Jesus døde kun for Jødene

november 25, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Matteus 15:24 leser vi; «Jeg ble bare sendt til Israels fortapte hus.»

I Matteus 20:28 leser vi; «slik menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for å tjene, å gi sitt liv til løsepenge for mange.»

I Matteus 26:28 leser vi; «Dette er Mitt Blod, paktens blod,  utgitt for mange til tilgivelse for synd.»

I Apg 9:15 leser vi; «Gå sier Herren! Denne mann er mitt valgte instrument til å bære Mitt navn fremfor nasjonene og deres konger og for Israels folk».

Hvem tror du Jesus Kristus, Guds Sønn døde for? Var det for alle sammen som noen gang har levd og som kommer til å leve eller var det for noen få utvalgte?

Jeg regner med at du som er kristen vil svare for alle som noen gang har levd og som kommer til å leve, fordi det er vel dette Johannes 3:16 lærer oss? «For så høyt har Gud elsket denne verden at Han gav sin sønn den enbårne, så hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. » Johannes 3:16 sier «denne verdenen» men har du noen gang lurt på hva Johannes mente med dette?

Når Johannes skrev dette, så brukte han det Greske ordet kosmos for «denne verdenen». Det er forskjellige måter å oversette kosmos på, alt etter hvilken sammenheng det står i. En av betydningene for kosmos er «denne verdenen» forstått som alle som eksisterer og noen gang vil eksistere. Men en annen betydning er helhet og orden og det er herfra vi har fått ordet kosmetikk. Kosmetikk (sminke) lager helhet og orden i ansiktet.

Når vi leser Bibelen, så er det ett grunnleggende prinsipp vi alltid må holde fast på: Skriften tolker skriften og den kan ikke motsi seg selv. Om vi forstår kosmos som «alle som noen gang har levd og som kommer til å leve» så kolliderer det med Matteus 15:24 hvor Jesus sier Han kom kun for Jødene. Men om vi forstår kosmos som helhet og orden, så får vi en logisk sammenheng med Matteus 15:24.

På hvilken måte?

Hvorfor kom Jesus? Jo for å lære oss hvordan vi skulle følge Moseloven (Matteus 23:2-24) og for å dø for våre synder så vi kunne bli forsont med Gud. (Matteus 20:28, 26:28)

Hvor var Jesus født?

Jesus ble født i Israel av en Jødisk mor og en Jødisk stefar. Han ble omskjært og gikk i tempelet, så Han var og er m.a.o en Jøde.

Om Jesus er en Jøde, så må vi tenke som en Jøde om vi skal forstå det Han sa. I Jødisk religion, så representerer Moseloven orden og helhet (kosmos) mens synd representerer kaos og uorden. Om vi oversette Johannes 3:16 slik: «For så høyt har Gud elsket helhet og orden, at Han gav sin Sønn den unike, så hver den som gjør som Han sa vil ikke gå fortapt men ha evig liv.» så får vi en logisk sammenheng med Matteus 15:24. Da sier nemlig Johannes 3:16 at Jesus kom for Jødene for å gi Jødene helhet og orden, frihet og frelse fra kaos ved å lære de å holde Moseloven og sone deres lovbrudd.

Men hva da med Apg 9:15? For her får Paulus oppdraget med å gå til nasjonene, så det er jo tydelig at Paulus som hedningenes apostel får beskjed om at Matteus 15:24 ikke lengre er så aktuell fordi nå skal alle bli frelst?

Her igjen er det viktig å huske på Jødenes historie for å forstå hva som skjer i Matteus 15:24 og Apg 9:15. Helt tilbake i Gammel Testamentlig tid, så blir Yehovah så sint på Jødene at Han skiller seg fra de. Han sender Jødene i sør i Judea i eksil og Han fordriver Jødene i nord ut i nasjonene så de blir spredt over hele verdenen. Jødene i nord het på den tiden Israel, og Jødene i sør het Judea. Når Jesus sier i Matt 15:24 jeg er bare kommet for Jødene så ser vi av grunnteksten at Han egentlig sier «jeg er bare kommet for Israels fortapte hus.» Hvem er Israel? Israel er de Jødene i nordriket som ble spredt i nasjonene. Hva er Paulus sin oppgave? Å gå til nasjonene med budskapet om omvendelse og forsoning med Yehovah. Sagt på en annen måte, det som er Paulus sin oppgave er å gå til Israels fortapte hus i nasjonene, til de Jødene fra nord riket som ble spredt over hele jorden. Så Apostlenes gjerninger 9:15 er ikke i konflikt med Matteus 15:24, begge to sier det samme: Jesus kom kun til Jødene, men også til de Jødene som er spredt over hele verdenen for å samle de igjen til ett rike i Israel slik som Yehovah lovte Israel den dagen Han skilte seg fra de.

Når vi da leser Matteus 20:28 og 26:28, så forstår vi at de mange som Hans Blod er utgitt for og de mange som Hans liv ble gitt som løsepenge for er Jødene. Jesus kom kun for å dø for Jødiske liv og vise Jøder hvordan de skal få helhet og orden på livene sine ved å omvende seg til Moses.

Men hva da med alle som ikke er har en dråpe Jødisk blod i seg, de som har vært hedninger i alle generasjoner? Har ikke de noe håp?

I Jesajah 56, så sier Yehovah at hedninger som vil tjene Han må aldri noen gang si at de ikke tilhører Hans folk. Sagt på en litt mer moderne måte, Yehovah sier her i Jesajah at de som ikke har en dråpe Jødisk blod i seg, men som vil tjene Han, er hjertelig velkommen når tid som helst og vil alltid få lov til å bli Jøder. Med andre ord, Bibelen sier at en Jøde er en Jøde fordi han tjener Yehovah, ikke fordi han er født av en Jødisk mor. Dette er det samme som Paulus sier i Romerbrevet 2 og i sin lignelse om de ville greinene som er podet inn på treet. Så om du ikke har en dråpe Jødisk blod i deg, og så vidt du vet, så har ikke noen av dine forfedre noe som helst forbindelse med Israel, så har du håp du også. For du kan bli en Jøde og få del i korset, få del i evig liv, og få Yehovah til din Gud. Det eneste du trenger å gjøre er å omvende deg fra lovløshet til lov og la deg forsone med Yehovah gjennom korset.

Og for deg som synes dette er litt merkelig, fordi når du hører ordet Jøde så tenker du en person i Israel som praktiserer Jødedommen. Husk at det er en stor forskjell mellom hva vi tenker på som Jødedom og hva Bibelen sier er en Jøde. Vi må holde oss til hva Bibelen sier, ikke hva vi ser skje rundt oss. Bibelen sier at en Jøde er en person fra Judea (fra det som i dag er Israel men som i gammel tid var Judea en del av Israels sør rike) og en person som tilber Yehovah. Derfor er alle som tilber Israels Gud Yehovah Jøder, men ikke alle som tilber Israels Gud kommer fra Judea. Og omvendt; alle som kommer fra Judea er Jøder, men ikke alle fra Judea tilber Israels Gud Yehovah. Ifølge Bibelen, så er det kun de som er Jøder fordi de tilber Israels Gud Yehovah som er frelst. Og siden det ikke er noe krav om hvor du kommer fra for å tilbe Israels Gud, så kan alle bli en Jøde uavhengig av hvor de er født.

Bibelen er veldig tydelig på at Jesus kom ikke for alle mennesker som har levd, som lever nå og vil leve i fremtiden.

Han kom som en Jøde for Jødene, for å vise dem hvordan de skal leve i lydighet til Moses og dø for deres synder. En Jøde er en person som tilber Yehovah, Israels Gud. Derfor kan alle som vil bli en Jøde ved å omvende seg fra lovløshet til lov og la seg forsone med Yehovah gjennom korset. Om du tar det valget i dag, så kan du også si at Jesus døde for deg.