Tror du på en hykler?

november 12, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Vi som er kristne vi tror Jesus Kristus Guds Sønn var og er syndfri. Vår tro på Hans syndfrihet er selve kjernen i vår kristne teologi, for om Han ikke var syndfri, så kunne Han ikke sont for oss. Det følger av denne tanken, at vi også tror Hans syndfrihet kommer av at Hans lydighet til Moses. Det er derfor vi kristne sier ting som at Han oppfylte loven for oss, selv om vi misforstår dette som at Han fullførte loven for oss så vi ikke trenger å tenke på den lengre. For det vi glemmer er at Jesus, som var en jøde, brukte Hebraiske idiomer som vi ikke er vant med. Til og med Martin Luther sa dette at Bibelen er så full av Hebraiske idiomer at man må nesten være jøde selv for å kunne forstå hva Jesus sa. Så om den store reformatoren Martin Luther så viktigheten av å forstå Hebraiske idiomer, så må jo vi også kunne innrømme at uttrykket å oppfylle loven ikke betyr det vi tror det betyr. Da skjønner vi at det å oppfylle loven er ett Hebraisk idiom for å være ett eksempel for andre. Så det Jesus egentlig sier i Matt 5:17 er at Han kom for å vise oss hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle leve etter Moses.

Selv om vi måtte være uenige med Martin Luther og insistere på vår feilaktige forståelse av Bibelen, så må vi spørre oss selv følgende spørsmål: Kunne Jesus være syndfri og samtidig oppfordre til synd?

Svaret på dette spørsmålet er jo veldig enkelt, om Han var og er syndfri, så kan ikke Han lære andre å synde fordi da ville Han syndet selv. Om vi tror Han var syndfri fordi Han fulgte Moses, så kan ikke vi også tro Han lærte andre å ikke følge Moses, fordi da ville jo Jesus selv syndet og ikke lengre vært syndfri.

Så hva vet du om Moses og det du ville kalt for Moseloven? De fleste kristne i dag leser sjeldent eller aldri i Gamle Testamentet. De baserer seg derfor mest på hva deres pastor/favoritt forkynner forteller dem står i Gamle Testamentet, men dette endrer seg nå. For nå skal vi ta en reise sammen inn i Gamle Testamentet, inn i den Bibelen Jesus leste og trodde på.

I dag, begynner vi en serie hvor vi går gjennom alle de 613 budene i Moseloven. Dette vil hjelpe oss til å forstå hva Jesus sa og hva Moseloven egentlig er for noe. På slutten av disse ukene, så vile ha fått ett annet inntrykk av Moses og forstå at det er ikke slik du tror. Det å følge Moses, slik Jesus lærte oss, er egentlig veldig enkelt og veldig viktig for vår kristne tro. Uten Moses, så kan vi ikke forstå Jesus sier Jesus selv i Johannes evangeliet og det er og blir en teologisk umulighet for Jesus å være syndfri samtidig som Han oppfordrer andre til å synde selv. Så om du tror på Bibelens Jesus, så tror du på en Jesus som aldri kan godta synd. Tror du på en Jesus som aldri kan godta synd, som må dømme synd, så tror du på en Jesus som lærte andre å følge Moses.

Så la oss i dag ta for oss de første 6 av 613 bud som viser oss hvordan vi skal leve slik Jesus levde og slik Jesus sa. (1.Johannes 2)

I Exodus 20:2-3, 22:27 Leviticus 22:32, Deut 6:4-5, 13,16 28:9 lærer vi disse budene:

  1. Det er en Gud og Hans navn er Yehovah. Å påstå at det er noen andre guder enn Yehovah eller at gud ikke eksisterer er en synd.
  2. Vi må gjøre Yehovahs navn og Hans Torah kjent. Det er syndig å si at Hans Torah ikke gjelder i dag, å forandre på den, legge til den.
  3. Yehovah er 1 Gud en enhet. Det er syndig å si at det mer enn 1 Gud.
  4. Vi må elske Yehovah vår Gud. Det er syndig å misbruke Yehovahs navn eller forbanne Hans navn.
  5. Vi må ha ærefrykt for Gud. Det er syndig å stille spørsmålstegn ved Hans Torah og de ordene som kommer direkte fra Hans munn.
  6. Vi må gå inn for å etterligne Yehovah vår Gud og følge Hans Torah i alt hva vi gjør. Det er syndig å lage våre egne regler for hvordan vi skal forholde oss til Yehovah.

I dag har vi tatt for oss 6 av 613 bud. Vist du tror på en syndfri Jesus, så tror du på en Jesus som lærte sine disipler å leve etter disse 6.

Alle disse 6 er mulig for alle sammen å leve etter, uavhengig av kjønn, bosted, alder, arv og sosiale forhold. Vist du bryter ett av disse 6, så synder du. Vist du ikke omvender deg fra din synd, så vil du til sist ende i helvete når du dør. Men det samme gjelder også for de 607 resterende budene vi skal gå igjennom i de kommende dagene.

Men hva er det som skjer i dagens kirker?

I flertallet av dagens kirker, så brytes disse budene daglig. Vi tilber Jesus istedenfor Yehovah, vi forkaster Hans Torah og sier Hans Far Yehovah er tre i en. Vi stiller spørsmålstegn ved Hans Torah og de ordene Han har sagt. Så lager vi våre egne regler for hvordan vi skal forholde oss til Yehovah og vi bruker aldri Hans rette navn. Vi påkaller Han som Far, Herre, Gud som er titler, ikke Hans egentlige navn. Toraen sier det er syndig å bruke titler istedenfor Hans virkelige navn Yehovah.

Hva forteller dette oss? Dette forteller oss at dagens kirker er lovløse. De tilber en jesus som de tror er syndfri, men som lærte oss å synde. Det er en umulighet for noen å være syndfri, og samtidig oppfordre til synd. Ett annet ord for dette er hykleri, de tror på og tilber en som er verdens største hykler som fremstår som syndfri men som ikke har noe problem med at hans etterfølgere synder hver dag.

Dette er ikke Bibelens Jesus, Bibelens Jesus er konsekvent. Han var og er syndfri, og Han bevarte og bevarer sin syndfrihet ved å lære oss som etterfølger Han hvordan vi skal leve rett i lydighet til Moses.

Hva med deg selv? Er du lovløs og tilber hykleren jesus? Eller er du ekte frelst og tilber Bibelens Jesus?