Ikke rør ved Jesus for tidlig

juli 3, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Av og til, så kommer vi over vers i Bibelen som for vår vestlige hjerne kan være helt ulogiske og vanskelige å forstå.

Ved første øyekast, så ser det ut som de ikke har en kjempestor betydning for vår tro. Så vi leser de, erkjenner at vi ikke forstår de, også går vi videre. Men hva om det å hoppe bukk over slike vers gjør at vi går tapt verdifull informasjon som vi trenger? Johannes 20:17 er ett slikt vers og vi leser:

Johannes 20:17: Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen! Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.

Ved første øyekast, så virker det helt uforståelig for oss at Jesus skal nekte henne å ta på han. Når vi leser videre begrunnelsen «for ennå er jeg ikke fart opp til faderen» så kan vi begynne å tenke oss at det kan kanskje ha noe å gjøre med korset.?  Men om Jesus ropte «det er fullbrakt» på korset, hvorfor sier han da dette etter Hans oppstandelse? For om alt ble fullført på korset, så ville det jo ikke vært noen problem at Maria tok på han i Johannes 20:17?

Jesus gir oss selv forklaringen i 20:17 når han sier, «for jeg er ennå ikke fart opp til Faderen!. Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.»

Bakgrunnen for det Jesus sier her finner vi 3.Mosebok 6:24-29 under loven som syndofferet. Blodet til syndofferet gjør soning for synd i det øyeblikket det blir båret inn til det aller helligste. I perioden fra det blir ofret på alteret og til blodet berører det aller helligste, så er syndofferet hellig men har ikke enda sonet for synd. Om noe kommer i kontakt med syndofferet i denne perioden, så sier loven at det blir hellig. Så leirgryten offeret er kokt i eller bronsegryten det er tilberedt i blir «smittet» av helligheten i offeret og blir dermed en del av det. Siden det er en del av offeret, så må det ødelegges og renses i ild og vann så offeret blir fullkomment.

Når Jesus møter Maria her i Johannes 20, så sier Hebreebrevet at Han har ikke enda gått inn i det aller helligste i det himmelske tempelet. Derfor vet vi at selv om Han sa på korset «det er fullbrakt» så er ikke Hans offer gjerning fullført enda. Han har enda igjen å bære Blodet inn i det aller helligste hvor Yehovah skal godkjenne det.

Moseloven sier at i denne perioden, så blir alt som kommer i kontakt med Jesus hellig og en del av Hans offer. Om det er en del av Hans offer fordi det er blitt «smittet» av Hans hellighet, så må det ødelegges og renses i ild og vann for at Jesu offer skal være fullkomment. Om Maria tar på Jesus, så blir hun «smittet» av Hans hellighet og en del av Hans offer siden Han ikke enda har vært i det aller helligste. Om hun blir «smittet» av Hans hellighet, så må hun ødelegges som en del av Hans offer for at Jesu offer skal være fullkomment. Derfor sier Jesus «ikke ta på meg.»

Men litt senere, så leser vi at Thomas rører ved Jesu sår. Dette skjer etter at Jesus har vært i det aller helligste i det himmelske tempelet, så nå er offeret fullkomment og godkjent av Yehovah. Fra og med dette tidspunktet og fremover, så er det trygt å røre ved Jesus. Men som vi så Paulus si, i Apostlenes gjerninger 26 og som Moseloven sier i loven om syndofferet, den som rører ved Jesus ved tro blir fremdeles «smittet» av Hans hellighet. Nå som Jesu offer er fullbragt, så er det ikke lengre farlig å bli «smittet» av Hans hellighet så lenge du gjør det i rett rekkefølge.

Paulus sier i Apostlenes gjerninger at vi blir hellig ved tro på Jesus etter vi har blitt tilgitt når vi selv velger å omvende oss fra lovløshet tilbake til lov. Om du forandrer på denne rekkefølgen, eller du hopper helt over omvendelsen, så kan det plutselig bli veldig farlig å tro på Jesus.

Moseloven sier at den som gir ett syndeoffer til tempelet uten først å ha blitt tilgitt blir en del av syndeofferet og må ødelegges sammen med det. Du må derfor ikke gjøre dette i feil rekkefølge, du må gjøre slik Paulus sa: først bli tilgitt gjennom omvendelse også røre ved Jesus ved tro så Hans hellighet kan smitte over på deg.

Konsekvensen av ikke å gjøre det slik leser du om i Matteus 7:21-23 når Jesus sier: Gå bort fra Meg, for Jeg kjenner deg ikke, du som lever lovløst.

Kan du nå ane hvor det kommer fra den ubibelske læren som sier «Jesus kom for å sette oss fri fra loven»?

For konsekvensen av den læren er at du som tror på Jesus uten å ha omvendt deg mister muligheten for tilgivelse, men du vil også måtte ødelegges i helvete.

Det er ikke Guds vilje at det skal skje med deg, men Han vil ikke tvinge deg til noe som helst. Han vil ikke tvinge deg til å akseptere sannheten fra Bibelen, selv om Han har gitt deg sitt ord. Du er fri til å klippe og lime i Bibelen som du selv vil, og du er fri til å underkaste deg hele Bibelen slik Gud vil du skal gjøre.

Valget er ditt, men velg liv og tilgivelse så du trygt kan bli hellig ved tro.