi tiende men forkaste sabbaten? For om vi skal følge deres tankegang for hvorfor vi skal gi tiende, så burde vi jo også holde sabbaten siden den kom veldig lenge før Abraham var født og før loven ble gitt. Det er andre eksempler også på hvordan pastorer og forkynnere erstatter loven med sine egne lover og bud, Jesus sier i evangeliene at den som gjør slikt tilber Hans Far forgjeves.

Burde vi ikke høre mer på hva Jesus sier og hva Bibelen faktisk sier enn hva våre pastorer sier når det våre pastorer sier ikke stemmer med Bibelen eller Jesu ord? Det var ikke våre pastorer som døde på ett kors for oss…….så hvorfor skal vi sette deres ord høyere enn Jesu egne ord i Bibelen?

Paulus sier også noe som vi ofte overser, han advarer oss og sier at antikrists ånd er allerede i blant dem på den tiden han levde. Om antikrists ånd var tilstede når Paulus levde, og vi lever i de siste tider, så er antikrists ånd enda sterkere tilstede nå. Hvem tjener på at du velger å forkaste loven og ender opp med en død tro som ikke kan frelse deg? Hvem tjener på at du velger å forkaste loven og ender opp med en død tro som ikke kan gi deg nåde for dette livet? Svaret er veldig enkelt; antikrist tjener på det. Antikrist har ikke noe imot at du tror på Jesus så lenge din tro på Jesus er død og utav stand til å frelse deg. Han har heller ikke noe imot at du tror på Jesus så lenge din tro er død og ikke kan gi deg Guds nåde for dette livet. Han fryder og gleder seg over den kristne som bekjenner tro på Jesus, men som forkaster loven. For han vet at den kristne som gjør dette og som dør uten lov vil aldri se det nye Jerusalem. Han vet at den kristne som gjør dette og forkaster loven vil aldri få oppleve gleden over Guds nåde og velsignelse for dette livet.  Det er derfor ikke så vanskelig å forstå hvordan antikrists ånd kan inspirere den kristne kirke til å forkynne tro på Jesus, samtidig som de forkynner vi skal forkaste loven, når antikrists ånd vet at Bibelen sier slike kristne har en død tro som ikke kan frelse dem. (Matt 7:21-23)

Har du lyst til å bli velsignet i dag? Trenger du nåde for dagen og uken?

Stå da antikrists ånd i mot og gjør hva Paulus og Jesus sa: Hør og gjør hva Gud sier, da blir du velsignet og får Hans nåde.