Hvordan få Den Hellige Ånd

desember 2, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Apostlenes gjerninger, 2:38, leser vi: Omvend dere og bli døpt, hver eneste en av dere, i Jesu Kristi navn så dere kan bli tilgitt for deres synder. Da vil dere få Den Hellige Ånds gave.

I Johannes evangeliet, 14:15-17, leser vi: Jesus sier, om dere elsker Meg så følger dere Moseloven slik Jeg lærte dere. Om dere elsker Meg og følger Moseloven, så vil Jeg spørre Faderen og Han vil gi dere en annen Hjelper som skal være med dere for evig tid – Sannheten Ånd. Denne  verdenen kan ikke akseptere Han for de ser Han ikke og kjenner Han ikke. Men dere kjenner Han, for Han bor allerede her med dere og vil være i dere.

Iflg det kjente nettstedet Got Questions, https://www.gotquestions.org/receive-Holy-Spirit.html så får vi Den Hellige Ånd når vi blir frelst og vi blir frelst ved å ta imot Jesus som vår Frelser sier de.

Men hva betyr det egentlig å «ta imot Jesus»? Hvordan kan vi vite at vi har fått Den Hellige Ånd? Hva er beviset for at andre er bærere av Den Hellige Ånd? Om vi skal gå utifra hva som blir forkynt i de fleste menigheter, så er det å ta imot Jesus å be en bønn og invitere Jesus inn i hjertet ditt. Men hva betyr egentlig det og hvordan «inviterer vi Jesus inn i vårt hjerte» ved å be en bønn?

Ett såpass viktig spørsmål er det kun Bibelen som kan gi oss ett svar på og vi finner svaret i Apg 2:38 og Johannes 14:15-17. Å ta imot Jesus er det samme som å omvende seg. Men det gir oss ett nytt spørsmål, hvordan omvender vi oss? Hva betyr det å omvende seg?

Det Greske ordet Bibelen bruker for å omvende seg er metanoeó. Direkte oversatt, så betyr det å forandre måten vi tenker på ved å akseptere Guds vilje for våre liv. Nå vet vi hva det betyr å omvende seg, og å «ta imot Jesus». Vi må forandre måten vi tenker på ved å begynne å akseptere Guds vilje for våre liv. Men det gir oss ett nytt spørsmål, hva er Guds vilje for våre liv?

Ordspråkene 12:13 sier at Guds vilje for oss er å respektere Gud og holde Moseloven.

Så det å omvende seg, å ta imot Jesus er det vi gjør når vi begynner å følge Moseloven. Men for å kunne gjøre det, så må vi først lære oss hva Moseloven sier.

Men Peter sier også at vi skal la oss døpe, hva betyr det?

I Moseloven finnes det ett bud om mikvah. Når vi ubevisst gjør noe som Moseloven sier er galt så sier loven vi skal gå til ett mikvah for å rense oss selv. Ett mikvah ser ut som ett stort basseng. Når f.eks menn har hatt våte drømmer om natta, eller kvinner har menstruasjon, så skal de etterpå rense seg i ett mikvah. Ett slikt renselsebad er derfor ikke noe man gjør en gang i livet man gjør det så ofte man har behov for det.

Med det vi vet nå, så kan vi oversette Apg 2:38 slik; følg Moseloven og rens dere selv i ett mikvah slik som Jesus befalte. Da vil dere bli tilgitt for deres synder å få Den Hellige Ånd.

Ser du forskjellen mellom hva Peter sier her og hva f.eks Got Questions sier?

I seg selv, så er ikke det Got Questions sier feil, men de forklarer ikke hva det betyr å «ta imot Jesus som sin Frelser.» Vi kristne vi skylder å forklare hva det betyr, fordi vi kan ikke forvente at noen som aldri har vært kristen forstår det. Og dessverre er det slik at mange har aldri fått det forklart, så de har endt opp med å tro at bare fordi de sa noen ord i en bønn så er de frelst. Som Matteus 7:21-23 forteller oss, den gruppen med kristne vil få en ubehagelig overraskelse når de dør. Er du en av de? Da kan du fremdeles gjøre som Peter sier her, omvende deg til Moseloven, la deg rense og få tilgivelse for dine synder OG Den Hellige Ånds gave.

Men ser du en annen veldig viktig forskjell mellom hva Peter sier her og det vi kristne vanligvis forkynner?

Han nevner ikke korset med ett ord når forsamlingen spør hva de skal gjøre for å bli frelst, men han fornekter det ikke. For noen vers før vers 38, så har Peter snakket om korset men hans fokus er ikke korset, det er Jesu oppstandelse og at Jesus lever i dag.  Dette er samme som Paulus senere sier, vi forkynner Jesus som var korsfestet. Ifølge Peter så er det Jesu oppstandelse som viser oss at Han er Messias.

Men det igjen gir oss ett nytt spørsmål, hvorfor er det viktig at Han er Messias? Er det ikke nok at Han døde for oss og er Han ikke Messias på den måten at Han led og døde på korset?

Hvem er egentlig Messias?

Vi kristne tenker Messias betyr Kristus den salvede. Så for mange av oss kristne, så er Messias = Jesus som var salvet til å dø for oss men dette er bare deler av sannheten.

For Peter, som var en Jøde, så var Messias den lovede Israels konge, en direkte etterkommer av Kong David som var lovt av Gud til å sette Israel fri fra sine undertrykkere. Det at Jesus døde for oss er viktig for Peter, men det som er mer viktig er at Han ble oppvekt fra de døde for det beviser at Han er Israels lovede Konge. Jesu oppstandelse bekrefter Jesus som Messias Ben Yosef, den lidende Messias profetert om i Jesajah,  som senere skal komme tilbake som Messias Ben David den regjerende krigeren som skal frigjøre Israel med våpenmakt og drepe Israels fiender. Det er derfor Peter vektlegger oppstandelsen fremfor korset, uten at han da mener korset ikke har noen betydning.

Når Jesus er Messias Ben David, Israels konge som er oppstått fra de døde, så betyr det at  Jesus lever her og nå. Det at Han lever her og nå, betyr at Han som Konge over Israel vet hvem som tilhører Han og hvem som er Hans fiender. Bibelen sier Han kan komme når tid som helst, og når Han kommer, så kommer Han som Israels konge som utsletter alle som er en fiende av Israel. Han kommer for å regjere Israel, og planeten jorden, fra tempelet i Jerusalem. Den loven Han vil regjere med som Han vil holde oss til ansvar for, er Hans Fars lov som vi kaller for Moseloven.

Når Peter vektlegger oppstandelsen, fremfor korset, så sier Peter egentlig: Skyndt dere å bli en del av Israel mens dere enda kan. For om Israels konge kommer i dag når dere ikke lever som dere skal, så blir dere drept og kastet i helvete. Men om dere vil omvende dere og la dere rense, så blir dere en del av Israel (får evig liv), får Den Hellige Ånds gave og blir tilgitt for deres synd.

Det Peter egentlig gjør her er å opptre som en ambassadør for Jesus som formaner folket til å skifte side og komme over på Jesus sin side før det er for sent.

Hva med deg? Hvilken side står du på?

Så er det alltid noen som vil spørre: Om Peter den gangen for mange 1000 år siden mente Jesus kunne komme når tid som helst, hvorfor har det ikke skjedd enda? Det er ett helt legitimt spørsmål som ikke er vanskelig å forstå at du lurer på. Men svaret er egentlig veldig enkelt:

Bibelen sier i Ny Testamentet at Yehovah venter i det lengste med å sende sin Sønn tilbake for å hente Hans brud. Han gjør dette fordi Yehovah vil at alle skal bli Israel (få evig liv/bli frelst). Men Han tvinger ingen til det, det er derfor flere millioner mennesker hver dag som møter Jesus og for mange av de så er det mot deres vilje. For om det er en ting sikkert, så er det at 10 av 10 mennesker dør. De vil enten møte Jesus som deres konge som ønsker dem velkommen hjem, eller som deres fiende som kaster de i helvete fordi de aldri omvendte seg (Matt 7.21-23)

10 av 10 dør, ingen av oss vet når tid og ingen av oss vet når tid Jesus kommer tilbake.

Hva skjer om du dør i dag? Møter du Jesus som din konge som sier «velkommen hjem» eller møter du han som din fiende som kaster deg i helvete fordi du aldri omvendte deg?

Svaret du gir på det spørsmålet er viktigere enn noe annet fordi ingen av oss vet når tid det vil skje.

Vi vet nå hvordan vi skal bli omvendt, ta imot Jesus å bli en del av Israel (få evig liv). Men vi vet også nå hvordan vi skal få Den Hellige Ånd og hva som er beviset på at vi og andre er åndsfylt. Beviset er ikke at vi taler i tunger, virker i mirakler, kan Bibelen utenat. Beviset er at vi har en dyp og inderlig kjærlighet til Yehovah vist i ett instendig ønske om å leve etter Hans lov, den loven vi kaller for Moseloven. Tungetale, mirakler, åndens gaver alt det er en del av ett slikt åndsfylt liv, men det er ikke beviset på ett åndsfylt liv.

Har du en dyp og inderlig kjærlighet til Yehovah, vist i ett instendig ønske om å leve etter Moseloven?

Om du vil møte Jesus som din Konge som ønsker deg velkommen hjem, om du vil ha Den Hellige Ånds gave, tilgivelse for synd og evig liv, så må du høre på hva Peter sa den gangen i Apg 2:38. Begynn å tenke slik som Yehovah tenker, følg Moseloven og la deg rense slik som vår Konge Jesus Kristus sa vi skulle. Da, og bare da, vil du få Den Hellige Ånds gave, bli tilgitt for dine synder og få evig liv (bli en del av Israel).