Hvorfor ble du en kristen?

september 19, 2021

Series: Bibel

Hvorfor ble du en kristen?

Hvorfor ble du en kristen?

Det er kanskje ett litt rart spørsmål, men det er ett spørsmål med 2 svar: Enten ble du en kristen fordi noen fortalte at Gud har en vidunderlig plan for ditt liv og Jesus elsker deg, så du valgte å ta imot Han som døde for din synd for å få del i den planen. Eller så ble du en kristen fordi du hørte og forstod at du er en synder, på veg til helvete som trenger Guds tilgivelse gjennom omvendelse og tro på Jesus. Av disse to alternativene, så er det bare 1 av de som gjør deg til en virkelig kristen.

Om du ble en kristen for å få ett bedre liv….føler du i dag at livet ditt er blitt bedre?

Det er så mange i den vestlige verden som blir en kristen fordi de vil ha ett bedre liv, ikke fordi de er syndere som trenger tilgivelse. Men Bibelen lover oss ikke ett bedre liv, det står ingenting i Bibelen om at «Gud har en vidunderlig plan for ditt liv». Derfor er det så mange kristne som blir frelst på feil grunnlag, og når de forstår at de fortsatt er mennesker og fortsatt vil møte på utfordringer, livskriser, sykdom og av og til vil de som de er glad i dø, så knuses den første troen og de blir bitre sinte ateister som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Vi kommer ikke utenom at ingen i Bibelen som ble en kristen fikk ett bedre liv, til og med Paulus oppfordrer Timoteus til å lide for evangeliet og ikke være redd for forfølgelse.

Mye av skylden for at det er blitt slik skyldes ledere i menigheten og utenfor menigheten som ikke er ærlige i sin forkynnelse. Vi hører ledere som sier at bare du tror som dem, tilhører deres kirke eller leser deres bøker så blir livet bra. Men de samme lederne lever ofte ett dobbeltliv med sykdom, lidelser, livskriser og problemer bak skjulte dører som vi ikke får se. Hvordan vet vi det sikkert? Fordi de er mennesker og mennesker har kompliserte liv med små og store utfordringer. Som ledere i eller utenfor menigheten, så har vi ett ansvar for å forkynne ett sant og bærekraftig evangelie som er tro til Bibelen og ærlig med livet. Men vi har også ett ansvar for å forkynne håp og vise hvordan man med en ærlig og bærekraftig tro kan takle livet slik Gud vil vi skal takle det.

Så i dag vil jeg benytte muligheten til å vise at jeg er også ett menneske selv om jeg har «tittelen» som en Apostel. Men jeg vil også vise deg at jeg har funnet en måte å takle livet på fordi jeg har en bærekraftig sterk tro som er tro til Bibelen.

Jeg har aldri så langt i livet vært alvorlig syk, men jeg har flere ganger opplevd at mennesker som står meg nær og som jeg er veldig glad i har blitt alvorlig syk. Menneskene rundt meg har opplevd alt fra kreft, til hørselstap til hjertestans og fysisk sykdom som er langvarig. Jeg har bedt for de, slik man skal, og sett mennesker bli fri fra kreft, få hørselen tilbake. Men jeg har også bedt for de og sett lite til ingen forbedring og kjent på fortvilelsen når alt bare blir verre. Jeg har vært helt utslitt av å være pårørende som alltid må være sterk når den jeg er glad i er syk, jeg har kjempet i bønn i det skjulte og spurt Yehovah hvorfor griper du ikke inn, for så å se at Han har grepet inn men ikke slik jeg ville. Jeg har vært redd, kjent på sterk angst når de jeg er glad i plutselig blir syk og bekymring for fremtiden siden en sykdom i nær familie snur opp ned på alt. Det har vært søvnløse netter hvor jeg har sittet vakt ved siden av de som har vært syk, klar med bøtte og klut og netter jeg har bråvåknet av at nær familie trenger min hjelp fordi de plutselig blir syk. Jeg har gledet meg og jublet når de er blitt frisk både gjennom bønn og medisin, jeg har grått med de når de bare blir verre og lyttet når de trenger å snakke. Jeg har latt lyst til å gi opp, jeg har hatt håp som ikke er blitt oppfylt, men jeg har også sett Yehovah gripe inn og forandre på situasjonen og gi nytt håp og nye løfter.

Jeg er en apostel, men jeg er også ett menneske og jeg vet hvordan det er å være menneske både på godt og vondt. Men midt oppi alt dette, så har jeg funnet at Yehovah er trofast og holder meg oppe.

Så hvordan takler jeg som en apostel, og en kristen livets mange skyggesider, daler og topper?

Jeg har valgt å ta hele Bibelen på alvor, ikke bare Ny Testamentet. Jeg har valgt å tro kirkehistorien som sier at de første kristne levde sine liv kun utfra det vi kaller for Gamle Testamentet. Jeg har valgt å tro på Åpenbaringen 12 og 14 som sier jeg kan overvinne djevelen ved å leve i lydighet til Moseloven OG være forsont med Yehovah gjennom korset. Jeg har valgt å tro Yehovah når Han lover i 5.Mosebok 28:1-14 og Jesus i Matt 6:25-34 at de som setter Moseloven først i sine liv vil aldri mangle noen ting fordi de er Hans folk og tilhører Yehovah.

Selv om jeg har tatt dette valget, så blir ikke alle jeg ber for frisk. Mennesker jeg er glad i blir fremdeles syk og når det blir langvarig så blir det fremdeles søvnløse netter. Så selv om jeg har tatt dette valget, så er jeg fremdeles ett menneske med alt hva det medfører.

Så hvordan hjelper da dette meg å takle livet i forhold til før?

Jeg har fred og håp selv om noen blir syk, jeg har ny kraft og ny styrke som jeg ikke kan forklare hvor kommer fra når jeg er utslitt. Jeg hører Yehovas stemme og har Hans hjelp alltid, enten ved at Han griper rett inn og helbreder eller Han gir meg visdom til å hvordan jeg kan best løse situasjonen på andre måter. Det er veldig sjeldent jeg vet på forhånd hva som vil skje, eller hvordan det vil utvikle seg, men jeg er ikke lengre motløs selv om det ikke er noen umiddelbare tegn til helbredelse. Istedenfor å være motløs så kjenner jeg Yehovahs ånd i min ånd som gir meg håp og lover meg at Han er her med meg midt oppi alt dette og Han har en plan, Han har en utveg og Han vil frelse vist jeg bare holder meg trofast til Han.

Det er slik Bibelen sier vi skal takle livets mange skyggesider og daler og det er derfor det er viktig vi blir frelst på rett grunnlag.

Det er ingen løfter i Bibelen om at vi skal få del i «Guds vidunderlige plan» for våre liv. Men det er utallige løfter at om vi vil leve slik Han sier vi skal, etter Moseloven forsont med Han gjennom korset, så vil Han være vår Gud og gå med oss i alt. Da vil Han vise seg sterk på våre vegne og frelse oss og møte våre behov. Dette kan vi få del i, så lenge vi kommer til Han i omvendelse og tro, omvendelse fra lovløshet til lov med tro på korset.

Dette er ikke bare for apostler eller de med en tjeneste i menigheten, dette er for deg også. Du kan få del i dette i dag ved å omvende deg fra lovløshet til lov, og bli forsont med Han gjennom korset. Da får du også en slitesterk kraftig tro som holder i gode som i onde dager fordi du ble ikke frelst for å få ett godt liv men for å bli tilgitt.