Ikke vær en som spyr opp ting du ikke vet noe ting om

november 7, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt kristne «spy opp» Bibelske sannheter og en miks av Bibelske sannheter og tradisjon, som de egentlig ikke kan forklare og som de egentlig ikke forstår. Eksempelivs setninger som, ingen kommer til faderen uten gjennom Jesus. Man kan ikke bli frelst uten å tro på Jesus og Golgata verket. Paulus sier jeg vil ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og Han korsfestet.  Du trenger ett møte med Jesus.

Min motivasjon for denne bloggen er å hjelpe kristne til å forstå Bibelen og sin tro. Så la oss ta for oss disse setningene og se hva Bibelen sier om de:

Ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus (John 14:6). Dette er helt rett, Yeshua (Jesus Kristus) sa dette men hva betyr det? Det betyr det som står, at målet vårt er Faderen som heter Yehovah (den samme Gud vi leser om i Gamle Testamentet) og ikke Yeshua. Men for å komme til Yehovah, så må vi først gå gjennom Yeshua. Hva betyr det å «gå gjennom Yeshua»? Han svarer selv på dette spørsmålet i Matt 12:50, hver den som gjør Faderens vilje. Hva er Yehovahs vilje? Exodus 19 sier Yehovahs vilje er Hans Torah (Moseloven, de 613 budene Moses gav oss på Sinai fjell). Yeshua bekrefter dette i Matt 23:2-3 når Han sier vi skal adlyde Fariseerne når de lærer den skrevne Moseloven, men ikke når de lærer den muntlige. I tillegg så vet vi at når Yeshua sier det Han sier i John 14:6, så har Han ikke dødd enda. Ingen rundt Han vet at Han skal snart dø på korset. Så alt dette tatt i betraktning forteller oss følgende: For å komme til Yehovah gjennom Yeshua (Jesus Kristus) så å vi først omvende oss til Moses skrevne lov (Torah) slik Yeshua lærte oss. Da gjør vi Yehovahs vilje, da har vi komt tilbake til Han og gått gjennom Yeshuas lære.

Man kan ikke bli frelst uten å tro på Jesus og Golgata verket. Dette er en veldig typisk setning som kristne sier ofte, men egentlig er dette en syndig setning også fordi den forandrer på Yehovahs ord. På hvilken måte? Når Eva og Adam var i hagen, så stiller slangen ett spørsmål til Eva. Eva svarer med Yehovahs instruksjoner også legger hun til noe som Yehovah aldri har sagt. Det å legge til Guds ord, trekke fra Guds ord eller forandre på Guds ord er en stor synd og det er akkurat det som skjer her når kristne sier «man kan ikke bli frelst uten å tro på Jesus og Golgata verk.» Ingen steder i Bibelen står det at vi må «tro på Golgata verk/korset» for å bli frelst. Det er en doktrine og menneskelig tanke skapt ut av vår forståelse av Bibelen. Yeshua selv sier, i John 3:16, 17:3, Matt 10:17-27 at vi får evig liv (blir frelst) ved å omvende oss fra lovløshet tilbake til rettferdighet. Johannes sier rettferdig er den som gjør rettferdighet og han definerer rettferdighet som å følge Moses. Så da vet vi at vi får evig liv slik som Yeshua sier til den rike unge mann, ved å følge Moses skrevne lov. Så det er mer rett å si, man kan ikke bli frelst uten å omvende seg først tilbake til Moses skrevne lov (Torah.) Men hvor kommer korset inn i bildet? Moses skrevne lov sier vi må ofre for vår synd, tempelet er borte, så vi kan ikke dra dit og ofre. Den eneste måten vi har å følge Moses på og oppfylle kravene om ofring for vår synd er gjennom å tro på korset. Det er derfor åpenbaringen 12 og 14 sier at de som overvinner djevelen følger Moses OG tror på Yeshua Blod gitt for dem. Så frelse og evig liv kommer av å følge Moses, men det å følge Moses i våre dager betyr også å tro på korset.

Paulus sier jeg vil ikke vite noen ting annet enn Jesus Kristus og Han korsfestet. Jo Paulus sa dette, men for å forstå hva Paulus mente så må vi lese hele konteksten for brevet hans. Ta som eksempel den pågående situasjonen med corona og masker. Om noen om 50 år fra nå ser ett bilde av mennesker i Oslo med masker foran ansiktet men ikke vet noen ting om corona og hvorfor vi hadde masker, så vil de lett misforstå og trekke feilaktige konklusjoner. Om vi ikke tar med konteksten til Paulus, så vil vi lett misforstå han og trekke feilaktige konklusjoner. Så hva var konteksten hans? Gennom hele Paulus liv fra hans omvendelse på vegen til Damaskus, og til han dør, så ble han forfulgt av det som vi på Engelsk kaller for circumcition party. Dette var en gruppe Jøder som var hellenister, de trodde på Torah + muntlig Torah (det vi vil kalle for Bibel + tradisjon.) I Talmud (den muntlige Torah) så står det at hedninger som kommer til Yehovah må bli omskjært for å kunne følge Yehovah. I den skriftelige Torah så står det ingenting om at hedninger må bli omskjært, det står bare i Jesajah 56, at de må gjøre samme som Ruth å adlyde Yehovahs Torah for det omskjærer dem på hjertet. Så den gruppen som forfulgte Paulus ville at han skulle forkynne Talmud og Torah, og til dette sier Paulus i likhet med Yeshua i Matt 23:2-3, nei vi skal bare følge Torah ikke Talmud. Så når Paulus sier dette om at Jesus Kristus og Han korsfestet, så mener han vi må følge den lærer Yeshua sa (som var å leve etter Torah) OG tro på at Yeshua døde for oss. Dette er samme som åpenbaringen 12 og 14, fordi når vi gjør dette, så følger vi Moses og oppfyller kravene i Moseloven for å ofre for våre synder.

Du trenger ett møte med Jesus. Dette er ikke Bibelsk, ingen steder står denne setningen i Bibelen. Det er ikke 100% feil å si, det er heller ikke syndig å si, men vi må ikke fremstille det som en Bibelsk sannhet. Vi må også spørre oss selv, hvilken Jesus er det vi sier de trenger ett møte med? Bibelens Yeshua eller kristendommens Jesus? Fordi det er en stor forskjell mellom de to. Kristendommens Jesus kom for å sette oss fri fra Moses, Bibelens Yeshua kom for å vise oss hvordan vi skal følge Moses. Kristendommens Jesus kom for å bli tilbedt, Bibelens Yeshua kom for å vise oss hvordan vi skal tilbe Hans Far Yehovah gjennom å følge Moses. Kristendommens Jesus gir av og til åpenbaringer og møter med folk som ikke stemmer med Bibelen. Bibelens Yeshua går aldri i mot sitt ord og Paulus sier at om man møter ett åndsvesen eller ett menneske som forkynner noe annet enn det som står i Bibelen, så er det demonisk. Så spørsmålet vi må spørre oss er hvilken Jesus? Vi må være forsiktige så vi vet vi gir dem Bibelens Yeshua og ikke kristendommens antikrist og løvløshetens ånd som har tatt på seg navnet Jesus for å villede oss.(2.Tess)

Jeg håper du skjønner viktigheten av å ikke være kristen som går rundt og «spyr opp» Bibelske sannheter som du egentlig ikke forstår og som ofte er en syndig miks av Bibel og tradisjon. Jeg håper du i dag har sett det du trenger å se for å justere din egen kurs, og det du selv sier når du vitner til andre.

Yehovah vær med deg.