Hvorfor korset?

september 23, 2022

Speaker: Ernie Hume

Korset

Har du noen gang spurt deg selv: Hvorfor måtte Jesus egentlig lide og dø en så grusom død? Det er ikke noe galt i å stille seg selv dette spørsmålet, selv om man er en kristen. For det er en del av vår menneskelige natur å reagere slik i møte med den brutaliteten og volden som korset faktisk representerer. Det er heller ikke til og komme utenom at ingen av disiplene som sto rundt det korset tenkte tanken «her dør Jesus for min synd så jeg kan komme til himmelen.» Derfor er du egentlig i godt selskap. For det er tydelig fra Bibel teksten at ingen av disiplene forstod der og da når Jesus hang på korset hva som egentlig foregikk. Men selv om det ikke er noe galt i å stille slike spørsmål, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste om vi ikke prøver å finne Bibelske svaret på de. For det finnes ett svar, og når du har funnet det svaret, så vil du se at det gjør din tro sterkere. 

Han døde men ikke for hva du har hørt

Om du i likhet med så mange andre har lurt på hvorfor Jesus måtte lide og dø en så grusom død, så har du kanskje allerede prøvd å finne svar på dette spørsmålet fra Bibelen. Men Bibelen kan være vanskelig å forstå av og til, for til og med Peter sier at mange i hans samtid misforstod Paulus. Det er derfor ikke galt om vi av og til må velge å søke hjelp i andre kilder enn Bibelen så lenge dette er kilder som deler vår kristne tro, som Bibel kommentarer, pastorer, evangelister og andre kristne.

Svaret du da ofte vil få er omtrent dette: Han måtte dø som ett offer for vår synd, så hver person som tror på Jesus kan komme til himmelen og unngå helvete. Volden og det grusomme han opplevde på korset skyldes Guds vrede som ble utøst over Jesus.

I seg selv er ikke dette et 100% galt svar, for Jesus sier om seg selv i evangeliene at han ville gi sitt liv for vår synd. Men om du leter etter ett sted i Bibelen hvor det står konkret: den som tror på Jesus kommer til himmelen for å leve en evighet der, så vil du aldri finne det. For det står ingen steder i Bibelen at vårt endelige mål er himmelen.

Spørsmålet vi sitter igjen med er da: Vi vet uten tvil at Jesus sonet vår synd, men om det ikke var for at vi skal leve en evighet i himmelen, hvorfor døde Han da på korset? Og som ett oppfølgingsspørsmål; hvorfor har jeg alltid hørt det sagt at Jesus sonet vår synd så jeg skal leve en evighet i himmelen med Han om det ikke er sant?

Platon, Plutark og velsignelsen i Exfac og Exphil

La oss begynne med det siste spørsmålet først: En de tingene vi kristne sliter med er at vi leser for lite i Bibelen vår, så når vi hører noen si f.eks Adam og Eva spiste av eplet eller vi ser ett av de mange kjente maleriene som viser syndefallet hvor det er malt at de spiser av eplet, så tror vi at det faktisk var et eple de spiste. Men Bibelen sier ikke hva slags frukt dette var, bare at det var en frukt de spiste som var forbudt for dem. Ett annet eksempel er at når vi hører noen si «Jesus døde for deg så du skal leve en evighet i himmelen med han» så tror vi det er sant fordi vi leser så lite i Bibelen. Men Bibelen sier ikke at vi skal leve en evighet i himmelen, Bibelen sier vi som tror Jesus døde for oss skal leve en evighet her på jorden i en fysisk kropp i en fysisk by. Så hvor kommer den tanken fra at målet vårt er en evighet i himmelen, om det ikke står i Bibelen?

Om du noen gang har måtte lide deg gjennom Exfac eller Exphil på universitetet, så husker du sikkert navn som Platon, Sokrates, Plutark og Aristoteles? For oss som har tatt høyere utdanning, så kunne vi ikke der og da se verdien i å lære om disse fordi vi ville heller hoppe rett inn i teologiens verden. Men vi var nødt til å sitte gjennom det for å kunne få adgang til å lære mer om det vi hadde lyst til, Nå i ettertid, så ser jeg verdien av å ha lært om disse tre filosofene fordi det gir meg den kunnskapen jeg må ha for å kunne skille mellom hva som er Bibelen og hva som er Gresk filosofi maskert som Bibelen.

En av disse tre filosofene het Platon og i Platons ide verden finner vi den tanken at mennesket er egentlig en sjel som ikke hører hjemme her i den onde fysiske verdenen. Derfor er sjelens mål (iflgPlaton og senere utviklet videre av Plutark) å frigjøre seg fra dette fysiske universet vi lever i for å komme tilbake til sitt egentlige åndelige hjem. Så denne tanken at vårt mål er en evighet i himmelen som slettes ikke har noe å gjøre med Bibelen, kommer egentlig fra Platon og senere Plutark.

Spørsmålet blir da: Hvorfor har kristne ledere og pastorer latt seg influere av Gresk filosofi? Det må den enkelte svare på selv,men hver og en av oss som bekjenner seg til en kristen tro har selv ansvaret for å skille mellom hva som står i Bibelen og hva som ikke står i Bibelen.

Spørsmålet vi står igjen med er da: Vi vet uten tvil at Jesus sonet vår synd fordi Jesus sa det selv, men om det ikke var for at vi skal leve en evighet i himmelen, hvorfor døde Han da på korset?

For at du skal bli den du er tenkt å være

Det korte svaret (som krever litt forklaring) er: For at du og jeg skal bli de menneskene Gud vil vi skal være så vi kan leve ut meningen med livet.

Hva er egentlig meningen med livet?

Meningen med livet

Ordspråkene 12:13 sier det som gir livene våre mening er å ha respekt for Gud og holde Hans bud. Vi gjør ikke dette fordi vi prøver å få noe fra Gud, eller for å gjøre oss fortjent til noe. Vi gjør det fordi det er slik vi er skapt og det er slik vi fungerer optimalt som mennesker når vi har respekt for Gud og holder Hans bud. Bibelen sier videre at den som holder Hans bud er ett med Gud og de er hans barn (1.John 2). Det at vi er ett med Gud gjør oss istand til å forvalte Hans skaperverk med Hans visdom og Hans kunnskap og Hans Ånd.

Adam og Eva fikk 1 bud, ikke spis av frukten og de fikk ansvaret for å forvalte jorden på Guds vegne. Derfor ble alt det fysiske lagt under Adam og Evas autoritet så alt hva de gjorde eller ikke gjorde ville også påvirke skaperverket i positiv eller negativ forstand. Så lenge de holdt dette ene budet, så fungerte de optimalt slik Gud hadde skapt dem og de var ett med Han. Derfor kunne de forvalte hele Guds skaperverk med Guds visdom, Guds kunnskap og Hans Ånd. Men som vi husker fra Bibelen, i det øyeblikket Eva sier til slangen at Gud har sagt vi kan ikke spise av frukten men heller ikke ta på den så begynner ting å gå galt.

Når vi legger noe til går det galt

Gud hadde aldri sagt til Adam at de ikke kunne ta på frukten, han hadde bare sagt dere kan ikke spise av frukten. Vi vet ikke hvorfor Eva la til ett ekstra bud, men vi vet at dette ene budet fikk veldig store konsekvenser. Så når Eva sier til slangen at Gud har sagt «ikke ta på det, ikke spis det» så lyver hun om hva Gud har sagt. Ikke noe tyder på at dette var en bevisst løgn, bare at det var en løgn og den løgnen åpnet opp døren for at slangen kunne påvirke Eva til å tvile på Guds intensjon bak det opprinnelige budet. I det øyeblikket hun tvilte på hvorfor Gud hadde sagt de ikke kunne spise av frukten, så var ikke vegen lang før hun brøt Guds bud og spiste av den.

Dette er veldig interessant for oss å få med oss, for det som skjer her er at Evas lov «vi kan ikke ta på det» og hennes ubevisste løgn «Gud har sagt» vekket synd i henne så hun og Adam til sist begikk lovbrudd og spiste av frukten. Dette er et mønster som går igjen senere i Bibelen når vi ser mennesker hele  tiden velge vekk Guds lov til fordel for sine lover og sine regler. Hver gang mennesker erstatter Guds lov med sine egne lover og regler, så fører det til synd. Det er derfor Paulus sier at loven vi selv lager og erstatter Guds lov med vekker synden i våre liv.

Ikke fyll diesel på en bensin motor, det kan gå galt fort

Prøv å se på det på denne måten: Vi mennesker fungerer optimalt når vi lever etter Guds lov. Men når vi erstatter Guds lov med noe annet, så begynner ting å gå galt, vi begynner å eldes, bli syk, dør og livet blir kaos. Det kan best sammenlignes med å fylle diesel på en bensin motor, den vil ikke fungere optimalt og til sist ødelegges. Så når vi fyller våre lover og våre regler på våre «motorer» istedenfor å fylle oss med Guds lov, så fungerer vi ikke optimalt  og vi ødelegges. Når vi ikke fungerer optimalt, så vil alt som er under vår autoritet heller ikke fungere optimalt. Skaperverket var lagt under Adam og Evas autoritet og måtte derfor lide for deres skyld.

Det er dette som er konsekvensene av Adam og Evas synd, vi som mennesker sluttet å fungere optimalt og begynte å bli ødelagt. Disse konsekvensene rammet ikke bare oss mennesker men alt fysisk vi ser rundt oss.  For i Rom 8 leser vi at skaperverket lengter etter å bli fri og frelst til å være slik skaperverket er tiltenkt. Dette vil (iflg.Paulus) skje den dagen vi mennesker er tilbake der vi er ment å være, når vi fungerer optimalt slik Gud har skapt oss og det skjer bare den dagen vi lever med respekt for Gud og holder Hans bud.

Så vi skjønner nå at det som skjedde i Edens hage var egentlig at vi mennesker «begynte å fylle diesel på bensin motor» og Gud har siden den gangen vært opptatt med å gjenopprette og redde oss mennesker så vi kan fungere optimalt igjen. For når vi fungerer optimalt, så fungerer skaperverket hans optimalt.

Men så kommer vi over et merkelig uttrykk av Paulus. Paulus sier i Romerbrevet at konsekvensene av Adam og Evas synd hersket fra Adam til Moses, også over de som ikke gjorde samme synd som Adam.  Her er det to ting vi legger merke til med en gang, det første er at ikke alle gjorde samme synd som Adam. Derfor kan vi ikke si med grunnlag i Bibelen at vi har arvet den syndige natur. Men det andre er uttrykket «fra Adam til Moses.» Hvorfor sier Paulus «fra Adam til Moses»? Grunnen var at Guds første gjenopprettelses av menneskene og det skapte kom med Moses.

Israel og loven, Gud på redningsoppdrag

Som du sikkert husker, Gud skapte oss mennesker til å fungere optimalt når vi har respekt for Han og holder Hans bud. Loven gitt oss av Gud er derfor ikke noe negativt eller noe vi gjør for å få noe/gjøre oss fortjent til noe fra Gud. Det er heller ikke noe som er umulig for oss å holde eller som vil vekke synd i oss. For å bruke det samme bildet: Guds bud er derfor den rette bensinen som gir optimal effekt for vår «motor».

Når Gud gav loven til Moses, så utvalgte Han seg Israels folk til å være Hans hellige prester på denne jorden. Fordi de hadde fått loven, så skulle de leve som gjenopprettede mennesker og utbre Guds rike på denne jorden så alle mennesker fra alle nasjoner kunne bli gjenopprettet. Men som vi husker fra Bibelen, det gikk ikke veldig lenge før Israel gjorde samme synd som Eva og lagde seg sine egne lover og regler som ble like viktig og av og til viktigere enn Guds lov.

Israel sviktet derfor sin rolle som Guds prester og utvalgte på jorden, men Bibelen sier at Gud angrer aldri på sin utvelgelse og trekker ikke sine gaver tilbake. Så selv om de var troløse, så fortsatte Gud å være trofaste mot dem og gi dem den rollen Han hadde tiltenkt dem.

Jesus den andre Adam, Gud er enda på redningsoppdrag

Guds andre gjennopprettelses forsøk kom med Jesus, den andre Adam og nå begynner vi å nærme oss forståelsen av hvorfor Han måtte dø.

Fordi Jesus ble født inn i slektlinjen til Kong David og av en Jødisk mor, så blir Han den rettmessige konge over Israel som skal sitte på Davids trone. Som konge over Israel, så har han makt og autoritet til å kreve av sitt folk at de skal følge Hans lov. Hans lov er iflg.Han selv Guds bud, så det å følge Jesus er det samme som å ha respekt for Gud og holde Hans lov (Ord 12:13). Som vi husker, den som gjør det fungerer optimalt. Derfor forstår vi at den som følger Jesu lære lever slik Gud har skapt Han til å leve.

Men istedenfor å gjøre hva en vanlig Konge ville gjort og bare kreve blind lydighet, så brukte Jesus først 3 år av sin tjeneste til å undervise oss i sin lov. Deretter gikk han korset hvor hans som vår høyestprest tok straffen for alle de gangene jeg og du har erstattet Guds lov med noe annet. Når Han døde på korset, så sier Bibelen at han frikjøpte oss og hele skaperverket fra konsekvensene og slaveriet av å erstatte Guds lov med noe annet med sitt Blod.

Nå kan alle som først omvender seg fra lovløshet til lov også soner i tro på Jesu Blod for sin synd, bli satt fri fra konsekvensene og slaveriet av å prøve å gjøre seg rettferdige for Gud med våre egne lover. En av de største konsekvensene er fysisk død.

Hvorfor måtte Jesus dø? For å kjøpe oss og skaperverket fri fra konsekvensene av å erstatte Guds lov med noe annet, så vi og skaperverket kan fungere optimalt slik Gud vil.

Snart men ikke enda

Spørsmålet blir da, hvorfor ser vi da rundt oss fremdeles lidelse, død, alderdom, sykdom også blant Jesu etterfølgere? For vi kan ikke helt ærlig si at skaperverket rundt oss fungerer optimalt i dag.

Dette er fordi vi er ikke frelst enda.

Paulus forklarer det slik; når du omvender deg og tror Jesu Blod har betalt for dine lovbrudd, så får du Den Hellige Ånd som nedbetaling og garanti for at du (så lenge du fortsetter å leve omvendt) vil til sist få din fulle frelse.

Hva er din fulle frelse?

Paulus sier det slik; fordi Jesus sto opp igjen fra de døde så har Jesus overvunnet døden som er den største konsekvensen av våre lovbrudd. Enhver person som har omvendt seg og tror Jesu Blod har betalt for dine lovbrudd, er garantert en fysisk oppstandelse til ett nytt evig liv i en fysisk kropp i det nye Jerusalem her på jorden. Det er dette Jesu Blod har kjøpt oss, det er dette som er den fulle frelsen. Det er dette Paulus snakker om i Rom 8 at når denne dagen kommer at Guds rettferdige står opp igjen, så er alt gjenopprettet og skaperverket blir frigjort.  Når den dagen kommer at Jesus kommer tilbake og de døde står opp igjen, da og da først arver du din fulle frelse. Da og da først er menneskeheten gjenopprettet, da og da først er skaperverket satt fri. Da og da først er Guds rike fullt ut kommet til jorden.

Hvorfor måtte Jesus dø?

Det er helt rett å si at Jesus døde for å sone vår synd, for det er en del av dette. Men Han sonet ikke vår synd for at vi skulle tilbringe en evighet i himmelen. Han døde på korset for å kjøpe oss og skaperverket fri fra det slaveriet vi har lagt oss under når vi har forkastet Moseloven til fordel for vår egne lover, regler og tradisjoner. Han sto opp igjen fra de døde for å sikre oss som allerede nå lever optimalt i lydighet til Guds bud og har respekt for Gud, en fysisk oppstandelse til evig liv i det nye Jerusalem. Og mens vi venter på at vi skal få del i dette, så har han gitt oss Den Hellige Ånd som er med oss alltid som en nedbetaling og garanti på hva vi vil få i fremtiden.

Det er viktig helt til sist å si en ting; selv om det er Platon og Plutark sin ide at vi skal være en evighet i himmelen, så sier Bibelen at den rettferdige (rettferdige er den som har omvendt seg tilbake til Guds bud og forsont seg med Gud med Jesu Blod) som dør før Jesus kommer tilbake går rett til himmelen med sin ånd og hviler hos Jesus til den store dagen kommer.

Så ikke ta dette som at Bibelen sier vi aldri noen gang kommer til himmelen, for den gjør det. Men himmelen er ikke vårt endelige sted, denne jorden og det nye Jerusalem er vårt endelige mål og himmelen er bare en mellomstasjon og en «mellom landing» før vi går videre.