Jakob 3 og 4

mai 6, 2022
Series: Jakobs brev

Speaker: Ernie Hume

Jakob brev

Kapittel 3

1. Ikke mange av dere må bli lærere, mine brødre, for dere vet at lærere vil få hardere dom. 2. For vi snubler alle i mange ting. Om noen ikke snubler når han snakker (Matt 12:36,37) så er han en perfekt mann, istand til å kontrollere hele seg.

Hva er en profet?

En profet er noe vi vanligvis forbinder med noen som kan fortelle oss hva som vil skje i fremtiden.

Bibelen derimot sier i 5.Mosebok at en profet er også en som forteller andre hvordan de skal tjene Israels Gud, derfor er en profet en person som lærer andre hvordan de skal leve etter Moseloven. (5.Mosebok, Johannes evangeliet). Om en profet er en som lærer andre hvordan de skal tjene Yehovah ved å holde loven, så vil en falsk profet automatisk bli en som lærer andre ikke å holde loven. En slik profet sier 5.Mosebok skal bli dømt hardt og må dø.

Dette er bakgrunnen for hva Jakob sier her i vers 1: Den som ønsker å lære andre hvordan de skal tjene Yehovah må huske at han vil få en hardere dom om han gjør noe feil. Derfor må ikke alle bli lærere, fordi det er ikke alle som er i stand til å kontrollere sin tunge sier Jakob.

I vers 2 sier Jakob alle sammen synder, men en perfekt mann som ikke synder når han lærer fra Guds ord, er istand til å kontrollere hele seg. I de neste versene utdyper Jakob hva han mener her i vers 2:

3 Om vi setter grimer i hestens munn så de kan adlyde oss, så kontrollerer vi også hele kroppen deres. 4. Se også på skipene, de er så store og drives av en sterk vind, de er ledet av ett veldig lite ror, der som styrmannen snur, 5 på samme måte er tungen liten men istand til å gjøre store ting.

Jakob sier her i vers 3-5 vi er i stand til å kontrollere en hest ved å sette en grime i munnen. Vi er istand til å kontrollere ett digert skip med ett lite ror. På samme måte som grimen er liten og roret er lite men gjør store ting, slik kan også tungen når vi lærer fra Guds ord gjøre store ting.

Se nå hvordan en liten ild kan sette i brann en hel skog: 6 tungen er også en slik ild, en verden av urett, tungen sitter for seg selv sammen med deler av vår kropp, gjør hele kroppen uren og ødelegger livets hjul, og den er i seg selv satt i brann av helvete.

Om vi ikke kan kontrollere vår tale, så blir vi urene, vi dør og vi får hardere dom

7. For alle sorter dyr, men også fugler og reptiler, selv sjø dyrene er temmet og har vært temmet av mennesker, 8 men ingen ser ut til å være istand til temme menneskers tunge, ustabil, ond og full av dødelig gift. (Matt 15:11) 9 Med tungen velsigner vi Herren og vår Far og med den forbanner vi mennesker, de som har blitt gjort i Guds bilde, 10 fra samme munn kommer velsignelser og forbannelser (Ord 18:21). Det må ikke være slik mine brødre at slike ting skjer.

Vi kan temme sjødyr, reptiler, men av en eller annen grunn, så virker det som om vi er ute av stand til å temme menneskers tale. For med vår tale velsigner vi Herren Jesus og vår Far Yehovah, men den samme munnen forbanner også mennesker. Slikt må ikke skje (vers 10).

11. Kan en kilde bringe frem vann, både rent og bittert fra samme sted? . 12 Kan ett fiken tren, mine brødre, gi både oliven og fiken? Slik kan heller ikke bitter vann gjøre godt.

For dere vet vel at en vannkilde kan ikke både gi rent og bittert vann? Ett fiken tre kan ikke gi både oliven og fiken? På samme måte kan ikke en munn som brukes til forbannelse gjøre noe som helst godt.

13. Hvem er vis og lærd blant dere? Han må hele tiden vise at han er vis og holde seg ydymyk.

For om du virkelig er en vis lærer som ønsker å lære andre å tjene Yehovah, så må du vise at du er det ved å leve etter Torah og holde deg ydmyk.

14. Men om du har sjalusi og strid i ditt hjerte, ikke strid eller fortell løgner mot Torah.

Men om du har sjalusi og strid i ditt sinn, så må ikke det føre til at du forkaster Torah.

15. Denne type visdom er ikke visdom som kommer fra Gud, men den er kjødelig, fra onde ånder. 16. For der det er sjalusi og strid, der er det også uorden og hver uverdige ondskapsfulle gjerninger.

For denne sjalusi og strid som får deg til å forkaste Torah og fortelle løgner om den er kjødelig, fra onde ånder. For der det er sjalusi, strid og uorden, der er også ondskap.

17.Men Torah er ren, fredfull,  snill, adlyder, full av nåde og god frukt, stabil og uten hykleri. 18. frukten av slike gjerninger er sådd i fred av de som gjør fred (Jes 32:17, Matt 5:9)

Men Torah som er den ekte, rene visdom fra Yehovah er snill, fredfull, full av nåde, god frukt uten hykleri. De som følger den vil så helhet i sine liv (Shalom betyr helhet og fred) og selv leve i Shalom.

Det Jakob prøver å si her, i kapittel 3, er at den som ønsker å være en lærer i Guds ord har ansvar for å tale sant om Bibelen. Om han ikke vil tale sant om Bibelen, så vil han være en falsk lærer og bli dømt deretter. Jakob sier også her at alle som vil være lærere av Guds ord er i stand til å tale sant, om de bare vil. Men fordi de har sjalusi og strid i sitt hjerte, fordi de er stolte og arrogante, så har de valgt å forkaste Tora (Moseloven) og det gjør dem til falske lærere som vil bli dømt. Så sier han at årsaken til at de har forkastet Tora er fordi onde ånder har ledet dem til det. Men de er ikke redningsløst fortapt enda, de kan enda snu om igjen og begynne å lære Tora og høste helhet og fred i sine sinn og liv pga det.

Før vi går over til kapittel 4 i Jakob, tenk over hvordan vi kristne er organisert i dag. Vi er delt opp i mange 1000 trossamfunn og flertallet har for lenge siden forkastet Tora (Moseloven). Av alle disse 1000 trossamfunnene, så er det veldig få av de som er i stand til å samarbeide og være ett fordi de alle mener de er litt mer kristne enn de andre. Dette står i skarp kontrast til hva Jesus selv ber om når Han i Johannes evangeliet ber at de som følger Han må være ett. Når vi nå har lest kapittel 4, og vi sammenligner det med realitetene og hva Jesus ba om, så er det åpenbart at vi kristne har ett problem. Kanskje det er på tide at vi begynner å ta Jakobs brev mer på alvor?

Da går vi over til kapittel 4:

Jakob brev

Kapittel 4

1. Hva er kilden til strid og ufred mellom dere? Er det ikke fra denne kilden, fra deres ønsker og begjær som slåss i dere?

Menighetene Jakob skrev til var plaget med mye strid og ufred blant dem. Jakob prøver her å få dem til å forstå at årsaken til denne striden er at de har forkastet Tora til fordel for kjødelig visdom. (4:15). Denne forkastelsen av Tora har først til strid, begjær og ufred mellom dem.

2. Dere begjærer men har ikke, dere krangler og slåss etter det men er ute av stand til å oppnå det, dere kriger og gjør krig, dere har ikke fordi dere ikke spør, 3 dere spør og dere får ikke fordi dere spør feil, fordi dere spør for å bruke det på deres nytelser.

De har behov, men deres behov blir ikke møtt. De krangler og slåss for å få sine behov møtt men mislykkes. De kriger og gjør krig men ingenting skjer. De har ikke hva de trenger fordi de ikke spør, men når de først ber så blir ikke deres bønner hørt. Grunnen til det er iflg.Jakob at de ber feil. De ber for å få sine nytelser møtt, ikke sine behov møtt. Sagt på en annen måte, de ber om å få det de har lyst på, ikke hva de trenger.

4. Dere er utro mot Gud, vet dere ikke at den som elsker denne verdenen er en fiende av Yehovah? Hvem som ønsker å være denne verdens venn blir Guds fiende.

Samtidig som de ber feil, så er de utro mot Yehovah fordi de har forkastet Hans Tora til fordel for demonisk jordisk visdom. Jakob advarer dem sterkt ved å si: Vet dere ikke at den som forkaster Tora til fordel for demonisk jordisk visdom er Guds fiende? Hver den som heller vil følge jordisk demonisk visdom enn Guds Tora vil bli Guds fiende sier Jakob.

5. Dere tror det er uten grunn skriften sier «Gud er en sjalu Gud» (2. Mos 20:5)

Jakob sier, dere forkaster Tora fordi dere forkaster deler av Bibelen og sier «2.Mos 20:5 gjelder ikke for oss» Gud er ikke en sjalu Gud lengre.

6 men Han er en nådefull Gud for det står: Gud står de stole i mot men gir nåde til de ydmyke (ord 3:34).

Men dere tar feil sier Jakob, Gud er en sjalu Gud. For det står i Ordspr 3:34 Han står de stolte imot, de blir Hans fiender. Men Han gir de udmyke nåde.

7. Om dere adlyder Yehovah, så vil dere stå djevelen i mot og han vil flykte fra dere,

Vers 7 forteller oss at menighetene Jakob skriver til også hadde ett åndelig problem. De var plaget av djevelen og hans demoner i tillegg til å være forfulgt av mennesker.

Her sier Jakob, vær ydmyke og adlyd Tora (Moseloven). Da adlyder dere Yehovah og dere står djevelen i mot, han vil flykte fra dere.

Det Jakob sier her i vers 7 er nøkkelen til åndelig krigføring: lev etter Moseloven, så vil du få seier over djevelen.

8 kom nær til Yehovah og Han vil komme nær til dere.

Om dere følger Moseloven, så vil dere komme nær til Yehovah og Han vil komme nær til dere. Dette er samme som Jesus sier i Johannes evangeliet, den som følger Moseloven vil bli elsket av Jesus, Faderen og Den Hellige Ånd og de vil komme og ta bolig i han.

Rens dere hender dere syndere, rens dere sinn!

Fordi dere følger jordisk demonisk visdom og har forkastet Tora, så trenger dere å rense deres hender og sinn. Hva Jakob sier her er ett idiom på omvendelse, han sier rett ut: Omvend dere.

9 Dere må føle dere prøvd, uverdige, gråt og hyl! La deres latter bli snudd til sorg og glede til forkastelse! 10 Om dere vil ydmyke dere selv foran Gud så vil Han løfte dere opp (Matt 23:12, Luk 14:11, 18:14).

Omvend dere og sørg over deres forkastelse av Tora. Sørg over at dere har forkastet Tora og vis at det er en ekte sorg, at dere forstår alvoret bak dette. Da vil dere ydmyke dere for Yehovah så dere kan få nåde fra Han og Han kan løfte dere opp.

11. Dere må aldri snakke ondt om en annen bror. Den som snakker ondt om en annen bror dømmer sin bror og bryter Torah: Om du bryter Torah så er du ikke en som gjør men en som bare hører.

Her i vers 11, så sier Jakob: Du skal ikke sladre om en annen bror eller søster. Gjør du det, så dømmer du din bror og dømmer du han eller henne, så er du en lovbryter en som hører men ikke gjør loven.

Det er viktig å se forskjellene her mellom å si at en bror eller søster lever i synd, og å bringe sladder. For andre steder, så sier Jakob, og resten av Ny Testamentet at vi skal advare brødre og søstre som vi vet uten tvil lever i synd. Men de samme skriftstedene sier vi skal advare i kjærlighet, så vi skal oppføre oss på en måte som gjør at den vi snakker til forstår at vi gjør dette fordi vi tror vedkommende står i fare for å gå fortapt ikke for at vi er ute etter å fornedre, trykke ned, «hogge hodet av» vedkommende.

Prøv å se på det på denne måten: Når du evangeliserer og vitner om Jesus, så vet du at du når folk om du opptrer respektfult uten å fire på sannheten. Du vet at om du opptrer respektløst og holder på sannheten, så vil de ikke høre på deg. På samme måte skal vi være ovenfor brødre og søstre som vi vet lever i synd. Vi skal behandle de med respekt, uten å fire på sannheten.

Om vi ikke vet de lever i synd så skal vi ikke si noe. Om vi allikevel velger å si noe, så sier Jakob her i vers 11 at vi bringer sladder og bringer vi sladder så dømmer vi vår bror eller søster uten grunn og gjør oss selv til en lovbryter.

12. Det er bare en som har gitt oss Torah og en som dømmer, Han som frelser og er dommer: med hvilken rett har du til å dømme din bror?

Vi har ikke rett til å dømme og bringe sladder, for det er kun 1 som kan dømme og det er Yehovah, Han som har gitt oss Tora

13. Til dere som sier, i dag eller i morgen, så vil vi gå til denne byen og vil arbeide der for ett år å bli rik. 14. dere forstår ikke hva deres liv bli i morgen, for du er en som en tåke, som forsvinner lett og blir usynlig. 15. Istedenfor burde du sie: Om Yehovah vil og vi lever, så vil vi gjøre dette.

Jakob sitt poeng her er at vi må leve i total underkastelse til Yehovah i så stor grad at hver ting vi planlegger, hver ting vi har lyst til å gjøre, er gjort med en bevissthet at vi er helt avhengig av to ting: At vi lever og at Yehovah er enige med oss. Så sier han også, vi må aldri bli så arrogante at vi kan si med sikkerhet hva som skal skje i våre liv, for vi må huske på at vi er ingenting i forhold til Yehovah. Vi vet ikke en gang om vi lever i morgen.

16. Men nå er det noen av dere som skryter i arroganse og stolthet: all slik arroganse er ondt. 17. Så da, noen som vet hva godt han burde gjøre og ikke gjøre det, for han er det synd. 

Men allikevel er det noen blant dere som er så arrogante og så stolte at dere både forkaster Tora, og sier dere vet med sikkerhet hva som skal skje i deres liv. All slik arroganse er ondt sier Jakob.

I vers 17 sier Jakob en veldig viktig ting vi må få med oss, han sier at nå som du vet alt hva han har sagt så kan du ikke lengre påberope deg uvitenhet. For nå som du vet hva som Yehovah forventer av deg, og ikke gjør det, så synder du.

På slutten av kapittel 4 så sier Jakob her noe vi kristne i 2022 bør tenke over: Vi kan ikke, vi skal ikke og vi har ikke rett til å legge sikre planer å si at vi vet 100% med sikkerhet hva som vil skje med oss i morgen. Det eneste vi kan si sikkert er at om vi følger Moseloven, så vil Yehovah gi oss nåde og om Han gir oss nåde, så trenger vi ikke bekymre oss for noe ting. Det eneste vi kan si sikkert er at om vi ikke følger Moseloven, så vil Yehovah stå oss i mot og vi vil bli Hans fiender. Da har vi god grunn til å bekymre oss for veldig mye.

Når du nå har lest kapittel 3 og 4, hva er det Jakob sier her om treffer deg mest?