Når kristne tror alt er lov

januar 8, 2021
Series: Moseloven

Speaker: Ernie Hume

Tror du at Moseloven gjelder for oss kristne i dag? Omtrent hver Søndag, og flere ganger i uka via Kristen TV, så hører vi det gjentatt at Moseloven ble spikret til korset og vi er satt fri fra den for nå er vi under nåde og ikke lov. Så om det er noe lov som gjelder nå, så er det hva vi kristne kaller for Kristi lov som går omtrent slik: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og din neste som deg selv.» Men Bibelen sier også at menneskets hjerte er egoistisk fra dets ungdom, så når kristne heller vil forstå «du skal elske din neste som deg selv» uavhengig av Moseloven, så ender vi veldig ofte opp med ren skjær egoisme, hykleri eller svermeri. Hvorfor svermeri? Fordi det virker som om mange kristne mister bakkekontakten og all logisk fornuft når de forkaster Moseloven. Som f.eks: Når vi sier at en lov ikke gjelder lengre så betyr det at hva den loven forbød nå er tillatt. Så enkel logikk tilsier at om Moseloven ikke gjelder lengre, så er hva som var forbudt før nå blitt lovlig å gjøre. Vi ser dette f.eks når kristne sier at nå kan hver enkelt bestemme hvilken dag som er Sabbaten, og at Gud vil tillate avskyelige synder som abort og homofili fordi Gud er «kjærlighet.» Så er du helt sikker på at du virkelig mener at Moseloven ikke gjelder for deg som er kristen?:

Moseloven sier at incest og sex med nær slekt, steforeldre, stesøsken, svigerbarn, onkler og tanter er synd. Så om du tror, virkelig tror at Moseloven ikke lengre gjelder for kristne så sier du indirekte at det nå er lov å gjøre alle disse ondskapsfulle tingene. Nå vil du kanskje si at Kristi lov gjelder, og i Kristi lov så sies det at vi skal elske vår neste som oss selv og da faller det naturlig at man ikke utfører incest, eller har sex med nær slekt. Men det som er farlig med å tenke slik er at du da lar definisjonen av hva det vil si å elske din neste som seg selv stå åpent så den enkelte kan selv bestemme hva det er. For deg så vil det være (slik som for flertallet av sunne fornuftige mennesker) at det å elske sin neste som seg selv automatisk forbyr også å ha sex med nær slekt. Men det finnes ondskapsfulle gale mennesker der ute, som vil ta en slik mangel på definisjon og misbruke den til sin fordel noe vi også har sett grelle eksempler på f.eks i den katolske kirke.

Vi kan derfor ikke la det stå åpent og være opp til den enkelte å definere hva det betyr å «elske sin neste som seg selv.» Vi kan derfor ikke lengre si at «Moseloven gjelder ikke lengre.»

Kanskje du er en av de som sier det er umulig å leve etter Moseloven og at det er derfor den ikke gjelder lengre? I såfall så sier du indirekte at det er umulig å unngå å ha sex med nær slekt. Ser du hvor ulogisk og farlig en slik tankegang er?

Moseloven sier videre at det er strengt forbudt å ha sex med en annens ektefelle. Til og med ateister har ikke noe problem med å leve etter dette og ser ondskapen i det å begå utroskap. Om du som kristen derimot sier at Moseloven ikke gjelder lengre, eller at den er umulig å leve etter, så sier du indirekte at det er nå lovlig å ha sex med en annens ektefelle eller umulig for deg å unngå det.

Ifølge Moseloven, så er det heller ikke lov til å ha sex med en menstruerende kvinne, med dyr, eller mellom to mennesker av samme kjønn. Ingen fornuftige friske mennesker ville noen gang overveid en gang å ha sex med ett dyr, men også her så sier jo du som er kristen at det er nå blitt lovlig å ha det siden Moseloven ikke gjelder lengre. Moseloven sier også at sex mellom to av samme kjønn er syndig og sex med en menstruerende kvinne.

De fleste kristne kirkesamfunn vil si seg enig i at sex mellom to av samme kjønn er syndig, men så vil de også si at Moseloven ikke gjelder lengre. Det er kun 1 ord som beskriver denne holdningen, hykleri. For når Paulus i 1.Kor 6 sier at homofili er synd, så siterer han Moseloven. Vi kan ikke pick and choose hva vi liker og hva vi ikke liker i Moseloven, enten gjelder alt eller så gjelder ingenting og Bibelen er tydelig på at alt gjelder fremdeles. Så når kristne sier at homofili er synd, men sex med en annens ektefelle er rett, så er det hykleri. Når tid sier kristne at sex med en annens ektefelle er rett? Når de oppmuntrer til skilmisse og gjengifte, for som vi har tidligere sett så forbyr Moseloven skilsmisse og gjengifte. Men om man allikevel ignorerer det, så ser Yehovah på gjengifte som utroskap. Så hver gang du da har sex med din nye kone eller nye mann, så ser Yehovah på det som at du har stjålet en annens mann eller kone på lik linje med hva David gjorde mot Uria.

Videre sier Moseloven at på Sabbaten, som er fra Fredag solnedgang til Lørdag solnedgang så er det ikke lov å jobbe for penger eller la andre jobbe for penger. Men Moseloven sier også at i enkelte tilfeller, så blir vi stilt på valg mellom hvilke bud vi er nødt til å bryte for ikke å gjøre noe verre. Som f.eks la oss si at noen blir syk på Sabbaten og trenger noe på apoteket eller legehjelp. De på apoteket og legene får betalt for den jobben de gjør, så å oppsøke dem er å bidra til deres synd. Men det er en større synd å forårsake noens død eller lidelse. Så Moseloven er veldig klar på at noen ganger må vi velge og da skal vi alltid velge å bryte det budet med minst konsekvenser. 1.Johannes 1:9 sier vi soner for det ved å bekjenne hva vi har gjort, omvende oss fra det og tro at Yeshuas Blod fremdeles betaler for vår synd.

Første og syvende dag av påske (ikke den samme som den kristne påsken) er en sabbat. Det er sabbat på første dag og 8 dag i løvhytte festen, på pinse (ikke den samme som kristne pinsen), nyttår (ikke det samme som gregoriansk nyttår) og forsoningsdagen. Det er ikke lov å ha gjør i huset under påsken eller spise ting med gjær.

Begynnelsen av hver måned på måne kalenderen er hellig og den jødiske høysterett i tempelet er de eneste som kan bestemme hvordan kalenderen skal se ut. Vi er pålagt å feire pinse, påske, løvhytte festen og forsoningsdagen i tempelet og spise usyret brød under påsken mens vi minner oss selv på hva Yehovah gjorde for oss i Egypt. Tempelet eksisterer ikke i skrivende stund, så vi kan ikke dra dit å feire, men vi kan allikvel feire disse høytidene som best som vi kan uten å ha adgang til tempelet.

Så sier Moseloven at vi må telle 49 dager fra den andre natten i påsken for å finne ut når pinsen skal begynne. Den 50 dag, er pinsedagen hvor Yehovah gav oss Moseloven. I tempelet må vi riste palme grener, ertrog, myrte og selje i seks retninger på sukkot og under løvhyttefesten. Under løvhyttefesten må vi sette opp hytter i Jerusalem rundt tempelet for å bo i.

Det er ikke tillatt å sipise kjøtt fra urene dyr (blant annet gris), fisk, fugl, insekter eller makk. Det er synd å spise rotter, fluer, insekter som flyr og svømmer i vann. Kjøtt som er revet av ett dyr kan vi ikke spise, det er syndig, heller ikke kroppsdeler som er revet av ett dyr. Det er synd å spise dyr som er døde av naturlige årsaker. Vi kan ikke slakte ett dyr og dets avkom på samme dag, det er synd. Vi kan heller ikke fange en fugleunge sammen med fuglemor eller spise kjøtt til en okse som var dømt til å steines. Vi må aldri koke kjøtt med melk eller spise kjøtt sammen med melkeprodukter. Det er syndig å spise hoftenervens sene eller talg fett. Det er syndig å spise for mye og drikke deg full. Du har selv ett ansvar å sørge for at det du spiser er rent og at dyrene er slaktet slik som Moseloven sier. Kommer du over blodet fra ville dyr som er blitt drept, så må det dekkes til.

Vi begynte dagens Sabbats undervisning med å stille spørsmålet om du tror Moseloven gjelder for oss i dag. Om svaret ditt er nei, den gjelder ikke for oss i dag eller du mener den er umulig for oss å leve etter, så sier du indirekte at alt vi idag har sett på som er forbudt nå er blitt lovlig å gjøre eller umulig for deg å unngå å gjøre. Men…om du tenker deg litt om så vet du at til og med ateister er vel i stand til å velge å spise bare enkelte matvarer og unngå enkelte fettsorter. Ingen fornuftige mennesker spiser fluer, rotter, andre insekter og har sex med nær familie. Så om ateister kan klare alt dette, så kan vel også vi kristne det? Og om du tenker deg litt om, så lever du jo allerede etter en del av disse budene? Det faller deg jo veldig naturlig å unngå å spise rotter eller insekter? Så da blir jo alle de andre budene, som f.eks om Sabbaten og høytidene ett valg du tar. Men om du velger ikke å feire disse høytidene, og ignorere Sabbatene, så har ikke du noen unskyldning for det. Fordi du er vel i stand til å feire f.eks jul og hedensk påske, da er du også vel istand til å feire Yehovahs høytider og Sabbater. Men om du da velger ikke å gjøre det, så er Han rettferdig når Han sier «gå vekk fra meg for jeg kjenner deg ikke du som forkaster min Fars lov Moseloven.» (Matt 7:21-23)