Jesus?

januar 21, 2022

Speaker: Ernie Hume

Som helt sikkert de fleste av dere vet, så heter ikke Jesus egentlig Jesus. For som dere helt sikkert er klar over, Jesus er en oversettelse av Hans Hebraiske navn Yeshua. Og som de fleste av dere helt sikkert også vet, Kristus er ikke etternavnet Hans. Kristus er en oversettelse av det Hebraiske Hamashiach som betyr Messias som igjen betyr den salvede.

Nå lurer du kanskje på om dette har noen som helst betydning for oss i dag i 2022? Kan vi ikke bare fortsette å si Jesus Kristus?

Jo det kan vi, Han blir nok ikke fornærmet om du fortsetter å si Jesus Kristus. Men om du ikke vet hva Hans virkelige navn er på Hebraisk, så går du glipp av en stor skjult hemmelighet som du trenger å vite for å leve ett sterkt liv som kristen.

For i motsetning til vår kultur hvor våre navn har liten til ingen betydning utover identifikasjon om hvem vi er og hvilken familie vi tilhører, så vektlegger den Hebraiske kulturen på Jesu tid navn på en helt annen måte. Når Jesus blir født så får barna i Hans kultur navn som sier noe om hvem de er som personer, om deres fremtid og deres kall. Som f.eks Isak fordi Sara lo, eller Yeshua fordi Gud er frelse.

Ja det er slik vi vanligvis tenker om Yeshua sitt navn, at det betyr Gud er frelse. Men om du leser det på Hebraisk, så står det ikke Gud er frelse, det står Yehovah frelser. Det er en viss forskjell der mellom å si Gud er frelse og Yehovah frelser. For når du sier Gud er frelse, så kan det være hvilken som helst Gud. Men om du sier Yehovah frelser så blir du veldig spesifikk og sier Abrahams, Isaks, Jakobs, Israels Gud frelser her og nå. Så når Jesus får det Hebraiske navnet Yeshua, som er forkortelse for Yehoshua som betyr Yehovah frelser, så får Han ett navn som sier alt om Han som person, Hans fremtid og Hans kall.

Når vi vet at Hans navn er Yehovah frelser, så er det lett å tenke at Jesus = Yehovah. Men vi vet fra Bibelen at Yeshua flere ganger sier om seg selv at Han er mindre i autoritet enn sin Far Yehovah, og Hans Far Yehovah er Hans Gud. Vi vet derfor at Yeshua er ikke Yehovah. Når vi senere går til Johannes Åpenbaring, eller når Stefanus blir steinet, så ser vi en beskrivelse av Yeshua som er ved siden av tronen til Yehovah. Vi hører også Han si om seg selv at Han skal sitte ved Faderens høyre hånd, det er derfor ikke noe skriftgrunnlag for å si at Yeshua er lik i autoritet med Faderen hverken før eller etter oppstandelsen.

Så hvordan skal vi forstå forholdet og relasjonen mellom Yeshua og Hans Far Yehovah?

Ved å forstå uttrykket Guds Sønn.

Hva betyr det når Yeshua sier om seg selv at Han er Guds Sønn?

Vi vet hva det ikke kan bety, det kan ikke bety at Gud har en biologisk Sønn fordi da ville Gud vært to men Yeshua sier selv at vår Gud er 1 Gud. Så når vi vet hva det ikke betyr, så har vi to valg. Vi kan enten prøve å finne ut hva det betyr, eller bare ikke bry oss om det. Men om vi velger ikke å bry oss om det så risikerer vi å gå glipp av en stor hemmelighet i navnet Hans.

Vi vet fra Bibelen at Israels konger ble sett på som Guds sønner fordi de styrte Israel på vegne av Yehovah med Yehovahs lov (den loven vi kaller for Moseloven). Fordi alle disse kongene var trofaste mot loven, og derfor trofaste mot Yehovah, så ble Yehovah deres far og de ble hans sønn uten at noen av dem noen gang påsto de var guddommelige.

Det er slik vi må forstå Yeshua som Guds sønn, fordi Han etter eget utsagn kan kun gjøre det Han ser Hans Far gjør. Og fordi Han etter eget utsagn i John 3:36 og Matt 7:21-23 sier at hver den som forkaster Hans lære forkaster Han. Så Yeshua er Guds Sønn fordi Han er innsatt av Yehovah til å styre Guds rike med Moseloven. Det er derfor vi vet at Hans navn ikke betyr at Han er Yehovah, men som Konge så er alt Han gjør, alt Han sier og hele Hans liv ment å bringe ære til Hans Far som er Gud.

Men er Yeshua da ikke Gud?

Jo Yeshua er Gud, Johannes 1 er klar på det. Og Han selv sier flere steder at Han identifiserer seg med menneskesønnen fra Daniels bok.

Hvordan kan Yeshua være Gud men ikke Gud Fader om Gud er en?

Det er her vi kristne ofte blir forvirret, fordi Johannes 1:1 sier Han var Gud, men vers 2 sier Han var med Gud. Det Greske ordet som blir brukt i Johannes 1:1 for ord er logos, men logos på Hebraisk er Dabar. Så vi skjønner at Johannes, som var Jøde tenkte Hebraisk men oversatte det han skrev til Gresk tenker Dabar men skriver logos siden det ikke er noe tilsvarende ord på Gresk.

Det at Yeshua i Johannes 1:1 identifiseres som Yehovahs Dabar kobler Yeshua sammen med Moseloven. For når Moseloven blir gitt, så står det at Yehovah gav sitt dabar til Moses. Så Yeshua er Gud i den forstand at Yeshua er Yehovahs ord, tanke, vilje som er skrevet ned i Moseloven. Derfor kan man med rette si at Yeshua er den vandrende, pustende, levende Moselov. Dette forklarer også hvorfor Yeshua er Gud men lavere i autoritet enn Yehovah. For tenk etter på følgende bilde:

Når du skriver ett brev så gir du uttrykk for dine tanker, dine følelser og dine meninger. Det brevet er en del av deg, det gir ett verdifult innblikk i hvem du er, men det brevet er ikke hele deg. Det er mer til deg enn kun det brevet, derfor kan man si at selv om det brevet er deg og en del av deg så er det lavere i autoritet enn resten av deg siden det er mer til deg enn bare det brevet.

Når vi da ser at Johannes 1:1 sier at Yeshua er Yehovahs Dabar, (Yehovahs ord), så skjønner vi at det å forkaste Moseloven er egentlig da å forkaste Yeshua.

Dette bringer oss over til Filipperbrevet hvor det står at Yeshua har fått navnet over alle navn, og hvert kne skal bøye seg og erkjenne at Yeshua er Herre til Yehovahs ære.

Om du leser den setningen der på Gresk, så blir meningen en litt annen. Meningen blir heller denne: Yeshua har fått navnet over alle navn og hvert kne skal bøye seg og erkjenne at Yehovah frelser til Yehovahs ære.

Så det som er navnet over alle navn er ikke navnet Jesus men hva navnet Yeshua betyr, Yehovah frelser.

Vi ser ett veldig godt eksempel på dette i Apostlenes gjerninger når Peter sier den lamme mannen «i Yeshuas navn ta din seng reis deg og gå.» Det Peter sier her, om vi leser det på Gresk for å få frem meningen er: «Yehovah frelser deg fra denne sykdommen, ta din seng reis deg og gå.»

Så hvordan ærer vi Jesu navn?

Om vi kun skal holde oss til det vi nå vet fra Bibelen, så vet vi dette:

  1. Yeshua er Yehovahs vilje, tanke, personlighet og derfor er Yehovah Gud men lavere i autoritet enn Yehovah fordi det er mer til Yehovah enn kun dette.
  2. Yeshua er Moseloven født inn i denne verdenen
  3. Yeshua er Konge og forventer at vi gjør som Han sier og som Han lærte oss
  4. Som vår Konge så lærte Han oss å gi ære til Yehovah, aldri til seg selv.
  5. Det er makt og kraft i navnet Yeshua fordi det betyr Yehovah frelser.

Vi ærer Yeshuas navn ved å gjøre som Han sa, det er ingen annen måte å ære Hans navn på.

Gjennom hele sitt liv, så viste Yeshua oss en viktig ting; Yehovahs frelse handler om så mye mer enn bare evig liv. For frelse i Hebraisk tankgegang er ikke bare at vi skal være sikker på å unngå helvete når vi dør, det er også at vi skal ha helhet i hele vårt liv her og nå.

Trenger du at Yehovah frelser deg fra noe nå?

Vi trenger alle at Yehovah frelser oss hver dag, flere ganger pr dag av og til.

Gjør da slik som vår Konge lærte oss, Han lærte oss å be til Yehovah Hans Far og så lenge vi har omvendt oss til Moseloven (som betyr å omvende oss til Yeshua fordi de er identiske) og vi er forsont med Yehovah gjennom Yeshuas Blod, så vet vi at Yehovah hører våre bønner fordi da ber vi i Yeshuas navn. Men vi vet også at Han hører våre bønner fordi vi som lever i lydighet til Moseloven er da blitt Hans barn slik som Yeshua var og er Hans Sønn.

Så ikke vær redd for å spørre din Far i himmelen i dag om å sende deg Yeshua fra hva det enn måtte være. For om du spør som Hans sønn eller datter i Yeshuas navn, så vil Han svare.

Til sist, for noen av dere vil alt dette være veldig uvant fordi dere er vant med å si Jesus Kristus og det å si Yeshua eller Yehovah høres veldig fremmed ut. Ikke misforstå å tro at dere fra nå av er nødt til å si Yeshua for at Han skal høre dere. Det viktige er at dere vet denne hemmeligheten i Hans navn så dere vet at alt handler om å bringe ære til Hans Far Yehovah. Men også at dere vet at alt handler om å leve med Yeshua som Konge og om Han er Konge leve slik Han vil (ikke slik vi vil) vi skal leve.

Når det er sagt og alt dette er gjort, Bibelen er klar på at det er en velsignelse og en kraft med å si Yehovah og Yeshua som ikke ligger i å si Jehovah eller Jesus. Vi har mange eksempler på dette i Gamle Testamentet hvor det står rett ut at det å si navnet Yehovah høyt gir frelse og velsignelse. Og vi har mange eksempler på mennesker som følger Yeshua som Konge og som har i farlige situasjoner blitt frelst ut på mirakuløs måte ved å påkalle navnet Yehovah fordi de tror Yehovah frelser.

Så min oppfordring til deg er at du bør ta Bibelen på alvor i dette og la deg tilvenne tanken til å si Yeshua istedenfor Jesus, Yehovah istedenfor Jehovah eller Gud. For etterhvert som du blir mer og mer vant til det, så vil du se at Bibelen har rett i at det er kraft i Yehovahs navn fordi Yehovah frelser.