Hvordan vitne om Jesus

august 16, 2021

Series: Bibel

Hvordan vitne om Jesus

Jeg vil gjerne stille deg tre spørsmål, som jeg ber deg tenke over fordi de vil hjelpe deg til å bli en mer effektiv kristen og vinne flere for Jesus:

  1. Hvordan vil du reagert om en helt fremmed person kom opp til deg på gata og sa at ett menneske du aldri har møtt gikk i fengsel for noe du har gjort så du kan gå fri.? Du får ikke noe forklaring på hva galt du har gjort, og av og til, så får du høre at det gale du har gjort er å ikke tro på denne fremmede som du aldri har møtt. Jeg tror, du ville ikke reagert veldig positivt. Først og fremst fordi et gir ikke noen mening at en vilt fremmed person skal sone en fengselstraff for deg, men du får ikke vite hva galt du har gjort. Og det gir heller ikke noe mening at det gale er å «ikke tro på denne fremmede» fordi hvordan kan du bli anklaget for ikke å tro på noen du aldri har møtt?
  2. Hvordan ville du reagert om en helt fremmed person kom opp til deg på gata og sa at ett menneske du aldri har møtt, men som elsker deg, vil gi deg fremtid, håp, glede og fred vist du bare tror på han? Jeg tror du ville tatt imot dette forslaget, først og fremst fordi vi alle ønsker ett bedre liv men også fordi det er litt som julenissen. Vist du bare tror på han, så vil du få de beste gavene.
  3. Hvordan ville du reagert om en helt fremmed person kom opp til deg på gata og sa at i går, så ble du sett kjørene i 120 km/t i en 30 sone forbi en skole. Du holdt på å kjøre ned en gruppe med skolebarn, du kjørte på en eldre dame og det er bevis mot deg fordi flere tok bilder av dette. Selv la du ikke merke til hvor fort du kjørte fordi du var opptatt med mobilen og var sent ute til ett møte. Jeg tror du ville ha følt deg veldig redd fordi du hadde skjønt at du var skyldig, du hadde ikke noe å si til ditt forsvar og du måtte i fengsel for å sone din skyld. Om så den samme fremmede personen sa til deg at du trenger ikke være redd, fordi en vilt fremmed mann betalte boten din, og sa seg villig til å gå i fengsel for deg, så du er fri. Jeg tror du ville blitt veldig takknemlig til denne fremmede mannen, veldig glad i han og blitt veldig nøye med aldri mer å kjøre for fort og uoppmerksomt igjen.

La oss nå gå tilbake til alternativ nr.2, hva skjer om du tror på den fremmede og hans løfter, men etter en tid så ser du at livet ditt blir ikke bedre? Det blir heller verre og du har mindre fred og glede enn på lenge. Jeg tror at du vil bli veldig skuffet, bitter og gjøre en av to ting. Enten vil du forkaste den fremmede og si at alt han sier er ikke sant, det er bare løgn og du kan ikke stole på han. Eller så vil du bli veldig lovisk og prøve å gjøre alt du kan for å få hans oppmerksomhet og gjøre deg fortjent til disse løftene.

Når vi kristne vitner om Jesus, så vet ihvertfall vi som har levd en tid, at alternativ 2 sikrer resultat i 90 % av tilfellene. Det er veldig lett å få noen til å be «Jesus inn i hjertet» vist vi lover dem noe vi strengt tatt ikke kan holde, og heller ikke har Bibelsk grunnlag for å love dem. Men som vi alle vet, kristne blir syk, kristne dør, kristne har ikke ett lettere liv enn ufrelste så når de ser at livet ikke blir bedre vil de enten forkaste Jesus helt eller prøve på alle tenkelige måter å gjøre seg fortjent til Hans kjærlighet. Vi vet også, vi som har levd en tid, at alternativ 1 er den som sikrer minst frelste mennesker fordi det gir ikke mening. Ingen forstår hvorfor Jesus døde for dem når vi ikke kan forklare hva de har gjort galt, og om vi prøver å si at «det du gjorde galt er å ikke tro på Han» så roter vi oss enda lengre ut i forvirringen og forkastelsen for det gir ivhertfall ikke mening å høre oss si at de ender i helvete fordi de ikke tror på noen de aldri har møtt.

Det er derfor kun 1 alternativ som sikrer resultat som varer, som beskytter mot skuffelser og som gir ekte frelste mennesker, alternativ 3. Når du blir vist hvilke paragrafer du har brutt i en lov, hva slags straff som venter deg så har du ingenting du skulle ha sagt. Du vet selv så alt for godt hva du har gjort, og når loven forteller deg hva som er straffen for det, så blir du stilt til veggs og må godta hva som venter deg. Når du så får høre at Jesus betalte din straff, og du kan gå fri vist du bare vil omvende deg (slutte å bryte Moseloven) og ta i mot Han, så blir du veldig takknemlig for det Han har gjort og veldig nøye på ikke å gjøre det igjen. Da viser du den tro som Bibelen spør etter i Jakobs brev 2 og 1.Johannes 2, den tro som er en ekte frelsende tro.

Det er en viss mulighet at du kanskje er av den oppfatning at alternativ 3 blir for strengt, for brutalt eller til og med for fordømmende?

Da vil jeg at du skal tenke igjennom følgende punkter:

  1. Hvorfor kom Jesus? Jo for å dø for verdens synd, så hver den som tar i mot Han kan bli tilgitt.
  2. Hva er synd? 1.Johannes 3:4 sier at synd er å bryte Moseloven. Så om du gjør noe Moseloven forbyr, så synder du.
  3. Kan vi fortsette å synde (fortsette å gjøre ting Moseloven forbyr) etter vi har tatt imot Jesus? Nei ikke på noen måte sier Paulus i Romerbrevet 6 og Jakob i Jakob 2. Om vi har tatt imot Jesus, så må vi slutte med å gjøre ting som Moseloven forbyr ellers så er vår tro på korset død og kan ikke frelse oss. 1.Johannes sier at om vi ikke følger Moseloven, etter vi har tatt imot Jesus, så er ikke vi ett med Jesus. Er vi ikke ett med Jesus, så er ikke vi frelst.

Hvordan skal vi forstå hvorfor vi skal bli frelst, og hvordan vi skal leve som frelst, vist Moseloven ikke gjelder for oss? Disse 3 punktene viser fra Bibelen at det er umulig å forstå hvorfor vi skal bli frelst, og hvordan vi skal leve som frelst, vist Moseloven ikke gjelder lengre. Alternativ 3 er derfor den eneste Bibelske måten vi kan vitne på, ved å bruke Moseloven til å vise mennesker hvorfor de trenger frelse og bruke Moseloven til å vise mennesker hvordan de skal leve som frelst.

Så kanskje du fremdeles mener at alternativ 3 er for strengt, for brutalt, eller for fordømmende?

Enkel logikk og erfaring forteller oss at om vi ikke bruker alternativ 3, så vil evangeliet enten ikke gi noe mening og bli uforståelig eller vi vil skape frafalne, skuffede, bitre og loviske mennesker. Bibelen forteller oss, fra Matt 7:21-23, at vi vil også skape fortapte mennesker. Mennesker som tror de er frelst, som gjør store ting i Jesu navn, men som en dag vil høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som forkaster Moseloven!».

Og om du fremdeles ikke er overbevist, la oss se på hva Jesus gjorde.

I møte med den rike unge mannen, på spørsmål om hvordan han skal arve evig liv, så ser vi aldri Jesus si «tro på Meg og hva jeg skal gjøre om noen dager til på korset.» Istedenfor ser vi Jesus bruke Moseloven til å vise den rike unge mannen hans synd, og når hans synd er avslørt, så blir han invitert til å komme å følge Jesus. Fordi han avslår Jesu tilbud, så sier teksten oss at han ble aldri frelst den rike unge mannen.

Om Jesus brukte alternativ 3 i sin forkynnelse, bør ikke vi som Hans disipler gjøre som vår Herre og Mester?

Bibelen er veldig klar på en ting i Misjonsbefalingen, om du er en disippel av Jesus (en kristen) så er din første prioritet å vitne om Han. Yehovah (Gud) vil bevisst sende ufrelste din veg for at du skal vitne til de. Det er ikke din oppgave å frelse de, det er kun Den Helige Ånd som kan gjøre. Din oppgave er å være budbærer og vise de hvorfor de trenger frelse og hvordan de skal leve som frelst ved hjelp av Moseloven. De som kommer din veg, som du ikke vitner til som går fortapt, vil du bli holdt ansvarlig for når du dør. I Ezekiels bok, står det rett ut at om du ikke advarer om den dommen som kommer over de som bryter Guds lov Moseloven, så vil Yehovah kreve deres blod av dine hender. Men om du advarer, og de ikke tar imot, så er du uskyldig i deres blod.

Sagt på en annen måte, om du synes den Bibelske måten å vitne på i alternativ 3 er for streng, og du vil heller bruke alternativ 1 eller 2, så skaper du bitre, frafalne, skuffede, loviske mennesker som ikke vil ha noe å gjøre med Jesus. Du skaper mennesker som synes evangeliet og kristendommen er bare tull, rot og meningsløst. Disse vil en dag gå fortapt, og du vil bli holdt ansvarlig av din Gud for de som gikk fortapt.

Det er en grusom ting å stå der foran din skaper når du er død og Han spør deg hvorfor gjorde du ingenting for å redde de som kom din veg?

Så gjør som din Herre og Mester, Jesus Kristus gjorde. Vitne for andre ved hjelp av Moseloven så de du møter forstår hvorfor de må bli frelst, og hvordan de skal leve som frelst. Da har du gjort din plikt, du har advart og det er det eneste du skal gjøre, resten gjør Den Hellige Ånd.